Κατάλογος Εταιρειών

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

POSEIDON S.A.
Τύπος Εταιρείας:
Σύντομη Περιγραφή Εταιρείας: Ανάπτυξη, Σχεδιασμός και Κατασκευή Υδρομηχανολογικού Εξοπλισμού
Πλήρης Περιγραφή Εταιρείας:

Η POSEIDON S.A. αναπτύσσει και κατασκευάζει το σύνολο του απαραίτητου υδρομηχανολογικού εξοπλισμού υδροηλεκτρικών έργων.
- Υδροστρόβιλοι (Pelton, Francis, Kaplan)
- Υδραυλικές Βαλβίδες
- Θυροφράγματα (εώς 80 t)
- Αγωγοί Προσαγωγής
- Συστήματα Υδροληψίας

Ιστοσελίδα Εταιρείας: http://www.poseidongreece.com
Τηλέφωνο Εταιρείας: (+30) 24910 22141
Tags Εταιρείας:
LGE PV Ltd.
Πλήρης Περιγραφή Εταιρείας:

Χρ. Σμύρνης 8 & Λ. Μαραθώνος, 14565 Αγ. Στέφανος

Ιστοσελίδα Εταιρείας: http://www.luminasystem.com
Τηλέφωνο Εταιρείας: +30 210-8145078
Tags Εταιρείας:
IWECO A.E.
Τύπος Εταιρείας:
Πλήρης Περιγραφή Εταιρείας:

Διεύθυνση: Τεγέας 1 & Αεροπορίας, 164 52 Αργυρούπολη

Τηλέφωνο Εταιρείας: +30 210 9965110
Fax Εταιρείας: +30 210 9966903
Tags Εταιρείας:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More