ΡΑΕ: Συνθέθηκαν στο σύστημα έργα ΑΠΕ ισχύος 53 MW

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο της παρακολούθησης υλοποίησης των Φ/Β σταθμών των επιτυχόντων στην ανταγωνιστική διαδικασία έργων ΑΠΕ που διενεργήθηκε τον Ιούλιο του 2018 (υπ’ αριθμ. 321/2018 Απόφαση ΡΑΕ – ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018, ΑΔΑ: 63ΝΖΙΔΞ-ΡΧΔ), διαπιστώνει ότι κατασκευάστηκαν και συνδέθηκαν με το δίκτυο εντός του χρονοδιαγράμματος το σύνολο των ογδόντα τριών (83) έργων συνολικής ισχύος 53,07979 MW των Επιλεγέντων Συμμετεχόντων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της κατηγορίας «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ/Φωτοβολταϊκά – Κατηγορία Ι» [υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξη], δηλαδή με επιτυχία υλοποίησης των έργων σε ποσοστό 100%.

Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες ώριμων έργων ΑΠΕ αποτελούν σημαντικό όχημα ανάπτυξης του τομέα των ΑΠΕ και οδηγούν σε 100% υλοποίηση των έργων εντός των χρονοδιαγραμμάτων της Προκήρυξης και συνδράμουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της χώρας για το 2030.

Στο πλαίσιο και της υποχρέωσης γνωστοποίησης των ποσοστών υλοποίησης των επιτυχόντων έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 4 «Καθεστώτα στήριξης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (EΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση)», παρατίθενται οι Πίνακες με τα αποτελέσματα υλοποίησης έργων των επιλεγέντων συμμετεχόντων στην εν λόγω ανταγωνιστική διαδικασία για την Κατηγορία Ι.

Πίνακας 1 Υλοποίηση Φ/Β εγκαταστάσεων Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 1/2018 (Κατηγορία Ι)

α/α Μοναδικός Αριθμός Υποβολής (ID) Επωνυμία Εταιρείας/Φυσικού Προσώπου Ισχύς [ΜW] Θέση Δήμος ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υλοποίηση
1 15072 ΠΕΤΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.. 0,49975 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΝΑ ΑΓΡΟΤΕ

0,00%ΜΑΧΙΟ 213

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 77,9 ΝΑΙ
2 15079 ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ 0,4998 ΠΛΑΓΙΑ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 78 ΝΑΙ
3 25185 ΗΛΙΑΤΩΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ. 1 3 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 77 ΝΑΙ
4 25227 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,499 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 157, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 79 ΝΑΙ
5 25339 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,9979 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 175, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ / ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 79 ΝΑΙ
6 25347 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,7841 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΑ 1402-404, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 79 ΝΑΙ
7 25349 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,9979 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΑ 392-394, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 79 ΝΑΙ
8 25351 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,9979 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΑ 247-248, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 79 ΝΑΙ
9 25352 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,499 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 236, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 79 ΝΑΙ
10 25354 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,499 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 238, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 79 ΝΑΙ
11 25355 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,9979 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 242, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 79 ΝΑΙ
12 25358 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,9979 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 64, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 79 ΝΑΙ
13 25359 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,9979 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 154-155, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 79 ΝΑΙ
14 25360 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,499 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 274, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 79 ΝΑΙ
15 25361 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,499 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ ΑΤ 1288, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 79 ΝΑΙ
16 25362 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,499 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ ΑΤ 286, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 79 ΝΑΙ
17 25363 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,7841 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ ΑΤ 440, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 79 ΝΑΙ
18 25366 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,9977 ΑΓΤΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 575, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΛΙΑΣ. Δ. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 79 ΝΑΙ
19 25367 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,499 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 1403, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Δ. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 79 ΝΑΙ
20 25369 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,9979 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 8, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 79 ΝΑΙ
21 25371 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,9979 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 746, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 79 ΝΑΙ
22 25372 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,9979 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 865-866, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΕΩΓΙΑΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 78 ΝΑΙ
23 25373 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,995 ΣΚΑΛΩΣΙΑ / ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 79 ΝΑΙ
24 25375 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,499 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΦΑΔΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 79 ΝΑΙ
25 25377 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,9979 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 757, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 79 ΝΑΙ
26 25378 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,6415 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 785, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 77 ΝΑΙ
27 25379 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,499 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 102Α, ΞΗΡΟΧΩΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΔΗΔΟΝΑΣ 76 ΝΑΙ
28 25380 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,4968 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 11, ΑΜΠΕΛΟΡΕΜΑ, ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 79 ΝΑΙ
29 25381 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,4968 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 708, ΑΛΩΝΙΑ ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 79 ΝΑΙ
30 25382 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,4968 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 780Π, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 79 ΝΑΙ
31 25383 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,4968 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 833, ΓΥΜΝΟ, ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 79 ΝΑΙ
32 25385 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,4968 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΑ 135-136, ΑΥΛΑΓΕΣ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 79 ΝΑΙ
33 25386 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,4968 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 780η-7800-217α, ΑΥΛΑΓΕΣ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 79 ΝΑΙ
34 25387 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,4945 ΑΓΡΟΤΕΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 434, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΡΟΔΟΚΗΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 79 ΝΑΙ
35 25388 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,4968 ΑΓΡΟΤΕΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 70, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 79 ΝΑΙ
36 25389 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,4968 ΑΓΡΟΤΕΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 600, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΡΑΧΩΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 79 ΝΑΙ
37 25391 ΚΩΝ.Ι.ΤΣΑ. 0,4995 ΑΓΡΟΤΕΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 688, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΚΟΥ ΚΟΡΙΝΟΣ – ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 79 ΝΑΙ
38 25395 ΦΩΣ-Ζ.ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 0,34968 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΔΑΦΝΗΣ Σ.Δ. 1962, ΑΓΡΟΤΕΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 2683 ΑΧΙΝΟΥ / ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 79 ΝΑΙ
39 25424 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,4968 ΘΕΣΗ ΚΟΡΥΦΟΥΛΑ Α ΜΕ ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ 88530225, ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 79 ΝΑΙ
40 25425 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,4968 ΘΕΣΗ ΚΟΡΥΦΟΥΛΑ Β ΜΕ ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ 88530226, ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 79 ΝΑΙ
41 25426 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,3015 ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΗΛΙΟ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 79 ΝΑΙ
42 25428 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,5548 ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΗΤΣΑΊΡ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 79 ΝΑΙ
43 25429 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,398 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 79 ΝΑΙ
44 25430 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,995 ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 79 ΝΑΙ
45 25431 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,4945 ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 79 ΝΑΙ
46 25432 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,995 ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΑΑ ΑΠΕ 109070), ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 79 ΝΑΙ
47 25433 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0,995 ΘΕΣΗ ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΙΟ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 79 ΝΑΙ
48 25434 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 0.4037 ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΑΑ ΑΠΕ 109067), ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 79 ΝΑΙ
49 25438 ΗΛΙΟΛΟΝΤΟΣ 0,49976 ΚΟΝΙΣΚΙΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ / ΔΕΛΦΩΝ 75,87 ΝΑΙ
50 25441 ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ 0,7841 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 153, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 79 ΝΑΙ
51 25484 ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ 0,6415 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 760, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 79 ΝΑΙ
52 25486 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ 0,4968 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 607, ΜΑΥΡΟΧΩΜΑ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 79 ΝΑΙ
53 25487 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ 0,4968 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 584, ΜΑΥΡΟΧΩΜΑ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 79 ΝΑΙ
54 25488 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ 0,4968 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 794, ΘΕΣΗ ΚΡΙΘΑΡΟΤΟΠΟΣ ΚΟΜΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 79 ΝΑΙ
55 25489 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ 0,9979 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 783, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 79 ΝΑΙ
56 25490 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ 0,4968 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 899, ΘΕΣΗ ΑΗ ΛΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 79 ΝΑΙ
57 25491 ΠΕΤΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 0,398 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 910, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΡΟΔΟΚΗΠΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 79 ΝΑΙ
58 25492 ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ 0,499 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 17Β, ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 79 ΝΑΙ
59 25493 ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ 0,9979 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 787, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 79 ΝΑΙ
60 25494 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0,499 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 1109, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 79 ΝΑΙ
61 25495 Κ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 0,9979 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 241, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 79 ΝΑΙ
62 25500 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΓΚΡΗΣ 0,4968 ΑΓΡΟΤΕ 0,00%ΜΑΧΙΟ 758, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 79 ΝΑΙ
63 25560 ΝΑΟΥΣΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 0,4995 ΧΑΝΤΑΚΙΑ (Τ.Κ. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ) ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ / ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 77,94 ΝΑΙ
64 25561 ΝΑΟΥΣΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 0,4995 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ (Δ.Κ. 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ) ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ / ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 77,94 ΝΑΙ
65 25572 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ 0,4968 ΘΕΣΗ ΚΑΡΥΔΟΤΟΠΟΣ ΚΟΜΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 79 ΝΑΙ
66 25578 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ 0,9999 ΚΑΛΑΜΙΑ (Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΜΥΛΟΥ) ΚΟΙΛΑΔΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 77,94 ΝΑΙ
67 25582 PRESTANTIA P.C. 0,499905 ΛΙΑΜΑ Δ.Δ. ΒΑΓΙΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ 76 ΝΑΙ
68 25585 FACULTAS P.C. 0,499905 ΠΑΛΙΑ ΣΩΤΗΡΑ Δ.Δ. ΘΗΒΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ 76 ΝΑΙ
69 25586 FACULTAS P.C. 0,499905 ΒΟΥΚΟΛΙΑ Δ.Δ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ / Δ. ΔΕΛΦΩΝ 76 ΝΑΙ
70 25588 MEXIS ENERGY SMPC 0,499905 ΛΙΛΜΑ Δ.Δ. ΒΑΓΙΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ 76 ΝΑΙ
71 25589 SOLAR BANK SMPC 0,499905 ΒΑΡΝΟΣ Ή ΑΡΑΠΟΡΕΜΑ Δ.Δ. ΘΗΒΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ 76 ΝΑΙ
72 25590 IDCIRCO SOLIS 2 P.C. 0,99992 ΧΕΡΩΜΑΤΑ Δ.Δ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ 76 ΝΑΙ
73 25592 IDCIRCO SOLIS 3 P.C. 0,99992 ΤΣΙΝΤΣΙΛΟΝΙ Δ.Δ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ 76 ΝΑΙ
74 25593 IDCIRCO SOLIS 4 P.C. 0,99992 ΠΑΛΙΑ ΣΩΤΗΡΑ Δ.Δ. ΘΗΒΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ 76 ΝΑΙ
75 25601 PRESTANTIA P.C. 0,499905 ΒΑΡΥΚΟ Ή ΧΟΡΟΒΟΙΒΟΔΑ Δ.Δ. ΘΗΒΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ 76 ΝΑΙ
76 25617 ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ Ο.Ε. 0,5 ΧΑΛΚΟΣ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ / ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 78,9 ΝΑΙ
77 25651 FOSTA A.E. 0,4984 ΠΛΑΤΟΡΑΧΗ ΣΦΕΛΙΝΟΣ / ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 79 ΝΑΙ
78 25666 ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ Ο.Ε. 0,5 ΓΟΥΡΙΤΣΑ Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ / Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ 78,9 ΝΑΙ
79 25682 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ 0,1 ΑΓΡ. 2428 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ Δ.Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 80 ΝΑΙ
80 25687 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 0,1 ΣΠΑΘΟΛΑΚΟΣ Α.Τ. 484 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 80 ΝΑΙ
81 25692 ΟΦΙΔΗΣ ΑΡ. – ΟΦΙΔΗΣ ΧΑΡ. 0,499 ΣΠΑΘΟΛΑΚΟΣ Α.Τ. 485 ΑΝΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 79 ΝΑΙ
82 25694 DURUS 2 P.C. 0,99981 ΧΙΛΙΑΔΟΥ Δ.Δ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ 77 ΝΑΙ
83 25701 SUN ENERGY 0,8712 Α.Τ. 316 ΚΑΙ Α.Τ. 317 ΘΕΣΗ ΔΕΝΔΡΑ, ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 78,49 ΝΑΙ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More