Κατάλογος Εταιρειών

ΦΟΡΕΙΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦOΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ)
Τύπος Εταιρείας:
Πλήρης Περιγραφή Εταιρείας:

Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 10443 Αθήνα

Ιστοσελίδα Εταιρείας: www.admie.gr
Τηλέφωνο Εταιρείας: 210 5192101
Fax Εταιρείας: 210 5192324
ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝΤOΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τύπος Εταιρείας:
Πλήρης Περιγραφή Εταιρείας:

Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα
Τμήμα Ενέργειας: Λεωφ. Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα

Ιστοσελίδα Εταιρείας: www.ypeka.gr
Τηλέφωνο Εταιρείας: +30 213 1515000, +30 210 6969000
Fax Εταιρείας: +30 210 6447608
ΕΠΙΤΡOΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜOΥ
Τύπος Εταιρείας:
Πλήρης Περιγραφή Εταιρείας:

Διεύθυνση: Κότσικα 1Α & Πατησίων
104 34 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 8846294, 210 8809203-202
Fax: 210 8809132
www.epant.gr

ΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙO ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΤΕΕ)
Τύπος Εταιρείας:
Πλήρης Περιγραφή Εταιρείας:

Διεύθυνση: Καραγεώργη Σερβίας 4, 102 48 Αθήνα

Ιστοσελίδα Εταιρείας: www.tee.gr
Τηλέφωνο Εταιρείας: +30 210 3291200
Fax Εταιρείας: +30 210 3221772
ΣΥΝ∆ΕΣΜOΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ µε ΦΩΤOΒOΛΤΑΪΚΑ (ΣΠΕΦ)
Τύπος Εταιρείας:
Πλήρης Περιγραφή Εταιρείας:

Διεύθυνση: Δημοκρατίας, 151 21 Πεύκη

Ιστοσελίδα Εταιρείας: www.spef.gr
Τηλέφωνο Εταιρείας: +30 210 6854035
ΣΥΝ∆ΕΣΜOΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙOΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ)
Τύπος Εταιρείας:
Πλήρης Περιγραφή Εταιρείας:

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα

Ιστοσελίδα Εταιρείας: www.sev.org.gr
Τηλέφωνο Εταιρείας: +30 211 5006000
Fax Εταιρείας: +30 210 322 2929
ΣΥΝ∆ΕΣΜOΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠOΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙOΕΙ∆ΩΝ ΕΛΛΑ∆OΣ (ΣΕΕΠΕ)
Τύπος Εταιρείας:
Πλήρης Περιγραφή Εταιρείας:

 Ίωνος Δραγούμη 46, 115 28 Ιλίσια-Αθήνα

Ιστοσελίδα Εταιρείας: www.seepe.gr
Τηλέφωνο Εταιρείας: +30 210 7291.050-051
Fax Εταιρείας: +30 210 7245.172
ΣΥΝ∆ΕΣΜOΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΩΤOΒOΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ)
Τύπος Εταιρείας:
Πλήρης Περιγραφή Εταιρείας:

Διεύθ.: Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα

Ιστοσελίδα Εταιρείας: www.helapco.gr
Τηλέφωνο Εταιρείας: +30 210 9577470
Fax Εταιρείας: +30 210 9707440
ΣΥΝ∆ΕΣΜOΣ BIOKAYΣΙΜΩΝ & BIOMAZAΣ ΕΛΛΑ∆OΣ (ΣΒΙΒΕ)
Τύπος Εταιρείας:
Πλήρης Περιγραφή Εταιρείας:

Διεύθυνση: Ι. Τσαλουχίδη 4, 542 48 Θεσ/νίκη

Ιστοσελίδα Εταιρείας: www.sbibe.gr
Τηλέφωνο Εταιρείας: +30 2310 330501
Fax Εταιρείας: +30 2310 330502
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)
Τύπος Εταιρείας:
Πλήρης Περιγραφή Εταιρείας:

Διεύθυνση: Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα

Ιστοσελίδα Εταιρείας: www.rae.gr
Τηλέφωνο Εταιρείας: +30 210-3727400
Fax Εταιρείας: +30 210 3255460

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More