Η ενεργειακή μετάβαση στο επίκεντρο του Ετήσιου Συμποσίου της HAEE

Η Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (HAEE) διοργανώνει το 5ο Ετήσιο Συμπόσιο στην Αθήνα, 13 και 15 Μαϊου 2020 και θα επικεντρωθεί σε κομβικής σημασίας οικονομικά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα της επικαιρότητας.

Η Ευρώπη έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την ενεργειακή μετάβαση και την εξοικονομόμηση ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, καθώς και την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παρ’ όλα αυτά, η εικόνα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με πολλαπλές μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, εγείρει σοβαρά ζητήματα, προκλήσεις και ευκαιρίες για τις χώρες, τις βιομηχανίες, τους επαγγελματίες και τους ακαδημαϊκούς της περιοχής.

Το Συμπόσιο της ΗΑΕΕ θα επικεντρωθεί αφενός σε αυτές τις ανησυχίες, αλλά θα επιχειρήσει επίσης να παράσχει μια λεπτομερή επισκόπηση των αυξημένων ευκαιριών που ανακύπτουν στον ενεργειακό τομέα της ΝΑ Ευρώπης.

Για ακόμη περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της HAEE που είναι αφιερωμένος στο επερχόμενο Συμπόσιο.

Το έντυπο και ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης EnergyWorld θα υποστηρίξει ως χορηγός επικοινωνίας το 5ο Ετήσιο Συμπόσιο της ΗΑΕΕ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More