EY: “Ουσιώδης αβεβαιότητα” για τη συνέχιση δραστηριότητας της ΔΕΗ

Τον κίνδυνο κατάρρευσης της ΔΕΗ και αδυναμίας του ομίλου και της εταιρείας να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους, επισημαίνει ο ορκωτός ελεγκτής της επιχείρησης στην έκθεση που συνοδεύει τα αποτελέσματα της χρήσης 2018, σύμφωνα με το capital.gr.

Τόσο ο  ορκωτός όσο και η έκθεση των αποτελεσμάτων επισημαίνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητας της ΔΕΗ, εξαιτίας των υψηλών ζημιών, των μειωμένων εσόδων, αλλά και του γεγονότος ότι οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις υπολείπονται σημαντικά των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Παρά ταύτα στις καταστάσεις τονίζεται ότι έχει διασφαλιστεί η ορθή συνέχιση της δραστηριότητας για τους επόμενους 12 μήνες.

Πιο συγκεκριμένα στην έκθεση της ΕΥ που υπογράφεται από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή Β. Καμινάρη, υπάρχει ειδική παράγραφος με τίτλο “Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας” και η οποία αναφέρει αναλυτικά:

“Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 3,1 των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία επισημαίνεται ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος στην κλειόμενη χρήση παρουσιάζουν μειωμένα έσοδα και υψηλές ζημίες προ φόρων, ενώ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου υπολείπονταν κατά € 949 εκατ. και €708 εκατ. των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους , αντίστοιχα.

Με βάση τις εκτιμήσεις της διοίκησης οι ανωτέρω συνθήκες οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των επομένων δώδεκα μηνών μεμονωμένα αλλά και στο σύνολό τους μαζί με άλλα θέματα όπως αυτά περιγράφονται στη σημείωση 3,1 υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό”.

Πώς αιτιολογούνται οι ζημιές

Πώς όμως η ετήσια έκθεση αιτιολογεί τις ζημιές; Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις καταστάσεις υπάρχουν πέντε βασικοί λόγοι:
1) 164 εκατ. ευρώ πρόβλεψη για καταβολή αποζημίωσης για έξοδο προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
2) 196 εκατ. ευρώ πρόσθετη χρέωση προμηθευτών για τον ΕΛΑΠΕ
3) 146 εκατ. ευρώ αύξηση των τιμών CO2 με άμεση επίπτωση και στην αύξηση της ΟΤΣ το μεγαλύτερο μέρος της οποίας δε μετακυλήθηκε στους καταναλωτές δεδομένου ότι δεν υφίσταται ρήτρα CO2 ή οριακής τιμής του συστήματος στα τιμολόγια χαμηλής τάσης της ΔΕΗ
4) 223,8 εκατ. ευρώ αρνητική επίπτωση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ
5) 78,7 εκατ. ευρώ σχηματισμός πρόβλεψης για τόκους υπερημερίας που διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ

Παράλληλα λόγω της μείωσης της λειτουργικής κερδοφορίας, της υποχρέωσης αποπληρωμής εντός του 2019 μακροπρόθεσμου δανεισμού 725,8 εκατ. ευρώ και της πρόσθετης υποχρέωσης για αγορές δικαιωμάτων CO2 το σύνολο του βραχυπρόθεσμου ενεργητικού υπολείπεται των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Μητρικής κατά 708 και 949 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Πάντως στην έκθεση αναφέρονται οι  δράσεις που έχουν γίνει και εξασφαλίζουν για διάστημα 12 μηνών ότι η εταιρεία θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων:

1. Εξασφαλίστηκαν αντλήσεις δανειακών κεφαλαίων 690,4 εκατ. ευρώ και αναχρηματοδοτήθηκε δάνειο με ελληνική τράπεζα.
2. Εισπράχθηκαν 550,7 εκατ. ευρώ ως προπληρωμή καταναλώσεων του Δημοσίου
3. Μειώθηκε η έκπτωση συνέπειας από 15 σε 10% που θα ενισχύσει την κερδοφορία κατά 60 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση
4. Θα επιστραφεί το λογιστικό πλεόνασμα του ΕΛΑΠ περίπου 100 εκατ. ευρώ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More