LOADING

Type to search

Featured Ανανεώσιμες Ειδήσεις Φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκά: Ευνοϊκές ρυθμίσεις για αυτοπαραγωγή σε εκκλησίες 

Share

Έξτρα ηλεκτρικός χώρος στα δίκτυα εξασφαλίζεται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, φιλανθρωπικά ιδρύματα καθώς και οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) θα μπορεί ο ΔΕΔΔΗΕ να χορηγεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (ΟΠΣ) με το ηλεκτρικό δίκτυο για την υλοποίηση σταθμών αυτοπαραγωγής ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) έως 80 kW (κιλοβάτ), πλέον των υφιστάμενων περιθωρίων ισχύος των υποσταθμών.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως και ένα μεγαβάτ (ΜW) που έχουν λάβει ΟΠΣ με το ηλεκτρικό δίκτυο ή έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (πριν την ενεργοποίηση της σύνδεσής τους ή της υποβολής δήλωσης Ετοιμότητας) επιτρέπεται η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος τους έως 10%, εφόσον δεν αυξάνεται η μέγιστη ισχύς της παραγωγής τους.

Επιπρόσθετα προβλέπεται η διατήρηση ποσοστού ισχύος 20% ανά ηλεκτρικό σύστημα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) προκειμένου να εξυπηρετείται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών έως 10 kW για ενεργειακό συμψηφισμό, αποκλειστικά για παροχές οικιακών καταναλωτών, μικρών επιχειρήσεων και αγροτών.

Διαβάστε επίσης:

Έτσι, εάν η συνολική ισχύς των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης που είχαν χορηγηθεί έως εχθές 28  Φεβρουαρίου 2023 για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών έως 10kW για αυτοκατανάλωση ανά σύστημα ΜΔΝ δεν ξεπερνά το 10% του συνολικού περιθωρίου ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών στο συγκεκριμένο σύστημα, ο Διαχειριστής των δικτύων θα μπορεί να χορηγεί Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου περιθωρίου ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών.

Τμηματική άδεια λειτουργίας για μεγάλους σταθμούς ΑΠΕ

Παράλληλα, με ειδική ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα να εκδοθεί Τμηματική Άδεια Λειτουργίας για το 25% της συνολικής ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης σε σταθμούς  ΑΠΕ  και Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) άνω των 200 MW ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν τα μεγάλα έργα που εκ των πραγμάτων ολοκληρώνονται σταδιακά. Ειδικά, για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που εγκαθίστανται σε περιοχές Ζωνών Απολιγνιτοποίησης στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη επιτρέπεται να εκδοθούν έως και δύο  τμηματικές Άδειες Λειτουργίας.

Επιπλέον,  για τους  Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς (ΥΗΣ) προβλέπονται διαδικασίες χορήγησης «άδειας δόμησης» από τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ  καθώς, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση,  οι τοπικές πολεοδομίες αδυνατούσαν να εφαρμόσουν το υφιστάμενο πλαίσιο λόγω της πολυπλοκότητας των κατασκευών. Η ρύθμιση αφορά υπόγειους ΥΗΣ με τις συνοδές υπέργειες εγκαταστάσεις τους, αλλά και μεγάλους  ΥΗΣ, δηλαδή σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης των 15 MW καθώς υφίστανται και για αυτούς αντίστοιχα προβλήματα, δηλαδή τμήματά τους είναι συνήθως υπόγεια. Σύμφωνα με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία η έκδοση οικοδομικής άδειας   θα  γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης με τη  διαδικασία και υπό τους όρους του νόμου 4685/2020 για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Διαβάστε επίσης:

«Bonus» ισχύος για lifting στις ΑΠΕ

Ακόμη, δίνεται δυνατότητα αύξησης της ισχύος σταθμών ΑΠΕ, οι οποίοι προχωρούν σε ριζικό lifting. Ειδικότερα, σε εναρμόνιση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμης ενέργειας (2577/2022) προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα σε σταθμούς που θέλουν να προβούν σε ριζική ανανέωση να αυξήσουν το όριο ισχύος των σταθμών στο 15%, από 10% που ισχύει σήμερα. Έτσι, γι΄ αυτούς τους σταθμούς η αίτηση για χορήγηση νέας Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, θα εξετάζεται κατά προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων αιτήσεων εφόσον δεν προκύπτει:

α) αύξηση της μέγιστης ισχύος παραγωγής, μεγαλύτερη από  15%,

β) ότι τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά επιβαρύνουν περισσότερο το δίκτυο, συγκρινόμενα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά βάσει των οποίων χορηγήθηκε αρχικά η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.

Επιλύεται παράλληλα και το πρόβλημα που δημιουργείται στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών που έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες θέσεις εγκατάστασης και για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν εκδίδει πλέον πιστοποιητικά καθώς έχει σταματήσει η παραγωγή τους. Στο νομοσχέδιο προτείνεται να δίνεται η δυνατότητα να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες μικρής σχετικά ισχύος   στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά σε περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα (κυρίως λόγω περιορισμού ισχύος) να εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες σημαντικά μεγαλύτερης ονομαστικής ισχύος που κατασκευάζονται σήμερα.

Πηγή: ot.gr

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *