LOADING

Type to search

Editor Pick Featured NEWS

Mytilineos: <<Πράσινο>> για Imerys Βωξίτες –  δημιουργείται η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής βωξίτη στην Ευρώπη

Avatar
Share

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση της Imerys Βωξίτες από τη Mytilineos.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνεδρίαση της εν ολομελεία την Τρίτη, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα, τη συγκέντρωση η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία Μυτιληναίος Α.Ε. επί της εταιρείας Imerys Βωξίτες Ελλάδος Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία.

Όπως σημειώνεται, η υπό κρίση συγκέντρωση έχει κάθετη διάσταση και αφορά επιμέρους σχετικές αγορές που εντάσσονται στην παραγωγή και εμπορία βωξίτη και αλουμίνας. Κατά την κρίση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η συγκέντρωση δεν θα επιφέρει αλλαγές στη δομή των σχετικών αγορών, κι ως εκ τούτου, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.

Η δραστηριότητα της Imerys Βωξίτες πρόκειται να συγχωνευθεί με την επίσης 100% θυγατρική της Mytilineos, Δελφοί Δίστομον, στο πλαίσιο της περαιτέρω καθετοποίησης του Κλάδου Μεταλλουργίας (M Metals) και με την ολοκλήρωση της εξαγοράς και της διαδικασίας συγχώνευσης, η Mytilineos καθίσταται ο μεγαλύτερος παραγωγός bωξίτη της Ευρώπης, αυξάνοντας σημαντικά τη δυναμικότητα παραγωγής.

Συγκεκριμένα, όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, η νέα δραστηριότητα θα αυξήσει την ετήσια παραγωγή σε 1,2 εκατ. τόνους – τη μεγαλύτερη παραγωγή σε ευρωπαϊκό έδαφος και από τις μεγαλύτερες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ετσι, η παραγωγή βωξίτη θα εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα την τροφοδοσία του ιστορικού εργοστασίου Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Επιπλέον, η συνένωση των δύο ορυχείων συνεπάγεται σοβαρές οικονομίες κλίμακας σε όλα τα επίπεδα: α) στην παραγωγή β) στα logistics γ) στην από κοινού χρήση του λιμένος Ιτέας και πολλά άλλα.

Με την εξαγορά και την επένδυση που επίκειται από την Mytilineos εξασφαλίζεται επίσης η παραγωγή επαρκούς ποσότητας Γαλλίου για την κάλυψη των ευρωπαϊκών αναγκών, καθώς οι ποσότητες που δύνανται να παραχθούν αντιστοιχούν στην τρέχουσα ζήτηση της ΕΕ.

Ηδη εξάλλου βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η εταιρεία εκπονεί πιλοτικό έργο για την αξιολόγηση του πιο αποδοτικού τρόπου εξόρυξης γαλλίου, με στόχο την παραγωγή 40-45 μετρικών τόνων, ετησίως.

Το νέο σχήμα που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση, θα απασχολεί άμεσα 500 άτομα υψηλής ειδίκευσης σε θέματα μεταλλείων, ενώ θα είναι το μεγαλύτερο μεταλλευτικό συγκρότημα άμεσης και έμμεσης απασχόλησης της χώρας από πλευράς αξίας παραγόμενου προϊόντος, τονώνοντας περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα στον Νομό Φωκίδας.

Η συμφωνία εξαγοράς που ανακοινώθηκε απο τη Μytilineos τον περασμένο Σεπτέμβριο –υπενθυμίζεται– αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων για την εξόρυξη βωξίτη στην περιοχή της Φωκίδας, που πλέον θα εντάσσονται στον Κλάδο Μεταλλουργίας (M Metals) της εισηγμένης.

Με τη συμφωνία αυτή, ενισχύεται σημαντικά ο Κλάδος M Metals, καθώς αυξάνεται η δυναμικότητα παραγωγής βωξίτη της εξορυκτικής δραστηριότητας που διαθέτει ήδη η MYTILINEOS μέσω της Δελφοί-Δίστομον, της οποίας η ετήσια παραγωγή ανέρχεται στους 570.000 τόνους βωξίτη. 

Η εξαγορά πραγματοποιείται από τη MYTILINEOS ΑΕ, αλλά σε δεύτερο στάδιο, η IMERYS βωξίτες θα συγχωνευθεί με την 100% θυγατρική Δελφοί Δίστομον, με παραγωγή πλέον άνω των 1,2 εκατ. τόνων και πλήρη εκμετάλλευση των συνεργειών. Με την κίνηση αυτή – υπογραμμίζεται-  ολοκληρώνεται η καθετοποίηση του κλάδου, ενώ το ιστορικό εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος, η μοναδική πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) με ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις, διασφαλίζει μακροχρόνια τον εφοδιασμό της με τη βασική της πρώτη ύλη, σε μία περίοδο που τα περισσότερα refineries στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν ζωτικά προβλήματα λειτουργίας.

Σημαντικό ρόλο στην απόφαση της MYTILINEOS για τη νέα εξαγορά, με την ακόμα μεγαλύτερη συνολική επένδυση που θα ακολουθήσει, έπαιξε η πρόσφατη απόφαση της Ε.Ε. για την ένταξη του βωξίτη, της αλούμινας και του αλουμινίου, στη λίστα του European Raw Materials Act, που η Ένωση θεωρεί ότι πρέπει να υποστηριχθούν με κάθε τρόπο και να μειωθεί, όσο αυτό είναι δυνατόν, η εξάρτηση της Ευρώπης από τα πλέον απαραίτητα αυτά μέταλλα για την «Πράσινη» Μετάβαση.

 Πυλώνας της ελληνικής βιομηχανίας, το Αλουμίνιον της Ελλάδος διαθέτει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 1,2 εκατ. τόνων βωξίτη (ποσότητα η οποία θα αυξηθεί σημαντικά μετά από αυτή την εξαγορά και τις επενδύσεις που θα ακολουθήσουν), 865.000 ΜΤ Αλουμίνας διαφόρων ποιοτήτων, 190.000 ΜΤ πρωτόχυτου Αλουμινίου Προστιθέμενης Αξίας (Value Added Products – VAPs) και 50.000 ΜΤ ανακυκλωμένο Αλουμίνιο σε μπιγιέτες (επίσης VAP). 

Επιπλέον, με την ορθή διαχείριση των καταλοίπων βωξίτη, μέσω επενδύσεων και πρωτοποριακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κατορθώνει να μειώνει στο ελάχιστο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της βιομηχανικής του δραστηριότητας και δημιουργεί επιπλέον αξία, μέσω παραγωγής σπάνιων γαιών, όπως λ.χ. όπως το σκάνδιο και βεβαίως το γάλλιο, υλικά που υπάρχουν στους κατεξοχήν εξαιρετικής ποιότητας Ελληνικούς βωξίτες. Σημειώνεται, ότι το εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος παραμένει μεταξύ των παραγωγών αλουμινίου με το χαμηλότερο κόστος παγκοσμίως 

Tags:

You Might also Like