Νέα κριτήρια συμμετοχής στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ

Πιο αυστηρά κριτήρια συμμετοχής στις δημοπρασίες προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρισμού (ΝΟΜΕ) επιδιώκει να θεσπίσει η κυβέρνηση σε μία προσπάθεια να περιορίσει τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας που κάνουν εταιρίες με ποσότητες τις οποίες αποκτούν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Πρακτική που δυσκολεύει το άνοιγμα της αγοράς, καθώς στερούν ενέργεια από προμηθευτές οι οποίοι πραγματικά θέλουν τη διαμόρφωση ανταγωνιστικότερων προϊόντων προς τους καταναλωτές.

Αυτή είναι η κύρια αλλαγή που φέρνει τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την οποία κατέθεσε στη Βουλή, ενώ παράλληλα με άλλη διάταξη αλλάζει τον τρόπο κατανομής των επιπλέον ποσοτήτων (πέναλτι) ΝΟΜΕ ή των λιγότερων που θα δημοπρατούνται σε περίπτωση που η ΔΕΗ δεν χάνει ή μειώνει μερίδια με βάση τους στόχους του μνημονίου.

Ειδικότερα και σε σχέση με τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, το σχέδιο κειμένου προβλέπει ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών στις Δημοπρασίες του Συστήματος Δημοπρασιών που τηρεί ο ΛΑΓΗΕ δύνανται να υποβάλλουν επιχειρηματικό πλάνο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2018. Όσοι δε, δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία δημοπρασία μπορούν να το κάνουν μέχρι και τρεις εργάσιμες μέρες πριν την διενέργεια της πρώτης αυτού του έτους.

Το επιχειρηματικό σχέδιο διείσδυσης στη λιανική αγορά ενέργειας θα είναι κατ’ ελάχιστο ετήσιο και θα περιλαμβάνει τριμηνιαίους στόχους με χρήση ποσοτήτων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τεχνικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν με την τροποποίηση του Κανονισμού διενέργειας των Δημοπρασιών και σχετική εισήγηση θα υποβάλλει ο ΛΑΓΗΕ στη ΡΑΕ.

Τρόπος κατανομής ΝΟΜΕ

Με άλλη διάταξη της τροπολογίας του ΥΠΕΝ ορίζεται ρητά ότι η αύξηση ή μείωση των αντίστοιχα προς δημοπράτηση ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται στις δύο επόμενες δημοπρασίες από την έκδοση της απόφασης της ΡΑΕ.

Έως τώρα όταν προέκυπτε ανάγκη αύξησης των ποσοτήτων δημοπράτησης ΝΟΜΕ οι επιπλέον περνούσαν σε μία δημοπρασία με αποτέλεσμα να ανεβαίνει πάρα πολύ η τιμή των προσφορών.

Υπενθυμίζεται ότι οι ποσότητες ΝΟΜΕ αυξάνονται όταν το ποσοστό μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ υπολείπεται κατά δύο μονάδες του εξαμηνιαίου στόχου και μειώνονται όταν το ποσοστό της δημόσιας εταιρίας είναι ισόποσα μεγαλύτερο από τον εξαμηνιαίο στόχο.

Αναπροσαρμογή ΥΚΩ

Επίσης στην ίδια τροπολογία καθορίζεται με σαφήνεια πως κάθε Σεπτέμβριο ο αρμόδιος Διαχειριστής θα αποστέλλει στη ΡΑΕ τα στοιχεία με τις εκτιμήσεις του τρέχοντος και του επόμενου έτους της πορείας του ειδικού λογαριασμού των ΥΚΩ και στη συνέχεια η Αρχή κάθε Νοέμβριο θα εισηγείται στον υπουργό ΠΕΝ ανάλογα αυξήσεις ή μειώσεις των χρεώσεων που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Η τελική απόφαση θα λαμβάνεται κάθε Δεκέμβριο.

Πηγή: euro2day.gr

Σχόλια
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More