Νομοσχέδιο ΥΠΕΝ: Ρύθμιση για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

Ρύθμιση που προετοιμάζει το έδαφος για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα, στο πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή, περιλαμβάνει ρύθμιση που αναφέρει ότι το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να περιορίζει το ποσοστό άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής του ή νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχει κατά πλειοψηφία ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα το Ελληνικό Δημόσιο στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΗΕ. Στόχος να είναι δυνατή η περαιτέρω αξιοποίησή του από το Ελληνικό Δημόσιο.

Επίσης, το νομοσχέδιο το οποίο θα αρχίζει να συζητιέται στις Επιτροπές τη Δευτέρα, προχωρεί σε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά στις ΑΠΕ. Ειδικότερα, αντικαθιστά την Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (σήμερα απαιτείται περί τα δύο έτη για την έκδοσή της) με τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας. Επίσης, ενεργοποιούνται λογικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας και σε περίπτωση που δεν τηρηθούν  οδηγούν σε ανάκληση της χορηγηθείσας βεβαίωσης.

Οι αιτήσεις για την έκδοση των Βεβαιώσεων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την πρώτη έως και τη δεκάτη ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Οκτωβρίου.  Η ΡΑΕ θα εκδίδει τη Βεβαίωση με την προσκόμιση από τον αιτούντα του αποδεικτικού καταβολής του Τέλους Έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ.

Το ύψος του Τέλους ορίζεται ανά μονάδα ονομαστικής μέγιστης ισχύος παραγωγής της αίτησης σε μεγαβάτ (ΜW) ως εξής:

(α) 3000 ευρώ/ ΜW για το τμήμα της ισχύος έως  1MW

(β) 2500 ευρώ/ΜW για το τμήμα της ισχύος από 1 έως 10 MW

(γ) 2000 ευρώ/ΜW για το τμήμα της ισχύος από 10 έως 50MW

(δ) 1500 ευρώ/ ΜW για το τμήμα της ισχύος από 50 έως 100 MW και

(ε) 1000 ευρώ/ΜW για το τμήμα της ισχύος πάνω από 100 MW.

Το Τέλος Έκδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του τέλους που αντιστοιχεί σε σταθμό ΑΠΕ ισχύος 250 MW.

Αλλαγές για τον East Med

Επεκτείνεται το έργο του ιταλοελληνικού αγωγού φυσικού αερίου IGI Poseidon ώστε να περιλαμβάνει το αναγκαίο συμπλήρωμα του χερσαίου τμήματος του αγωγού επί ελληνικού εδάφους (μεταξύ της ελληνοτουρκικής μεθορίου και της ακτής του Ιονίου) και του χερσαίου και υποθαλάσσιου αγωγού East Med. Ο EastMed αποτελεί Έργο Ευρωπαϊκού Κοινού Ενδιαφέροντος και ανήκει στην ίδια δέσμη έργων με τον IGI Poseidon, καθώς συνδέει τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, μέσω Κύπρου, Ελλάδας και Ιταλίας, με την υπόλοιπη  Ευρώπη.

Με την τροποποίηση αυτή, το έργο διασύνδεσης χαρακτηρίζεται ως έργο εθνικής σημασίας και δημόσιας ωφέλειας και ευρύτερα δημοσίου συμφέροντος, καθώς ο εμπλουτισμένος σχεδιασμός του έργου όχι μόνο ενισχύει τη διασύνδεση των συστημάτων μεταφοράς της Ιταλίας και της Ελλάδας, αλλά αναβαθμίζει και την ολοκλήρωση του Νοτίου Διαδρόμου φυσικού αερίου, διότι διαμορφώνει νέες οδεύσεις προμήθειας και διασυνδέσεις  με νέες πηγές προμήθειας  φυσικού αερίου.

Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου και στην αγορά φυσικού αερίου

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις και για τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου στην αγορά φυσικού αερίου (όπως ισχύει για την αγορά ηλεκτρισμού). Για την επιλογή του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (για την τροφοδοσία πελατών που δεν εκπροσωπούνται από προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους και όχι των  ιδίων) προβλέπεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΡΑΕ. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον παρέχεται εξουσιοδότηση στη ΡΑΕ να ορίσει εκείνη με κριτήρια το μερίδιο αγοράς του κάθε προμηθευτή στην ελληνική αγορά, ανά γεωγραφική περιοχή ή κατηγορία πελατών.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More