LOADING

Type to search

ELECTRICITY & E-MOBILITY NEWS

Τι απαντά η ΔΕΗ για το Statement of Objections της Κομισιόν

Avatar
Share

Όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η ΔΕΗ, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέστειλε την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου, Ανακοίνωση Αιτιάσεων (Statement of Objections) σχετικά με  υποτιθέμενη παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπόθεση ξεκίνησε με τον έλεγχο στα γραφεία της ΔΕH τον Φεβρουάριο 2017 και οι επίσημες διαδικασίες ξεκίνησαν τον Μάρτιο 2021.

Η ΔΕH δηλώνει πως έχει συνεργαστεί με την Επιτροπή καθ’ όλη τη διάρκεια της υπόθεσης.

Οι αιτιάσεις της Επιτροπής σχετίζονται με την περίοδο από τον Ιούλιο 2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η  υπόθεση αφορά περίοδο πριν τον επανασχεδιασμό της Ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού σύμφωνα με τις επιταγές του μοντέλου Στόχου της ΕΕ (Target Model) αλλά κυρίως πολύ πριν από τον μετασχηματισμό της εταιρείας σε μια μοντέρνα και βιώσιμη εταιρεία ενέργειας.

Η ΔΕΗ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Επιτροπή και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα προκειμένου να προασπίσει τα δικαιώματά της.

Η Ανακοίνωση Αιτιάσεων αποτελεί ένα βήμα της έρευνας και όπως τονίζει και η Επιτροπή στη δήλωσή της, η επίδοση της δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τη ΔΕΗ για την προκαταρκτική της άποψη ότι παραβίασε τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ, πουλώντας ηλεκτρική ενέργεια στην ελληνική χονδρική αγορά κάτω του κόστους, αποκλείοντας έτσι τους κύριους ανταγωνιστές της, επισημαίνει ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η προκαταρκτική άποψη της Επιτροπής είναι ότι η ΔEΗ κατείχε δεσπόζουσα θέση στη διασυνδεδεμένη ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία κατά την υπό εξέταση περίοδο περιλάμβανε την ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και το Ιόνιο και μερικά νησιά του Αιγαίου.

Η Επιτροπή έχει προκαταρκτικές ανησυχίες ότι, μεταξύ 2013 και 2019, η ΔEΗ έκανε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, προμηθεύοντας την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τους θερμικούς της σταθμούς (π.χ. λιγνίτη και φυσικό αέριο) σε τιμές χαμηλότερες από το μεταβλητό κόστος τους (δηλαδή το κόστος που αυξάνεται με τον όγκο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει η ΔEΗ).

Οι ύποπτες συνέπειες αυτής της υποτιθέμενης συμπεριφοράς στην ελληνική αγορά χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας ήταν ότι οι ανεξάρτητοι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας περιθωριοποιήθηκαν και οι επενδύσεις σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας αποτρεπόταν. Αυτό θα μπορούσε να είχε εμποδίσει τους ανεξάρτητους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας να επεκταθούν σε επίπεδο λιανικής, εμποδίζοντας τις προσπάθειες απελευθέρωσης της λιανικής αγοράς που ολοκληρώθηκε επίσημα τον Ιούλιο του 2013. Επομένως, η συμπεριφορά της ΔEΗ μπορεί να οδήγησε σε υψηλότερες τιμές για τους Έλληνες καταναλωτές, καθώς και υψηλότερα επίπεδα εκπομπών της τοπικής ρύπανσης.

Εάν επιβεβαιωθεί η προκαταρκτική άποψη της Επιτροπής, αυτή η συμπεριφορά θα παραβίαζε το άρθρο 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), το οποίο απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Η αποστολή κοινοποίησης αιτιάσεων δεν προδικάζει το αποτέλεσμα μιας έρευνας. Σύμφωνα με το Reuters, εταιρείες που παραβιάζουν τους κανόνες της Κομισιόν για τον ανταγωνισμό αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως 10% των παγκόσμιων εσόδων τους.

Ιστορικό

Τον Μάρτιο του 2021, η Επιτροπή κίνησε επίσημη αντιμονοπωλιακή έρευνα για να αξιολογήσει πιθανή καταχρηστική συμπεριφορά της ΔEΗ στον τομέα χονδρικής της ελληνικής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η κοινοποίηση αιτιάσεων είναι ένα επίσημο βήμα στις έρευνες της Επιτροπής για ύποπτες παραβιάσεις των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. Η Επιτροπή ενημερώνει εγγράφως τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν εναντίον τους. Τα μέρη μπορούν στη συνέχεια να εξετάσουν τα έγγραφα του φακέλου έρευνας της Επιτροπής, να απαντήσουν γραπτώς και να ζητήσουν προφορική ακρόαση για να παρουσιάσουν τις απόψεις τους για την υπόθεση ενώπιον εκπροσώπων της Επιτροπής και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού.

Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα, αφού τα μέρη ασκήσουν τα δικαιώματα υπεράσπισής τους, ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για παράβαση, μπορεί να εκδώσει απόφαση που απαγορεύει τη συμπεριφορά και επιβάλλει πρόστιμο έως και 10% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών μιας εταιρείας.

Δεν υπάρχει νομική προθεσμία για την ολοκλήρωση της αντιμονοπωλιακής έρευνας από την Επιτροπή σχετικά με αντιανταγωνιστική συμπεριφορά. Η διάρκεια μιας αντιμονοπωλιακής έρευνας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα της υπόθεσης, ο βαθμός στον οποίο οι ενδιαφερόμενες εταιρείες συνεργάζονται με την Επιτροπή και η άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης.

Margrethe Vestager: Ανησυχούμε ότι η Ελληνική Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ΔEΗ, μπορεί να έκανε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της πουλώντας σε τιμές κάτω του κόστους στη χονδρική αγορά για περισσότερα από έξι χρόνια. Η συμπεριφορά της ΔEΗ μείωσε την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από περιβαλλοντικά καθαρότερες αντίπαλες γεννήτριες της. Η συμπεριφορά αυτή παρεμπόδισε επίσης τον ανταγωνισμό σε επίπεδο λιανικής. Μια λιγότερο ανταγωνιστική αγορά λιανικής σήμαινε ότι αυτές οι χαμηλότερες τιμές χονδρικής δεν μετακυλίονταν στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές. Οι Έλληνες καταναλωτές μπορεί επομένως να έχουν υποφέρει από υψηλές τιμές λιανικής και μεγαλύτερη τοπική ρύπανση.

Tags:

You Might also Like