LOADING

Type to search

GREEN ENERGY

Οι Υπουργοί απαιτούν μεγαλύτερη ευελιξία σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Share

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επικεφαλής την Ιταλία και το Βέλγιο, επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά στην εφαρμογή του Κανονισμού Συσκευασιών και Απορριμμάτων Συσκευασίας (PPWR) του μπλοκ, που κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο. Ο κανονισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση της πρόληψης και της ανακύκλωσης απορριμμάτων με την εισαγωγή νέων στόχων για την επαναχρησιμοποίηση και υποχρεωτικά συστήματα κατάθεσης και επιστροφής για τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συζήτησης στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος, οι υπουργοί εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι ο προτεινόμενος νόμος θα υπονομεύσει τα υπάρχοντα εθνικά συστήματα ανακύκλωσης.

Διαβάστε επίσης:

Η Ιταλία ηγείται της κατηγορίας κατά της πρότασης, η οποία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης στην Ευρώπη όσον αφορά τις συσκευασίες, σύμφωνα με τη Eurostat. «Η υπαγόρευση μεθόδων και λύσεων που ταιριάζουν σε όλα τα κράτη μέλη χωρίς κανενός είδους διαφοροποίηση με βάση τις συνθήκες και τις περιστάσεις όσον αφορά τη ταξινόμηση των απορριμμάτων και τους στόχους ανακύκλωσης – απλώς δεν πιστεύουμε ότι είναι καλύτερη λύση», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Περιβάλλοντος Gilberto Pichetto Fratin.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι απαραίτητο να έχουμε φιλόδοξους κοινούς στόχους, αφήνοντας στις χώρες της ΕΕ επαρκή «περιθώριο ελιγμών για την επίτευξή τους». Οι απόψεις του μοιράζονται ευρέως μεταξύ άλλων υπουργών που συμμετείχαν στη συνάντηση των Βρυξελλών.

Διαβάστε επίσης:

«Αυτό που κάνει αυτός ο κανονισμός είναι απλώς να παρεμβαίνει στα εθνικά μέτρα που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία, και ως εκ τούτου αφαιρεί τη νομική ασφάλεια», δήλωσε η Αυστριακή υπουργός Περιβάλλοντος Leonore Gewessler, η οποία εξέφρασε ανησυχίες για τα υπάρχοντα συστήματα επιστροφής καταθέσεων που ισχύουν στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη εναρμόνιση μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να εκδώσει κανονισμό και όχι οδηγία. Ενώ οι οδηγίες της ΕΕ θέτουν στόχους που πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο, οι κανονισμοί εφαρμόζονται άμεσα στην εθνική νομοθεσία.

Ωστόσο, υπουργοί από πολλές χώρες της ΕΕ διαφώνησαν με αυτήν την επιλογή και θα προτιμούσαν μια οδηγία.

«Η επιλογή του νομικού μέσου –του κανονισμού– δεν είναι κατάλληλη» και «θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός αναποτελεσματικού συστήματος», δήλωσε η υπουργός Περιβάλλοντος του Βελγίου Zakia Khattabi. «Δεν θα μας επιτρέψει ή δεν θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους μας, διότι θα απέχει πολύ από το να ληφθούν υπόψη οι πολιτιστικές και εθνικές ιδιαιτερότητες και οι επενδύσεις και επίσης θα περιορίσει εκείνα τα κράτη που είναι πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα», πρόσθεσε.

Από την άλλη πλευρά, μια οδηγία θα παρέχει στα κράτη μέλη φιλόδοξους στόχους και το απαραίτητο «περιθώριο ελιγμών» για να τους επιτύχουν, είπε ο Khattabi.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερασπίστηκε την πρότασή της, λέγοντας ότι η προηγούμενη οδηγία απέτυχε να μειώσει τα απόβλητα. «Σίγουρα δεν πρόκειται για οδηγία» γιατί «απλώς δεν λειτούργησε» στο παρελθόν», είπε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ Virginijus Sinkevičius, ο οποίος μίλησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταξύ των υπουργών.

«Η ύπαρξη ενός κανονισμού ως νομικού μέσου για τον καθορισμό απαιτήσεων βιωσιμότητας σε επίπεδο προϊόντος έχει ήδη αποδειχθεί επιτυχία σε πολλούς τομείς πολιτικής», υποστήριξε.

Η ρύθμιση θα έχει επίσης «τεράστια οικονομικά οφέλη για τις εταιρείες» και οι βιομηχανίες υποστηρίζουν αυτήν την επιλογή, είπε ο Επίτροπος.

«Ο κλάδος, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των πολυεθνικών εταιρειών, διαμαρτύρεται έντονα ότι η αγορά της ΕΕ για τις συσκευασίες και τη διαχείριση απορριμμάτων είναι κατακερματισμένη και ζητούν ρυθμίσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας σε μια πραγματικά εσωτερική αγορά».

Διχασμός λόγω του φιλόδοξου πνεύματος του μέτρου

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να μειώσουν τα απορρίμματα συσκευασίας κατά 5% έως το 2030. Μέχρι το τέλος του 2025, το 65% όλων των απορριμμάτων συσκευασίας θα πρέπει να ανακυκλώνεται, συμπεριλαμβανομένου του 50% του πλαστικού, του 50% του αλουμινίου, του 70% του γυαλιού, και 75% χαρτιού και χαρτονιού.

Ενώ ορισμένες χώρες απαιτούν πιο ευέλικτες προθεσμίες, άλλες, όπως η Ολλανδία, θέλουν υψηλότερους στόχους ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και αναπλήρωσης. «Θα έπρεπε να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι», δήλωσε η Ολλανδή υπουργός Vivianne Heijnen. «Δεδομένης της εκθετικής αύξησης της ποσότητας συσκευασίας στην αγορά, δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε μέχρι το 2040 για να επιτύχουμε μείωση», είπε.

Το Λουξεμβούργο επανέλαβε τη θέση, αλλά πολλοί άλλοι υπουργοί διαφώνησαν. 

«Πρέπει να ακολουθηθεί μια πιο σταδιακή προσέγγιση», πρότεινε ο Πέτρος Βαρελίδης, γενικός γραμματέας του ελληνικού υπουργείου Περιβάλλοντος. «Μερικά από αυτά τα μέτρα μπορούν να επιδιωχθούν, αλλά σταδιακά και με χαμηλά ποσοστά, ώστε να μπορούμε να δούμε ότι λειτουργούν, και αν λειτουργήσουν, τότε μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτά», είπε.

Επιπτώσεις του τουρισμού

Μεσογειακές χώρες, όπως η Ελλάδα και η Μάλτα, κατήγγειλαν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της παραγωγής απορριμμάτων, λέγοντας ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις του τουρισμού.

«Ο τουρισμός παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις από το ένα έτος στο άλλο, επηρεάζοντας άμεσα τα απορρίμματα συσκευασίας που παράγονται κατά κεφαλήν. Άρα πρέπει να υπάρχει διορθωτικός συντελεστής στον τρόπο υπολογισμού», είπε ο Βαρελίδης.

Την δήλωσή του επανέλαβε και η υπουργός της Μάλτας Miriam Dalli, η οποία επέμεινε ότι τα κράτη μέλη με «μεγάλη εισροή τουριστών και κατά συνέπεια αυξημένη παραγωγή απορριμμάτων σε απόλυτες τιμές» τιμωρούνται από την προτεινόμενη μεθοδολογία.

Πηγή: euractiv.com

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *