Συστάθηκε η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Συστάθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. και με διακριτικό τίτλο EnExClear. Πρόκειται για την εταιρεία η οποία αναλαμβάνει την Εκκαθάριση των συναλλαγών στις Αγορές Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. ως και κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 και στο ν. 4425/2016.

Διευκρινίζεται ότι η εκκαθάριση των συναλλαγών ενεργειακής χρηματοπιστωτικής αγοράς (αγορά παραγώγων) του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε., θα πραγματοποιείται από την εταιρεία ATHEXClear που ανήκει στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λειτουργεί ως Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της EnExClear συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.       Κωνσταντίνος Μαυρόματος του Αντωνίου, Πρόεδρος

2.       Μιχαήλ Φιλίππου του Εμμανουήλ, Διευθύνων Σύμβουλος

3.       Κωνσταντίνα – Ελένη Βασιλείου του Βασιλείου, Μέλος

4.       Δημήτριος Καραϊσκάκης του Θωμά, Μέλος

5.       Γεώργιος Χατζηνικολάου του Πέτρου, Μέλος

6.       Δημήτριος Παπαντώνης του Ευαγγέλου, Μέλος

7.       Χάρης Σαχίνης του Γεωργίου, Μέλος

Η EnExClear έχει μοναδικό μέτοχο την Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. και στεγάζεται στους ορόφους 1 & 4 του κτηρίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGroup), στη διεύθυνση Λ. Αθηνών 110.

Σχόλια
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More