Παράταση για το πρόγραμμα επιδότησης αλλαγής θέρμανσης σε φυσικό αέριο

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου έχουν προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για το πρόγραμμα επιδότησης για μετατροπή των καυστήρων και συστημάτων θέρμανσης από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ  τροποποιείται η προθεσμία στην προκήρυξη του προγράμματος «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες».

Όπως αναφέρεται σχετικά: «Το γεγονός ότι για λόγους ομαλής λειτουργίας του προγράμματος πρέπει να παραταθεί κατά ένα μήνα η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της επιχορήγησης που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ανωτέρω υπό στοιχείο 25 τροποποιούμενης απόφασης». Με βάση αυτά τα δεδομένα το υπουργείο αποφασίζει «την τροποποίηση της με αριθμ. Φ14/02/184780/ 899/18.12.2017 (ΦΕΚ 4588/τ.Β΄/27.12.2018) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη της Δράσης “Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», ως ακολούθως: Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5.2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της επιχορήγησης, βάσει του άρθρου 8, παρ. 6, δύναται να υποβληθούν στο φορέα πιστοποίησης, το αργότερο έως την 30η Νοεμβρίου 2018».

Τα σχόλια είναι κλειστά.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More