Σήμα κινδύνου από ΕΣΗΑΠΕ για τις εκκρεμότητες στην αγορά ανανεώσιμης ενέργειας

Σημαντικά προβλήματα αναμένουν λύσεις στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και παρά το γεγονός ό,τι οι φορείς εκπροσώπησης τους, καθώς και εταιρείες του κλάδου τα έχουν επισημάνει εδώ και μήνες στο αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη ΡΑΕ, αυτά παραμένουν άλυτα.

Έτσι, αν με την πρόωρη προκήρυξη των εθνικών εκλογών οι εκκρεμότητες αυτές αν δεν αντιμετωπιστούν με νομοθετικές ρυθμίσεις απειλούν ουσιαστικά επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Ο χρόνος είναι περιορισμένος για θεσμικές πρωτοβουλίες και οι παραγωγοί ΑΠΕ ανησυχούν.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχει θέσει στην κυβέρνηση πέντε ανοιχτά ζητήματα τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης είτε με τροπολογίες είτε ακόμη και με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.

Αυτά είναι:

1. Έναρξη συμμετοχής των παραγωγών ΑΠΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο από την 1η Ιουλίου τα έργα ΑΠΕ θα πρέπει να ξεκινήσουν να συμμετέχουν ενεργά στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό – στην ενδοημερήσια αγορά ηλεκτρισμού – με προβλέψεις για τη διαθέσιμη ισχύ τους και προσφορές για την πληρωμή τους. Ωστόσο εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων και άλλων θεμάτων οι ΑΔΜΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης) και Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας δεν είναι σε θέση να εκκινήσουν τη λειτουργία των ειδικών πλατφόρμων. Έτσι, οι παραγωγοί κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αποζημίωσης.

2. Παράταση για σταθμούς ΑΠΕ που δεν έχουν λάβει άδεια εγκατάστασης

Ένα από τα αιτήματα των παραγωγών είναι να παραταθούν οι ημερομηνίες λήξης των οριστικών προσφορών σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ που έχουν υποβάλλει αίτησης χορήγησης άδειας εγκατάστασης χωρίς όμως να την έχουν λάβει. Πρόκειται για παραγωγούς φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων, οι οποίοι αν και έχουν υπογράψει συμβάσεις σύνδεσης μετά το 2017 εντούτοις, χωρίς να ευθύνονται δεν έχουν λάβει ακόμη τις άδειες εγκατάστασης. Το αποτέλεσμα είναι να πλησιάζει η λήξη των συμβάσεών τους και να κινδυνεύουν με έκπτωση των εγγυητικών επιστολών που έχουν υποβάλλει. Πρόκειται επίσης και για εταιρίες που θα συμμετάσχουν σε επόμενους διαγωνισμούς της ΡΑΕ.

Ο ΕΣΗΑΠΕ ζητά να παραταθούν οι προσφορές σύνδεσης.

3. Καθυστερήσεις ΑΔΜΗΕ σε έτοιμα έργα

Το συγκεκριμένο θέμα έχει να κάνει με την πολύπαθη ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα στη Νέα Μάκρη και τον Πολυπόταμο Εύβοιας, προκειμένου να μεταφέρεται στο διασυνδεδεμένο σύστημα η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από αιολικά πάρκα στο νησί.

Οι παραγωγοί που συνδέονται είχαν προθεσμία πληρωμής του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης στις 15 Φεβρουαρίου. Το κόστος ήταν στα 82 εκατ. ευρώ και η πλειοψηφία των εταιριών πλήρωσαν το ποσό που τους αναλογούσε. Ωστόσο ο ΑΔΜΗΕ που είναι κύριος του καλωδίου το περασμένο καλοκαίρι ανέβασε το τελικό κόστος στα 102 εκ. ευρώ. Απαιτούταν, όμως, η έκδοση απόφασης κι ενώ μέχρι τις 31 Μαρτίου έληγε η προθεσμία υπογραφής συμβάσεων σύνδεσης. Ο ΑΔΜΗΕ δεν υπέγραψε τις συμβάσεις σύνδεσης και η απόφαση της ΡΑΕ που αποδεχόταν το κόστος των 102 εκ. ευρώ εκδόθηκε τον Απρίλιο αλλά στο μεταξύ οι παραγωγοί της Εύβοιας και ο Διαχειριστής δεν έχουν υπογράψει τις συμβάσεις.

Οι φορείς των ΑΠΕ ζητούν θεσμική διευθέτηση του ζητήματος.

4. Θεσμικό πλαίσιο για παραγωγή ρεύματος από βιομάζα και βιοαέριο

Σε εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων που κατασκευάστηκαν και λειτουργούν με ΣΔΙΤ έχουν υλοποιηθεί και μικρές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 1 ή 2 MW, από οργανικό κλάσμα. Οι μονάδες αυτές δεν μπορούν να λειτουργήσουν καθώς δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο.

Ο ΕΣΗΑΠΕ ζητά να θεσπιστεί η δυνατότητα και σε αυτές τις μονάδες να υποβάλλουν οριστικές προσφορές σύνδεσης, προκειμένου να λειτουργήσουν και να προσφέρουν έσοδα στα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων.

5. Παράταση των συμβάσεων ειδικών επιστημόνων της ΡΑΕ

Στις 30 Ιουνίου λήγουν οι συμβάσεις εργασίας 55 ειδικών επιστημόνων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Το σύνολο του συγκεκριμένου προσωπικού ανέρχεται σε περίπου 70 άτομα και η αποχώρηση τους θα σημάνει ουσιαστικά την αποψίλωση της Αρχής και την αδυναμία της υλοποίησης του ρόλου της σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Ο κίνδυνος

Ο ΕΣΗΑΠΕ με παρεμβάσεις του στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση επισημαίνει χαρακτηριστικά:

«Η επικείμενη προκήρυξη πρόωρων εθνικών εκλογών για την 7.7.2019 και η συνεπαγόμενη παύση των εργασιών του Κοινοβουλίου την 10.6.2019 δημιουργεί σοβαρότατο κίνδυνο να μείνουν σε περαιτέρω παρατεταμένη εκκρεμότητα μια σειρά από κατεπείγουσες, υπερώριμες πλην μη θεσμοθετημένες νομοθετικές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να καθίσταται από εξόχως προβληματική έως αδύνατη:

· Η συνέχιση της ανάπτυξης σημαντικών έργων ΑΠΕ στη χώρα μας,

· Η συμμετοχή πολλών εν λειτουργία έργων ΑΠΕ στην αγορά, και,

· Η συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της ΡΑΕ, που είναι καθοριστικής σημασίας και για τον κλάδο των ΑΠΕ».

Σχόλια
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More