LOADING

Type to search

NEWS ΥΔΡΟΓΟΝΟ

Πολλαπλασιάστηκαν οι επενδύσεις στην περιβαλλοντική τεχνολογία

Energy World
Share

Εντονη εισροή επενδύσεων από επιχειρησιακά (venture capital – VC) και ιδιωτικά κεφάλαια (private equity – PE) σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες (climate tech), σημειώθηκε κατά το β’ εξάμηνο 2020 και το α’ εξάμηνο 2021, σύμφωνα με την έρευνα «State of Climate Tech 2021», που διεξήγαγε η PwC.

Οι επενδύσεις συνολικά άγγιξαν τα 87,5 δισ. δολ., με περισσότερα από 60 δισ. δολ. να καταγράφονται μόνο στο πρώτο μισό του 2021. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 210% σε σύγκριση με τα 28,4 δισ. δολ. που επενδύθηκαν το προηγούμενο δωδεκάμηνο, ενώ, σταδιακά διαμορφώνεται η τάση για κατεύθυνση 14 cents από κάθε δολάριο επενδυτικού κεφαλαίου στο climate tech.

Η μελέτη αποτυπώνει ωστόσο ότι υπολείπονται επενδύσεις σε τεχνολογίες που παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις και οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών CO2. Συγκεκριμένα, μεταξύ των 15 τεχνολογικών λύσεων που εξετάζει η έρευνα, οι πέντε που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% του δυναμικού μείωσης των εκπομπών CO2 μέχρι το 2050 συγκέντρωσαν μόλις το 25% της επένδυσης στην περιβαλλοντική τεχνολογία στο διάστημα απο το 2013 ως το πρώτο εξάμηνο του 2021. Αυτές είναι : Ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, τεχνολογία αποβλήτων τροφίμων, παραγωγή πράσινου υδρογόνου και εναλλακτικές τροφές/πρωτεΐνες χαμηλών εκπομπών.

Δέκα χρόνια περιθώριο για τον πλανήτη
Η Emma Cox, Global Climate Leader της PwC, σχολιάζει: «Ο πλανήτης έχει 10 χρόνια περιθώριο για να μειώσει κατά το ήμισυ τις παγκόσμιες εκπομπές του θερμοκηπίου, εάν θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Οι λύσεις καινοτομίας βοηθούν να ανταπεξέλθουμε στην πρόκληση, ενώ τα καλά νέα είναι ότι οι επενδύσεις στο climate tech έχουν αυξηθεί σημαντικά. Εντούτοις, σύμφωνα με την έρευνά μας, έχουμε ακόμα δρόμο ως προς την παροχή κινήτρων για επενδύσεις στους τομείς της τεχνολογίας με τις μεγαλύτερες δυνατότητες μείωσης των μελλοντικών εκπομπών.Η παραδοχή αυτή εγείρει το ερώτημα – γιατί υπολείπονται αυτοί οι τομείς; Χάνουν οι επενδυτές μια ευκαιρία για δημιουργία αξίας ή τίθεται ζήτημα κινήτρων στο οποίο οφείλουν να εστιάσουν οι φορείς χάραξης πολιτικής;».

Το climate tech περιλαμβάνει τις τεχνολογίες που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. ‘Επειτα από μια ταχεία ανάπτυξη μεταξύ 2013 και 2018, οι επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα παρέμειναν στάσιμες μέχρι το 2020, καθώς οι μακροοικονομικές τάσεις και η παγκόσμια πανδημία λειτούργησαν ανασταλτικά. Παρόλα αυτά, οι επενδύσεις ανέκαμψαν ραγδαία το πρώτο εξάμηνο του 2021, χάρη σε μια μεγαλύτερη στροφή προς τα κριτήρια ESG στις ιδιωτικές αγορές, στους νέους κανονισμούς και πρότυπα, και στη δέσμευση χιλιάδων εταιρειών να υιοθετήσουν στρατηγικές για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας.

Τι δείχνει η έκθεση της PwC

● Το μέσο μέγεθος συναλλαγής στο climate tech σχεδόν τετραπλασιάστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, στα US$ 96 εκατ. από τα US$ 27 εκατ. το προηγούμενο έτος
● Περίπου 1600 επενδυτές δραστηριοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, έναντι λιγότερων από 900 ενεργούς επενδυτές το πρώτο εξάμηνο του 2020, καθώς η ευρύτερη επενδυτική κοινότητα εξοικειώνεται με τις ευκαιρίες στο climate tech
● Οι SPAC (εταιρείες εξαγορών ειδικού σκοπού) κατάφεραν να τονώσουν περαιτέρω την ανάπτυξη του climate tech, αντλώντας US$ 25 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2021, δηλαδή πάνω από το ένα τρίτο της συνολικής χρηματοδότησης
● Η Αυτοκίνηση και οι Μεταφορές εξακολουθούν να λαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος της χρηματοδότησης, καθώς η ηλεκτροκίνηση, η μικροκινητικότητα και άλλα καινοτόμα μοντέλα μεταφοράς προσελκύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο δύσκολος αυτός τομέας άντλησε σχεδόν US$ 58 δισ. μεταξύ του δεύτερου εξαμήνου του 2020 και του πρώτου εξαμήνου του 2021, αντιστοιχώντας στα δύο τρίτα της συνολικής χρηματοδότησης
● Η Αυτοκίνηση και οι Μεταφορές, η Βιομηχανία, η Μεταποίηση και η Διαχείριση Πόρων, καθώς και οι Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες κατέγραψαν την ταχύτερη ανάπτυξη σε ετήσια βάση μεταξύ του δεύτερου εξαμήνου του 2019 και του πρώτου εξαμήνου του 2021, με αύξηση πάνω από 260% έκαστη, αγγίζοντας τα US$ 58 δισ., US$ 6.9 δισ. και US$ 1.2 δισ. αντίστοιχα.

Ο Leo Johnson, Disruption Lead της PwC Ηνωμένου Βασιλείου, δηλώνει: «Η τεχνολογία δεν είναι πανάκεια. Ωστόσο η ταχύτατη ανάπτυξη του climate tech αποτελεί προϋπόθεση για την αντιστροφή της καμπύλης των εκπομπών και ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την επίτευξη του στόχου του 1,5 βαθμού οC. Ασφαλώς οι επενδύσεις σε όλους τους κρίσιμους τομείς είναι αναγκαίες, παρόλα αυτά η στόχευση της χρηματοδότησης σε εκκολαπτόμενες τεχνολογίες μπορεί να οδηγήσει σε ριζοσπαστικές καινοτομίες, απαραίτητες για την επιτάχυνση της απαλλαγής από τον άνθρακα. Η δυσκολία έγκειται στην υλοποίηση, την ταχύτητα και την κλίμακα και θα απαιτηθεί συμμετοχή και δράση τόσο από τους φορείς χάραξης πολιτικής όσο και από τους επενδυτές».

Αύξηση των επενδύσεων καταγράφεται σε όλους τους τεχνολογικούς τομείς που αξιολογήθηκαν, με βασική εστίαση σε λύσεις τεχνολογίας που δύνανται να μειώσουν τις εκπομπές κατά 20%.

Σημειώνεται επίσης ότι, παρά τη γενική ανάπτυξη, ο αριθμός των πρώιμων επενδύσεων VC έχει παραμείνει σε γενικές γραμμές στάσιμος από το 2018. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει μεν την ωριμότητα του climate tech ως στοιχείου του ενεργητικού μιας εταιρείας, υπογραμμίζει όμως και την ανάγκη για χρηματοδότηση περισσότερων startups με την προοπτική να εξελιχθούν σε «unicorn» και «gigacorn».

Στην πρώτη γραμμή των επενδύσεων στο climate tech βρίσκουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, που προσελκύουν σχεδόν 65% των επενδύσεων VC ύψους US$ 56,6 δισ. μεταξύ β’ εξαμήνου 2020 και α’ εξαμήνου 2021. Κατά την ίδια περίοδο οι επενδύσεις στην Κίνα εκτιμώνται στα US$ 9 δισ., ενώ στην Ευρώπη το σύνολο άγγιξε τα US$ 18,3 δισ., χάρη σε μια σχεδόν 500% (494%) αύξηση στους τομείς Κινητικότητας και Μεταφορών, έναντι του προηγούμενου δωδεκαμήνου.

Ο Δημήτρης Σακίπης, ESG Leader της PwC Ελλάδας δηλώνει: «Τον τελευταίο χρόνο αυξάνονται οι πιέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Είναι σαφές ότι η τεχνολογία μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας που θα επιταχύνει την απαλλαγή από τον άνθρακα. Το οικοσύστημα VC funds σε συνδυασμό με το παγκόσμιο τεχνολογικό ταλέντο δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για τη συντονισμένη καταπολέμηση της κλιματική αλλαγής».

πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ

Tags:

You Might also Like