“Χτίζοντας Ενεργειακές Ενότητες” από το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ

Στην κυκλοφορία δόθηκε η έκδοση του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ Ελλάδος “Χτίζοντας Ενεργειακές Ενότητες”, που αποτελεί έναν οδηγό που αποσαφηνίζει τη λειτουργία των Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Ο οδηγός «Χτίζοντας Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα» δημοσιεύεται σε μία περίοδο αποδοχής και ανάπτυξης της κοινοτικής ενέργειας στην Ελλάδα, γεγονός που συνδέεται με τη θέσπιση του Νόμου 4513 τον Ιανουάριο του 2018.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο επιδιώκει τη σύζευξη Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) και ενεργειακού τομέα και εισάγει έναν νέο τύπο αστικού συνεταιρισμού αποκλειστικού σκοπού, την Ενεργειακή Κοινότητα (ΕΚΟΙΝ).

Οι ΕΚΟΙΝ αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη της δίκαιης ενεργειακής μετάβασης στην χώρα, αφού οι ανανεώσιμες πηγές και η εξοικονόμηση ενέργειας προσφέρουν και προαπαιτούν, για την ορθή εκμετάλλευσή τους, τη γεωγραφική διασπορά των επενδύσεων και την συμμετοχή των πολλών σε αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους τρόπους παραγγελίας και αποστολής της έκδοσης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More