Κατάλογος Εταιρειών

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΠΑΤΗ Μ.Ι.Κ.Ε.
Τύπος Εταιρείας:
Σύντομη Περιγραφή Εταιρείας: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
Από το 1970 η εταιρεία Καραπατή είναι μια οικογενειακή επιχείρηση στον τομέα του λιγνίτη. Πιο συγκεκριμένα,μας διαθέτει ένα ιδιωτικό ορυχείο, εξάγει και πωλεί λιγνίτη στους πελάτες της (ΔΕΗ, LARCO).
Από το έτος 2000-2006 προσέγγισε πελάτες, κυρίως εργοστάσια παραγωγής οργανικών λιπασμάτων και Χούμους, για τη δημιουργία εδαφοβελτιωτικών προιόντων.

COMPANY PROFILE
Since 1970 Karapati’s company is a family owned business in the lignite field. More precisely, the company owns a private mine, extracts and sells lignite to its customers.
From year 2000-2006 it approached other customers, mainly factories producing organic fertilizers and Humus.
Πλήρης Περιγραφή Εταιρείας:

Μπάκου Γ. 53, 11524 Αθήνα

Υποκατάστημα: Ζέλι Ν.Φθιώτιδος -Τ.Κ 35200
Τηλ: 22330 71295

Ιστοσελίδα Εταιρείας: http://www.elenikarapatimike.gr/
Τηλέφωνο Εταιρείας: 210-6924573
Fax Εταιρείας: 210-6924563

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More