Υπερτετραπλάσια προσφορά προσέλκυσε το ομόλογο της Ελλάκτωρ

Τον πήχη των 200 εκατ. ευρώ ξεπέρασαν οι προσφορές που έλαβε η νέα έκδοση ομολόγου ύψους 50 εκατ. ευρώ του ομίλου Ελλάκτωρ. Το γεγονός αυτό οδήγησε τη διοίκηση της εισηγμένης στην απόφαση να αντλήσει, τελικά, 70 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20 εκατ. ευρώ περισσότερα, συγκριτικά με το ποσό που ζητήθηκε το πρωί της Πέμπτης.

Μετά τη θετική πορεία που είχε η διαπραγμάτευση του ευρωομολόγου των 600 εκατ. ευρώ, που είχε εκδοθεί τον Δεκέμβριο του 2019, η διοίκηση της Ελλάκτωρ αποφάσισε να αξιοποιήσει τις συνεχιζόμενες ευνοϊκές διεθνείς χρηματοοικονομικές συνθήκες, προχωρώντας στην έκδοση περαιτέρω ομολογιών.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη έκδοση των 600 εκατ. ευρώ που κατευθύνθηκε κυρίως για αναχρηματοδότηση του δανεισμού του oμίλου, η νέα έκδοση προορίζεται, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, για κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) στον κλάδο των αιολικών αλλά και των παραχωρήσεων (Μαρίνα Αλίμου).

Το σημαντικότερο ως προς την πρόσφατη έκδοση είναι ότι επαληθεύει πλήρως τις προσδοκίες που είχε η Διοίκηση Καλλιτσάντση από το προηγούμενο ομόλογο. Ότι δηλαδή, η πρώτη επιτυχημένη έκδοση των 600 εκατ. ευρώ, εκτός από το άμεσο χρηματοοικονομικό όφελος που προσέφερε στον όμιλο, αναχρηματοδοτώντας με καλύτερους όρους το δανεισμό του, άνοιγε ουσιαστικά στην Ελλάκτωρ την πόρτα των διεθνών αγορών. Και με τον τρόπο αυτό η εισηγμένη είναι σε θέση  να αντλεί κεφάλαια από την επενδυτική κοινότητα, έχοντας ήδη κάνει μία πρώτη σημαντική γνωριμία με βαριά θεσμικά ονόματα.

Η εκτίμηση αυτή φαίνεται πως επιβεβαιώνεται αν ληφθεί υπόψη η σημαντική υπερπροσφορά – υπερτετραπλάσια της ζήτησης – αλλά και το γεγονός ότι η προηγούμενη έκδοση των 600 εκατ. ευρώ καλύφθηκε κατά 75% από ξένους επενδυτές, ενώ στη νέα έκδοση οι ξένοι κάλυψαν πάνω από το 80% της ζήτησης.

Το πιο αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι η έκδοση αυτή θα γίνει με την απόδοση μέχρι τη λήξη του ομολόγου (yield to maturity) να διαμορφώνεται σε 5,65%, δηλαδή με μία μείωση της απόδοσης του ομολόγου της τάξης του 11,4% σε σύγκριση με αυτή του Δεκεμβρίου του 2019.

Σχόλια
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More