«Είμαι βέβαιος πως όλα τα μέλη θα λειτουργήσουν ουσιαστικά για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Σύντομα θα διαθέτουμε όλα τα απαιτούμενα εχέγγυα προκειμένου το σχετικό εγχώριο οικοσύστημα να αναπτυχθεί αλλά και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού».