Υπογράφτηκε η υπουργική απόφαση για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ

Υπογράφτηκε σήμερα, Πέμπτη, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, η απόφαση για τις δημοπρασίες ισχύος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) της προσεχούς τριετίας.

Η απόφαση στηρίχθηκε σε σχετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα και τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά των δημοπρασιών, όπως την ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, την ποσότητα ισχύος που δημοπρατείται σε κάθε περίπτωση, κ.ά.

Ειδικότερα κατά την τριετία 2018-20 πρόκειται να δημοπρατηθεί συνολική ισχύς περίπου 2600 MW, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Έτος

Είδος ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών

Τεχνολογίες

Δημοπρατούμενη Ισχύς (MW)

2018

Ειδική κατά τεχνολογία

Αιολικοί σταθμοί

300

Ειδική κατά τεχνολογία

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί

300

Κοινή

Αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί

400

Ειδική κατά περιοχή για την κάλυψη του περιθωρίου του ειδικού διασυνδετικού έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος και Δίκτυο ΥΤ Ν. Εύβοιας»

Αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί

Το περιθώριο που θα προκύψει μετά την λήξη των αδειών παραγωγής ή την ανάκληση των αδειών παραγωγής των Χρηστών του έργου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 42 του κανονισμού Αδειών Παραγωγής.

2019

Ειδική κατά τεχνολογία

Αιολικοί σταθμοί

300

Ειδική κατά τεχνολογία

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί

300

Κοινή

Αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί

400

2020

Ειδική κατά τεχνολογία

Αιολικοί σταθμοί

300

Ειδική κατά τεχνολογία

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί

300

 

Για την πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών καθορίζονται οι ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές προσφοράς σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Είδος ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών

Τεχνολογίες

Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς

Ειδική κατά τεχνολογία

Αιολικοί σταθμοί

90 €/MWh

Ειδική κατά τεχνολογία

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί

85 €/MWh για ΦΒ σταθμούς 0,5-1 MW 80 €/MWh για ΦΒ σταθμούς 1 – 20 MW

Κοινή

Αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί

Η ελάχιστη τιμή μεταξύ των υψηλότερων κατακυρωθέντων προσφορών σε κάθε μία από τις αμέσως προηγούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία των αιολικών σταθμών και των φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW, απομειωμένη κατά 1%

Ειδική κατά περιοχή για την κάλυψη του περιθωρίου του ειδικού διασυνδετικού έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος και Δίκτυο ΥΤ Ν. Εύβοιας»

Αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί

80 €/MWh

 

Οι λοιπές τεχνολογίες (Μικρά Υδροηλεκτρικά, Βιομάζα/Βιοαέριο/Βιορευστά, ΣΗΘΥΑ, κλπ) εξαιρούνται των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, έως ότου υπερβούν συγκεκριμένα επίπεδα ισχύος (ορίζονται στην Απόφαση) και δημιουργηθούν ικανοποιητικές συνθήκες ανταγωνισμού.

«Η σημερινή απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, σε ένα τριετές σχέδιο επενδύσεων άνω των 2,5 δισ. ευρώ σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Με τη νέα ανταγωνιστική διαδικασία ενισχύεται σημαντικά η διαφάνεια και κυρίως δημιουργούνται οι συνθήκες ώστε να υποχωρήσουν οι τιμές, περιορίζοντας το κόστος που συνεπάγεται για τους καταναλωτές η μετάβαση σε ένα πιο «πράσινο» μείγμα ενέργειας», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ.

Σχόλια
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More