Σταθάκης: Στο κατώφλι ενεργειακής μετάβασης η Ευρώπη

Ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσε έμφαση σε δυο κεντρικής σημασίας σημεία σε σχέση με το Πακέτο Καθαρής Ενέργειας:

α.      Τόνισε ότι η λειτουργία της ενεργειακής αγοράς είναι κρίσιμο να πλαισιωθεί από μηχανισμούς επάρκειας ισχύος έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια εφοδιασμού της ηλεκτρικής αγοράς και η απρόσκοπτη λειτουργία της. Η διάρκεια των μηχανισμών αυτών πρέπει να συμπίπτει με το χρόνο οριστικής απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων.

β.      Η μεγαλύτερη πρόκληση για την εύρυθμη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς είναι, όπως είπε, η διασφάλιση ότι κάθε πολίτης έχει πρόσβαση στην κατανάλωση ενέργειας. Αυτό θα γίνει μόνο εφόσον κάθε κράτος-μέλος δύναται να σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη πολιτική καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας. Η Ελλάδα υποστηρίζει την ένταξη μιας τέτοιας πρόβλεψης στη νέα Οδηγία.

Στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου, ο κ. Σταθάκης υπέγραψε τη διακήρυξη επί της «Πρωτοβουλίας για το Υδρογόνο», η οποία φιλοδοξεί να προωθήσει τη χρήση του υδρογόνου στις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας.

Σχόλια
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More