Κατάλογος Εταιρειών

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

POSEIDON S.A.
Ανάπτυξη, Σχεδιασμός και Κατασκευή Υδρομηχανολογικού Εξοπλισμού

Η POSEIDON S.A. αναπτύσσει και κατασκευάζει το σύνολο του απαραίτητου υδρομηχανολογικού εξοπλισμού υδροηλεκτρικών έργων.
- Υδροστρόβιλοι (Pelton, Francis, Kaplan)
- Υδραυλικές Βαλβίδες
- Θυροφράγματα (εώς 80 t)
- Αγωγοί Προσαγωγής
- Συστήματα Υδροληψίας

http://www.poseidongreece.com
(+30) 24910 22141
LGE PV Ltd.

Χρ. Σμύρνης 8 & Λ. Μαραθώνος, 14565 Αγ. Στέφανος

http://www.luminasystem.com
+30 210-8145078
IWECO A.E.

Διεύθυνση: Τεγέας 1 & Αεροπορίας, 164 52 Αργυρούπολη

+30 210 9965110
+30 210 9966903

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More