LOADING

Type to search

Ανανεώσιμες Ειδήσεις Περιβάλλον

ΥΠΕΝ: Επαναχρησιμοποίηση ανεμογεννητριών στα νησιά

Share

Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε αιολικό πάρκο για λιγότερο από 20 έτη, θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε νέο αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 60 kW (κιλοβάτ) και μικρότερης ή ίσης του ενός μεγαβάτ (1 MW) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ).

Αυτό προβλέπεται σε ειδική ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του, το οποίο εισήχθη προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, αργά τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής.

Δεδομένου ότι η εξέλιξη στην αγορά αιολικής ενέργειας έχει οδηγήσει πλέον τους κατασκευαστές σε τύπους ανεμογεννητριών μεγάλης ισχύος και δυναμικότητας, η εξεύρεση ανεμογεννητριών μεσαίας ισχύος -τύπος κατάλληλος για την ευστάθεια του δικτύου, λόγω των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά- καθίσταται δύσκολη, καθώς δεν υπάρχουν πολλές επιλογές στην αγορά.

Έτσι, στη νέα ρύθμιση που προωθείται, καθορίζεται μια διάρκεια ισχύος μικρότερη των 20 ετών της άδειας λειτουργίας των αιολικών σταθμών που αποτελούνται από παλιές ανεμογεννήτριες που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν. Στους κατόχους των συγκεκριμένων σταθμών ΑΠΕ θα εξασφαλίζεται «ταρίφα», μόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της σχετικής άδειας λειτουργίας.

Η Τιμή Αναφοράς, στη βάση της οποίας θα υπολογίζεται μηνιαίως η συγκεκριμένη λειτουργική ενίσχυση σταθερής τιμής (ταρίφα) για την αποζημίωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, θα καθοριστεί με την προβλεπόμενη και σήμερα διαδικασία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (παρ. 5, άρθρο 4 του ν. 4414/2016), η οποία κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να υπολογισθεί το σταθμισμένο κόστος παραγωγής, στη βάση συνυπολογισμού λελογισμένου ποσοστού για την αξία του εξοπλισμού που έχει ήδη αποσβεστεί, από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών κατά το παρελθόν.

Η διάρκεια ισχύος της «ταρίφας» που θα συνάπτει ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής των ΜΔΝ με τον κάτοχο σταθμού θα ταυτίζεται με τη διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας του σταθμού.

Ενίσχυση των μικροεπενδυτών ΑΠΕ

Επίσης, με τις προωθούμενες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου ενισχύεται η εγκατάσταση από περισσότερους μικροεπενδυτές νέων φωτοβολταϊκών σταθμών με ισχύ μικρότερη των τετρακοσίων 400 kW, ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στα κορεσμένα συστήματα Πελοποννήσου, Κυκλάδες, Κρήτης και Εύβοιας. Σχετικές ρυθμίσεις είχαν ήδη ψηφιστεί από τον Ιούλιο του 2021, «ανοίγοντας» ηλεκτρικό χώρο στις συγκεκριμένες κορεσμένες περιοχές για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών έργων. Ειδικότερα, είχε δοθεί περιθώριο ισχύος 86 MW στα δίκτυα της Πελοποννήσου, 45 Μεγαβάτ στις Κυκλάδες, εκ των οποίων 15 MW για net metering, 40 MW στην Εύβοια και 180 MW στην Κρήτη (εκ των οποίων 40 MW για net metering).

Με τις νέες ρυθμίσεις, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, εισάγονται προβλέψεις για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης σταθμών ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) στα κορεσμένα συστήματα των οποίων οι άδειες παραγωγής είχαν ανασταλεί (λόγω έκδοσης απόφασης αναστολής αρμόδιου δικαστηρίου επί απαιτούμενης άδειας για την υλοποίηση του έργου).

Ειδικότερα, σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς στις Κυκλάδες (σύμπλεγμα Πάρου-Νάξου, Μύκονος, Σύρος, Άνδρος, Τήνος), έως την έκδοση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) της απόφασης άρσης κορεσμού και μέχρι την εξάντληση συνολικής ισχύος 45 MW θα διατίθενται αποκλειστικά για σταθμούς αυτοπαραγωγών και για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα η παραπάνω ισχύς κατανέμεται κατά 1/3 στο σύμπλεγμα Άνδρου-Τήνου και κατά 2/3 στο σύμπλεγμα Πάρου-Νάξου, Σύρου, Μυκόνου.
Τα ίδια ισχύουν και για την Κρήτη, με τα 30 μεγαβάτ να πρέπει να διατεθούν σε σταθμούς Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε.Κοιν.) στις οποίες συμμετέχουν Δήμοι και Περιφέρειες και σε σταθμούς με περισσότερα από 60 μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 50 είναι φυσικά πρόσωπα.

Χωροθέτηση 10 πιλοτικών θαλάσσιων φωτοβολταϊκών σταθμών

Επίσης, θεσπίζεται πιλοτικό πλαίσιο για τη χωροθέτηση, αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία στη χώρα μας επενδύσεων στην τεχνολογία παραγωγής ενέργειας από πλωτά φωτοβολταϊκά σε θαλάσσιο περιβάλλον. Ειδικότερα, επιτρέπεται η χωροθέτηση έως και 10 Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και θεσμοθετείται, με αναλυτικό τρόπο, η διαδικασία αδειοδότησης της τεχνολογίας, καθώς και ο περιορισμός της ισχύος προς εγκατάσταση.

Προβλέπεται ότι θα εξαιρούνται των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και θα συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης έως την 31η.12.2023. Επίσης αυτά τα πιλοτικά έργα θα διευκολύνονται ως προς τη διαδικασία παραχώρησης της απαιτούμενης θαλάσσιας και χερσαίας έκτασης για την εγκατάστασή τους επί του αιγιαλού και του παρακείμενου θαλάσσιου χώρου και η διαδικασία παραχώρησης των χερσαίων εκτάσεων.

Μάλιστα, το Ελληνικό Δημόσιο, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, θα μπορεί να παραχωρεί τη χρήση θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί βεβαίωση περί επιτρεπτού της χωροθέτησης του πιλοτικού πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού για την εγκατάσταση και λειτουργία του, για χρονικό διάστημα 22 ετών.

Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενεργειακές κοινότητες 

Ακόμη, στο νομοσχέδιο εισάγονται διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα στους αγροτικούς συνεταιρισμούς να συμμετέχουν ως μέλη σε Ενεργειακές Κοινότητες όπου συμμετέχουν μέλη τους.

Παράλληλα, με άλλες ρυθμίσεις επιδιώκεται η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από Δήμους και Περιφέρειες για εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και κάλυψη των παροχών κατανάλωσης όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για εγκαταστάσεις κοινωφελών επιχειρήσεων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης, δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, σχολικών μονάδων, κέντρων υγείας και νοσοκομείων, δημοτικών και δημοσίων αθλητικών κέντρων, εγκαταστάσεων και δικτύων οδοφωτισμού, καθώς επίσης και κάθε άλλου κτιρίου, υποδομής ή εγκατάστασης που είτε ανήκει είτε εξυπηρετεί ανάγκες των Ο.Τ.Α.

Πηγή: ot

ΓΒ

Tags: