H ΗΑΕΕ συμμετείχε σε ερευνητικό έργο για την ενεργειακή μετάβαση των νησιών

Η Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (ΗΑΕΕ) συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου New Energy Solutions Optimised for Islands” (NESOI) που πραγματοποιήθηκε στις 7-8 Οκτωβρίου 2019 στις Βρυξέλλες και αφορά στην επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης των Ευρωπαϊκών νησιών.

Το Ευρωπαϊκό έργο NESOI έχει στόχο να ενεργοποιήσει επενδύσεις άνω των 100 εκ.€
σε έργα βιώσιμης ενέργειας, σε 2.400 κατοικημένα Ευρωπαϊκά νησιά μέχρι το 2023,
δίνοντας τη δυνατότητα εφαρμογής καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών και
προσεγγίσεων με οικονομικά ανταγωνιστικό τρόπο.

Η διεπιστημονική ομάδα των έμπειρων εταίρων, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και
συμβούλων σε οικονομοτεχνικά, νομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, με επικεφαλής
την ιταλική εταιρεία παροχής συμβουλών, διαχείρισης κεφαλαίων και επενδύσεων SINLOC,
ένωσαν τις δυνάμεις τους με σκοπό να βοηθήσουν τις νησιωτικές κοινότητες να επιτύχουν
αποδοτικότερες και βιώσιμες ενεργειακά λύσεις, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ στον
τομέα της καθαρής ενέργειας, μέσω της χρηματοδότησης, της υποστήριξης και της
παρακολούθησης των ενεργειακών έργων που θα αναλάβουν οι τοπικές αρχές και οι
νησιωτικές ενεργειακές κοινότητες.

«Πιστεύουμε ότι το NESOI θα επισπεύσει το σχέδιο της Ευρώπης για ενεργειακή μετάβαση
παρέχοντας κατάρτιση, τεχνική υποστήριξη, ευκαιρίες συνεργασίας και ισχυρές ευκαιρίες
χρηματοδότησης για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
μετατροπών κτιρίων και ενεργειακών υποδομών, με στόχο τη μείωση των λογαριασμών
ρεύματος, τη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας και πολλά άλλα, επιτρέποντάς τους να
γίνουν οι ατμομηχανές της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Μετάβασης», σημειώνει ο Andrea
Martinez (SINLOC), συντονιστής του έργου NESOI.

Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, το NESOI θα δημιουργήσει μια ψηφιακή πλατφόρμα η
οποία θα παρέχει στις τοπικές αρχές και κοινότητες τεχνική βοήθεια, χρηματοδότηση και
τεχνογνωσία, έτσι ώστε να προσελκύσουν επενδύσεις και να υλοποιήσουν τα σχέδια της
ενεργειακής τους μετάβασης. Αυτή η πλατφόρμα θα λειτουργεί και σαν υπηρεσία μιας στάσης
για τα νησιά που θέλουν να βρουν νέες ιδέες και αποτελεσματικά οργανωτικά, τεχνικά και
χρηματοδοτικά εργαλεία για όλη την αλυσίδα αξίας ενός έργου.

Αντλώντας έμπνευση από άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες για χρηματοδοτήσεις σε νησιά σε
διεθνές επίπεδο, το έργο NESOI θα κεφαλαιοποιήσει την εμπειρία του εταιρικού σχήματος και
μέσω της πλατφόρμας του, στοχεύει να ενεργοποιήσει περισσότερα από 100 εκ. ευρώ σε
επενδύσεις στη βιώσιμη ενέργεια μέχρι το 2023, εξοικονομώντας έως και 440 GWh/έτος.
Στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου παρέστησαν υψηλά ιστάμενοι εκπρόσωποι της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιβλέπουν έργα ενεργειακής μετάβασης στα νησιά, δείχνοντας
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το NESOI, αναγνωρίζοντας τη δυναμική του για ενεργειακή
αποκέντρωση και ενίσχυση πρωτοβουλιών που έχουν σαν αφετηρία τους πολίτες και τις
κοινότητες τους.

Το εταιρικό σχήμα του NESOI αποτελείται από 10 καταξιωμένους και έμπειρους φορείς από
9 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. Επικεφαλής είναι η SINLOC – Sistema Iniziative Locali,
και οι λοιποί εταίροι είναι οι: R2M Solution, RINA Consulting, ZABALA Innovation Consulting,
Hellenic Association for Energy Economics, Fundacion CIRCE Centro de Investigacion de
Recursos y Consumos Energeticos, Centre for Research and Technology Hellas, E.ON
Solutions, Deloitte Advisory και WOLF THEISS.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 με το ποσό των 10 εκ. ευρώ και
θα διαρκέσει 4 χρόνια.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More