Το Οικονομικό Ημερολόγιο της Μυτιληναίος Α.Ε. για το 2018

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2018:

– Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2017

  & Ενημέρωση Αναλυτών:                                                                     Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

– Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 1ου Τριμήνου 2018:             Πέμπτη 3 Μαΐου 2018

– Τακτική Γενική Συνέλευση:                                                                   Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018

– Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2018

  & Ενημέρωση Αναλυτών:                                                                    Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018

– Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Εννεαμήνου 2018:                Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

– Παρουσίαση Αναλυτών – Ένωση Θεσμικών Επενδυτών:                          Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

(*) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mytilineos.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

Σχόλια
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More