Παράταση στον διαγωνισμό για τη ΔΕΠΑ Υποδομών

Παράταση μιας εβδομάδας παίρνει ο διαγωνισμός για την ΔΕΠΑ Υποδομών σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ. Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έληγε την Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου, παρατείνεται έως την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, στις 17.00.

Σύμφωνα το Νόμο 4001/2011, ως τροποποιήθηκε δυνάμει του Νόμου 4643/2019 η ΔΕΠΑ Α.Ε. θα προβεί σε μερική διάσπαση του κλάδου υποδομών με την δημιουργία νέας εταιρείας με την επωνυμία ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε.. Στην εν λόγω εταιρεία θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

• 100% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου Αττικής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ – ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ), 51% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ – ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ) και 100% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου  λοιπής Ελλάδας (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕ – ΔΕΔΑ ΑΕ),

• η κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. επί των παγίων των δικτύων διανομής,

• το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε.,

• ​τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά με την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων έργων υποδομής συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας ΥΦΑ, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Μετά την μερική διάσπαση του κλάδου υποδομών και την δημιουργία της εταιρείας ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε., το ΤΑΙΠΕΔ θα κατέχει το 65% των μετοχών αυτής και η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. το υπόλοιπο 35%.

Για τους σκοπούς της αξιοποίησης της συμμετοχής του στη ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε., το ΤΑΙΠΕΔ έχει προχωρήσει στην πρόσληψη χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων και συγκεκριμένα στις εταιρείες UBS Investment Bank & Τράπεζα Πειραιώς και Ποταμίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία αντίστοιχα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More