LOADING

Type to search

Featured NEWS ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Κομισιόν: Υποχρεωτικά τα φωτοβολταϊκά στις στέγες όλων των κτιρίων

Energy World
Share

Στην παραγωγή ρεύματος από τις ΑΠΕ και κυρίως από την ηλιακή ενέργεια ποντάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να περιορίζει κατά 9 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως την κατανάλωση φυσικού αερίου έως το 2027.

Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με το σχέδιο «REPowerEU» που παρουσιάστηκε χθες από την Κομισιόν, πως οι εκτιμήσεις θέλουν τα φωτοβολταϊκά να δίνουν ακόμη και το 25% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε.. Κατόπιν τούτου οι Βρυξέλλες θέτουν ως στόχους τον υπερδιπλασιασμό σε σχέση με το 2020 των εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών έως το 2025, δηλαδή η συνολική ισχύς να ανέλθει στα 320 GW και το 2030 στα 600 GW.

Για να το πράξει αυτό και να επιταχύνει και με αυτόν τον τρόπο την ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία θέτει σε εφαρμογή την πρωτοβουλία «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες όλης της Ευρώπης». Με τον τρόπο αυτό οι καταναλωτές, είτε νοικοκυριά είτε επιχειρήσεις θα μπορούν να παράγουν το ρεύμα που καταναλώνουν, ενώ ταυτόχρονα προτείνει και το συνδυασμό φωτοβολταϊκών με αντλίες θερμότητας και αποθήκευση, ώστε οι κατοικίες να απολαμβάνουν και φθηνότερη θέρμανση. Η εγκατάσταση των συστημάτων ηλιακής ενέργειας θα είναι υποχρεωτική και για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει συγκεκριμένες προθεσμίες προσαρμογής των κρατών – μελών ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου και την παλαιότητα.

Σύμφωνα με την Κομισιόν το ρεύμα από τα ηλιακά πάνελ είναι φθηνότερο, ενώ την τελευταία δεκαετία το κόστος τους είναι χαμηλότερο κατά 82%.

Προθεσμίες
Έτσι, μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς η Ε.Ε. θα:

– Αυξήσει τον στόχο του 2030 για το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο 45% από 40%

– Περιορίσει τη διάρκεια της άδειας για ηλιακές εγκαταστάσεις σε στέγες, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων, σε 3 μήνες κατ’ ανώτατο όριο.

– Υιοθετήσει διατάξεις για να διασφαλιστεί ότι όλα τα νέα κτίρια θα είναι «έτοιμα για ηλιακή ενέργεια».

– Θα κάνει υποχρεωτική την εγκατάσταση ηλιακής ενέργειας στον τελευταίο όροφο για:

  1. Όλα τα νέα δημόσια και εμπορικά κτίρια με ωφέλιμο εμβαδόν άνω των 250 τ.μ. έως το 2026·
  2. Όλα τα υπάρχοντα δημόσια και εμπορικά κτίρια με ωφέλιμο εμβαδόν άνω των 250 τ.μ. έως το 2027·
  3. όλα τα νέα κτίρια κατοικιών έως το 2029.

Επίσης η Ε.Ε. θα:
– διασφαλίσει ότι η νομοθεσία του εφαρμόζεται πλήρως σε όλα τα κράτη μέλη, επιτρέποντας στους καταναλωτές σε πολυκατοικίες να ασκούν αποτελεσματικά το δικαίωμά τους στη συλλογική ιδιοκατανάλωση, χωρίς αδικαιολόγητο κόστος.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα συνεργαστούν για:
– Τη δημιουργία τουλάχιστον μιας ενεργειακής κοινότητας βασισμένης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε κάθε δήμο με πληθυσμό μεγαλύτερο από 10.000 έως το 2025.

– Να διασφαλίσουν ότι οι ενεργειακά φτωχοί και ευάλωτοι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση στην ηλιακή ενέργεια, π.χ. μέσω εγκαταστάσεων κοινωνικής στέγασης, ενεργειακών κοινοτήτων ή χρηματοδότησης υποστήριξης για μεμονωμένες εγκαταστάσεις.

– Την υποστήριξη φωτοβολταϊκών ενσωματωμένων σε κτίρια τόσο για νέες κατασκευές όσο και για ανακαινίσεις υφιστάμενων.

– Τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων σε σχέση με το πρότυπο σχεδόν μηδενικής ενέργειας κτιρίων για νέα κτίρια, μεταξύ άλλων μέσω ειδικής καθοδήγησης.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει:
– Να δημιουργήσουν ισχυρά πλαίσια υποστήριξης για συστήματα ταράτσας, σε συνδυασμό με αποθήκευση ενέργειας και αντλίες θερμότητας, με βάση προβλέψιμου χρόνου απόσβεσης κάτω από τα 10 χρόνια.

Τα κράτη μέλη ως μέρος ενός τέτοιου πλαισίου και όπου χρειάζεται για να ξεκλειδωθούν οι επενδύσεις, θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα εθνικό πρόγραμμα στήριξης για να εξασφαλίσουν από το επόμενο έτος:

– Μαζική ανάπτυξη ηλιακής ενέργειας στον τελευταίο όροφο, δίνοντας προτεραιότητα στα καταλληλότερα κτίρια για γρήγορες παρεμβάσεις (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κατηγορίες Α, Β, Γ ή Δ),

– Να συνδυάσουν την εγκατάσταση ηλιακής ενέργειας με ανακαινίσεις στέγης και αποθήκευση ενέργειας.

Εποπτεία
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί την πρόοδο στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας σε ετήσια βάση, με τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου και τα κράτη μέλη.

Εάν εφαρμοστεί πλήρως, αυτή η Πρωτοβουλία, ως μέρος του σχεδίου REPowerEU, θα επιταχύνει τις εγκαταστάσεις σε στέγες και θα προσθέσει 19 TWh ηλεκτρικής ενέργειας μετά το πρώτο έτος εφαρμογής της (36% περισσότερο από την αναμενόμενη πρόβλεψη στο «Fit for 55»).

Μέχρι το 2025, θα έχει ως αποτέλεσμα 58 TWh πρόσθετης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (περισσότερο από το διπλάσιο του «Fit for 55»).

Χρηματοδότηση
Η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι οι πρόσθετες επενδύσεις σε ηλιακά φωτοβολταϊκά στο πλαίσιο του REPowerEU θα ανέλθουν σε 26 δισεκατομμύρια ευρώ από τώρα έως το 2027, επιπλέον των επενδύσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων του «Fit for 55».

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης θα είναι ιδιωτική, αλλά εν μέρει θα ενεργοποιηθεί από δημόσια χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει ήδη διαθέσει τουλάχιστον 19 δισεκατομμύρια ευρώ για να επιταχύνει την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλουν και άλλα μέσα: Τα Ταμεία της Κοινωνικής Συνοχής, το InvestEU, το Ταμείο Καινοτομίας, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, το Horizon Europe και το πρόγραμμα LIFE. Επίσης το ταμείο Connecting Europe Facility και ο μηχανισμός χρηματοδότησης της ΕΕ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα υποστηρίξουν τη διασυνοριακή συνεργασία σε έργα ηλιακής ενέργειας.

πηγή: ot

EG

Tags:

You Might also Like