Νέες προκηρύξεις για προσλήψεις στη ΔΕΗ

Νέες προκηρύξεις για προσλήψεις στην ΔΕΗ – Συνολικά 4 προκηρύξεις για 85 θέσεις εργασίας.

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (Νησιά Κυκλάδων)

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για τον Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (Νησιά Κυκλάδων)

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Ειδικό Παράρτημα Η/Υ

Ειδικό Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και πληροφορίες (pdf αρχείο)

ΔΕΗ: Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (Νησιά ΒΑ Αιγαίου – Σποράδων)

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 για τον Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (Νησιά ΒΑ Αιγαίου – Σποραδων)

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Ειδικό Παράρτημα Η/Υ

Ειδικό Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και πληροφορίες (pdf αρχείο)

ΔΕΗ: Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (Δωδεκάνησα – Κρήτη)

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2018 για τον Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (Δωδεκάνησα-Κρήτη)

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Ειδικό Παράρτημα Η/Υ

Ειδικό Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και πληροφορίες (pdf αρχείο)

ΔΕΗ Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών

Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2018 για τον Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Ειδικό Παράρτημα Η/Υ

Ειδικό Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και πληροφορίες (pdf αρχείο)

Σχόλια
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More