Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για έργο €33 εκατ. στα απορρίμματα

Ζήτημα λίγων ημερών είναι η δημοσιοποίηση της διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία, για δύο χρόνια, της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) στο Ημερόκλημα Παλαιοσαμαρίνας του Δήμου Τρικκαίων.

Το έργο, προϋπολογισμού της τάξεως των 33 εκατ. ευρώ, που ενέκρινε, πρόσφατα η οικονομική επιτροπή του Δήμου, θα εξυπηρετεί τους Νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων, διαθέτοντας ετήσια δυναμικότητα 59.205 τόνων. Η εγκατάσταση της ΜΕΑ συνδέεται με τον εν λειτουργία ΧΥΤΑ Τρικάλων και είναι συνολικής έκτασης περίπου 73 στρεμμάτων, σύμφωνα με το capital.gr.

Από τη συνολική ποσότητα των εισερχόμενων αποβλήτων, αντιστοιχούν 45.453 τόνοι σε  Αστικά Σύμμεικτα Απόβλητα, 9.626 τόνοι σε προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα προερχόμενα από διαλογή στην πηγή και 4.126 τόνοι πράσινα ή και κλαδέματα. Για το έργο προβλέπεται εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία, κανονική διετή λειτουργία με δικαίωμα προαίρεσης δύο ακόμη ετών, ενώ το κόστος επεξεργασίας ανά τόνο δεν ξεπερνάει τα 45 ευρώ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More