LOADING

Type to search

Featured Ειδήσεις

Mytilineos: Αυξημένα κατά 171% τα κέρδη του 9μήνου

Share

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του 9μήνου παρουσίασε με σχετική ανακοίνωση η Mytilineos, στην οποία καταγράφεται η επιτυχής ανταπόκριση της εταιρείας σε μια συγκυρία προκλήσεων που σχετίζονται με τις συνέπειες της πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση, τις ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις από τη δεκαετία του 1970 και την άνοδο των επιτοκίων, επιτυγχάνοντας σταθερά υψηλές επιδόσεις, επωφελούμενη από το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εργασιών και την συνεχώς αυξανόμενη διεθνοποίηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Τα ισχυρά συγκριτικά της πλεονεκτήματα, οι σημαντικές συνέργειες ανάμεσα στις επιμέρους δραστηριότητες, ο διεθνής χαρακτήρας της MYTILINEOS και η έγκαιρη ανάληψη κατάλληλων δράσεων από τη Διοίκηση, αποτελούν τους βασικούς μοχλούς που επιτρέπουν στην Εταιρεία να αναπτύσσεται δυναμικά παρά το αδύναμο και ιδιαίτερα ρευστό οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε επίσης: Σε λειτουργία μπαίνουν σύντομα οι νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής των ΔΕΗ και Mytilineos

Καθώς διανύουμε το Δ’ Τρίμηνο του 2022,  οι οικονομικές επιδόσεις της MYTILINEOS πιστοποιούν το πέρασμα στη «νέα εποχή» της Εταιρείας, σε επίπεδο κύκλου εργασιών, EBITDA και καθαρής κερδοφορίας. Ταυτόχρονα, προωθείται μία σειρά νέων επενδύσεων, όπως η εμπορική λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 826MW (CCGT), η αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας αλουμινίου και σημαντικά έργα σε ΑΠΕ σε Ελλάδα και εξωτερικό, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε η MYTILINEOS να παραμείνει σταθερά σε αναπτυξιακή τροχιά.

Στο Β’ εξάμηνο του 2022, καταγράφεται επίσης για πρώτη φορά σημαντική αύξηση των επιδόσεων του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, η οποία αναμένεται όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά και να ενισχυθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα, καθώς εξελίσσεται η ολοκλήρωση μιας σειράς σημαντικών συμφωνιών για την πώληση φωτοβολταϊκών πάρκων από το διεθνές χαρτοφυλάκιο του Τομέα.

  1. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Ποσά σε εκ €9M 20229M 2021Δ %
Κύκλος Εργασιών4.5731.698169%
EBITDA533241121%
Καθαρά Κέρδη312115171%
Κέρδη ανά μετοχή*2,6181,044151%
Περιθώρια (%)  Δ(μ.βάσης)
EBITDA11,7%14,2%-254
Καθαρά Κέρδη6,8%6,8%4

          *Τελευταίοι δώδεκα μήνες , προσαρμοσμένα στις ίδιες μετοχές

Σε σύγκριση με το Εννεάμηνο του 2021 σε ενοποιημένη βάση:

κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €4.573 εκατ. έναντι €1.698 εκατ. στο Εννεάμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 169%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 121% στα €533 εκατ. έναντι €241 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επωφελούμενα από τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις των δραστηριοτήτων σε μεταλλουργία και «πράσινη» ενέργεια.

Διαβάστε επίσης: Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MYTILINEOS, εξελέγη Πρόεδρος της Eurometaux 

Ο Τομέας Μεταλλουργίας επωφελείται τόσο από τις αυξημένες τιμές πώλησης αλουμινίου (LME), όσο και από τα ιστορικά υψηλά premia. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο, επιτρέπουν στον Τομέα Μεταλλουργίας να διατηρεί το συγκριτικό του πλεονέκτημα έναντι του παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, με οδηγό την πλατφόρμα BOT (Build Operate & Transfer) πραγματοποίησε ρεκόρ κερδοφορίας σε επίπεδο τριμήνου, η οποία αναμένεται να παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα τα επόμενα έτη, ωφελούμενη σημαντικά από τo νέο ενεργειακό περιβάλλον, όπως έχει διαμορφωθεί, με τη ζήτηση για «πράσινα» έργα να έχει ενισχυθεί σημαντικά.

Όσον αφορά στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, ο συνδυασμός του χαρτοφυλακίου ανταγωνιστικών τιμών αερίου, του πλέον αποδοτικού στόλου θερμικών μονάδων στην Ελλάδα και της μεγάλης (και προαναγγελθείσας) αύξησης του Διεθνούς Εμπορίου σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, λόγω του υψηλού volatility της Ευρωπαϊκής αγοράς, απέφερε μία σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων του Τομέα.  Παράλληλα, η MYTILINEOS έχει ήδη προβεί σε σειρά ενεργειών για την προάσπιση της ασφάλειας εφοδιασμού που αφορά σε όλες τις παραγωγικές της δραστηριότητες, ενώ διατηρεί σταθερή πρόσβαση σε ανταγωνιστικές και ευέλικτες πηγές προμήθειας. 

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €312 εκατ., αυξημένα κατά 171% σε σύγκριση με τα €115 εκατ. το Εννεάμηνο του 2021.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου του 2022 επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις της Διοίκησης, όπως αυτές διατυπώθηκαν στη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2022: Συγκεκριμένα,  η MYTILINEOS, ξεκινώντας από ένα δυνατό Β’ Εξάμηνο 2022 περνάει σε μία νέα εποχή κερδοφορίας, καθώς, παρά το ρευστό οικονομικό περιβάλλον, η ταχύτητα  ωρίμανσης των επενδύσεών της σε όλες τις επιμέρους δραστηριότητές της, ενισχύει την κερδοφορία της, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις νέες, κάθε φορά, συνθήκες της εποχής.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατώντας τον σύνδεσμο Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Mytilineos

Tags:

You Might also Like