Μυτιληναίος: Προπληρώνει το σύνολο της ονομαστικής αξίας ομολογιών

Η “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.”, με βάση την από 25 Μαΐου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προπληρώσει το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που έχει εκδώσει και διαθέσει μέσω δημόσιας προσφοράς, δυνάμει του από 27.06.2017 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €300.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το “Πρόγραμμα ΚΟΔ”).

Η προπληρωμή θα λάβει χώρα την 29.06.2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 7.3 του Προγράμματος ΚΟΔ (“Προπληρωμή”).

Στο πλαίσιο της Προπληρωμής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ, θα καταβληθεί
α) το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών, ήτοι €1.000 ανά ομολογία, και
β) οι μέχρι την 29.06.2020 δεδουλευμένοι τόκοι, ανά ομολογία.
Συνεπώς, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000, ο ομολογιούχος θα λάβει συνολικό μικτό ποσό €1.015,9305555556, που αναλύεται σε €1.000 ονομαστική αξία, πλέον μικτού ποσού τόκων ύψους €15,9305555556.

Ως προς τη διαδικασία, θα ακολουθήσουν επόμενες ανακοινώσεις της MYTILINEOS.

Οι ισχυρές άμυνες που έχει αναπτύξει η Mytilineos, όπως η ρευστότητα ύψους 1,5 δισ. ευρώ, οι εταιρικές αλλαγές που δρομολογήθηκαν πριν από περίπου τρία χρόνια καθώς και τα προληπτικά προγράμματα περικοπής δαπανών, προσφέρουν την άνεση στην εισηγμένη να μειώσει σε μία τέτοια συγκυρία τις χρηματοοικονομικές της δαπάνες.

Τα παραπάνω σημειώνουν παράγοντες, με αφορμή την ανακοίνωση της εταιρείας για πρόωρη αποπληρωμή του ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ. Οι ίδιες πηγές παρατηρούν, ότι σε μία περίοδο κατά την οποία η κρίση της πανδημίας έχει φέρει σε δεινή θέση εταιρίες, οι οποίες αναζητούν τρόπους επιβίωσης, η Mytilineos, από θέση ισχύος μειώνει το κόστος δανεισμού και συνεχίζει απρόσκοπτα το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο ομόλογο έληγε το 2021.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More