Χρυσό βραβείο απέσπασε η ΔΕΠΑ από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης

Το Χρυσό βραβείο απέσπασε η ΔΕΠΑ από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI), στο πλαίσιο των βραβείων CR Index 2019-2020, καθώς η εταιρεία παρουσίασε εξαιρετική επίδοση στην εφαρμογή πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης το 2019.

Ο Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) είναι το πλέον αναγνωρισμένο εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των εταιρειών ως προς τις επιδόσεις τους σε θέματα ΕΚΕ, με βάση διεθνή κριτήρια.

Το γεγονός ότι η ΔΕΠΑ κέρδισε το βραβείο Gold, αναδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει το μέγιστο στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΔΕΠΑ αναπτύσσεται σε 4 βασικούς άξονες: Την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους της, και την αγορά της.

Στρατηγική προτεραιότητα για της ΔΕΠΑ, αναγνωρίζοντας την ευθύνη που συνεπάγεται ο ρόλος της στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας, αποτελεί η συνέχιση της επιτυχημένης πορείας, η περαιτέρω επέκταση σε νέους εξειδικευμένους τομείς, η διείσδυση σε αγορές με μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον και η αξιοποίηση ευκαιριών σ’ ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, πάντα με γνώμονα τις Υπεύθυνες Εταιρικές Πρακτικές.

Αναγνωρίζοντας ότι η Υπεύθυνη Εταιρική Συμπεριφορά οδηγεί σε αειφόρο επιχειρηματική επιτυχία, η ΔΕΠΑ δεσμεύεται ότι οι υπεύθυνες πρακτικές της θα συνεχίσουν να καθορίζουν το σύνολο της στρατηγικής της.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More