Τα πρόστιμα ρευματοκλοπών θα μειώνουν το κόστος για τους συνεπείς καταναλωτές

Σύντοµα αναµένεται να τροφοδοτηθούν οι λογαριασµοί των ρυθμιζόμενων χρεώσεων µε ποσά που έχουν εισπραχθεί από βεβαιωµένες ρευµατοκλοπές.

Αυτό αναφέρει ο υπουργός Ενέργειας Γ. Σταθάκης σε απάντησή του σε ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Ν. Νικολόπουλου, επισημαίνοντας πως βρίσκεται στην τελική ευθεία η εφαρμογή της σχετικής πρόβλεψης του νέου πλαισίου των ρευµατοκλοπών, το οποίο θεσπίσθηκε από τον περασμένο Ιούνιο.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη, µέρος των εσόδων από διαπιστωµένες ρευµατοκλοπές θα διατίθεται για την αντιστάθµιση της οικονοµικής ζηµίας που υφίστανται οι συνεπείς καταναλωτές, µέσω της µείωσης των ρυθµιζόµενων χρεώσεων.

Έτσι, ο ∆Ε∆∆ΗΕ επιφορτίζεται πλέον όχι µόνο µε την εκτίµηση της µη καταγραφείσας ενέργειας, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά και µε τον καταλογισµό της αξίας αυτής της ενέργειας, καθώς επίσης µε τον διακανονισµό και την είσπραξη των βεβαιωµένων ποσών.

Αυτά τα ποσά χρησιµοποιούνται για την αντιστάθµιση της ζηµίας που υφίστανται οι καταναλωτές, µέσω πίστωσης των λογαριασµών ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ και των Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος και ∆ικτύου.

Όπως προσθέτει ο υπουργός, η εφαρµογή του νέου πλαισίου δεν θα µπορούσε να είναι άµεση, αλλά απαιτούσε κάποια περίοδο προσαρµογής, ώστε να ολοκληρωθεί η ριζική αναθεώρηση των υφιστάµενων διαδικασιών και η ανάπτυξη των σχετικών µηχανογραφικών εφαρµογών.

Έτσι, πλέον έχει ανοίξει ο δρόμος για την καταβολή των εν λόγω ποσών.

Απλοποίηση και τυποποίηση διαδικασίας

Επιπλέον  εάν ήταν δυνατή η άµεση εφαρµογή του νέου ρυθµιστικού πλαισίου από τον Ιούνιο του 2017, η αντιστάθµιση της οικονοµικής ζηµίας που υφίστανται οι καταναλωτές, δεν θα µπορούσε να γίνει αντιληπτή χρονικό διάστηµα που μεσολάβησε µέχρι σήµερα, δεδοµένου ότι αυτή αντανακλάται εµµέσως, σε ενδεχόµενες µειώσεις των µοναδιαίων τιµών για τις ρυθµιζόµενες χρεώσεις, τιµές οι οποίες καθορίζονται σε ετήσια βάση.

Στην απάντηση, ο κ. Σταθάκης συνοψίζει επίσης τις υπόλοιπες προβλέψεις του νέου πλαισίου, όπως την απλοποίηση και τυποποίηση των διαδικασιών (έλεγχος και καταγραφή ευρηµάτων, εντοπισµός και διαπίστωση ρευµατοκλοπής ή πιθανολογούµενης ρευµατοκλοπής, υπολογισµός µη καταγραφείσας ενέργειας, ενημέρωση καταναλωτή, διατύπωση αντιρρήσεων, καταλογισµός και είσπραξη οφειλών), ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η διαφάνεια της διαδικασίας.

Επίσης, πλέον γίνεται προσαύξηση της χρέωσης στις περιπτώσεις ρευµατοκλοπών, ενώ προβλέπεται η διακοπής ηλεκτροδότησης των παροχών όπου διαπιστώνεται ρευµατοκλοπή, σε περίπτωση µη είσπραξης ή διακανονισµού της οφειλής εντός µικρής προθεσµίας, ώστε να αυξηθεί η εισπραξιµότητα και, κατά συνέπεια, η αποτελεσµατικότητα του µέτρου.

Σχόλια
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More