LOADING

Type to search

Featured Ειδήσεις Περιβάλλον

Η ΕΕ επενδύει 1,8 δισ. ευρώ σε έργα καθαρής τεχνολογίας

Share

Η ΕΕ επενδύει πάνω από 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε 17 μεγάλης κλίμακας καινοτόμα έργα καθαρής τεχνολογίας με τρίτο γύρο βραβείων στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας. Οι επιχορηγήσεις θα εκταμιευθούν από το Ταμείο Καινοτομίας για να βοηθήσουν στην εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών στην αγορά σε βιομηχανίες έντασης ενέργειας, υδρογόνο, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποδομές δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα και κατασκευή βασικών εξαρτημάτων για αποθήκευση ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα επιλεγμένα έργα βρίσκονται στη Βουλγαρία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισλανδία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Πολωνία και τη Σουηδία.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς δήλωσε: «Οι σημερινές επιχορηγήσεις υποστηρίζουν καινοτόμες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη για να αναπτύξουν τις τεχνολογίες αιχμής που χρειαζόμαστε για να οδηγήσουμε την πράσινη μετάβαση. Το Ταμείο Καινοτομίας είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την κλιμάκωση των καινοτομιών στο ανανεώσιμο υδρογόνο και άλλες λύσεις για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Σε σύγκριση με τον πρώτο γύρο εκταμίευσης, τα διαθέσιμα κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 60%, επιτρέποντάς μας να διπλασιάσουμε τον αριθμό των έργων που υποστηρίζονται. Αυτή είναι μια μεγάλη ώθηση για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές της βιομηχανίας έντασης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Τα 17 έργα επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης για έργα μεγάλης κλίμακας, δηλαδή έχουν κεφαλαιουχικό κόστος άνω των 7,5 εκατ. ευρώ. Τα έργα αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με βάση την ικανότητά τους να μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τεχνολογίες και να καινοτομούν πέρα ​​από την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, ενώ είναι αρκετά ώριμα για ανάπτυξη. Άλλα κριτήρια επιλογής περιελάμβαναν τις δυνατότητες των έργων για επεκτασιμότητα και αποδοτικότητα κόστους.

Τα επιλεγμένα έργα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων που συμβάλλουν στις προσπάθειες απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές της ΕΕ, όπως η παραγωγή, η διανομή και η χρήση πράσινου υδρογόνου, απόβλητα σε υδρογόνο, υπεράκτια αιολική ενέργεια, κατασκευή φωτοβολταϊκών μονάδων (PV), αποθήκευση και ανακύκλωση μπαταριών, δέσμευση άνθρακα και αποθήκευση, βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα και προηγμένα βιοκαύσιμα. Μαζί, έχουν τη δυνατότητα να εξοικονομήσουν 136 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 κατά τα πρώτα 10 χρόνια λειτουργίας τους.

Επιπλέον, έως και 20 έργα που είναι ελπιδοφόρα αλλά δεν έχουν ακόμη ωριμάσει επαρκώς για επιχορήγηση θα προεπιλεγούν για βοήθεια στην ανάπτυξη έργων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτά θα ανακοινωθούν το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Έργα εν συντομία

Βιομηχανίες έντασης ενέργειας:

Τσιμέντο (4 έργα): Ένα έργο στη Γερμανία θα αναπτύξει μια διαδικασία δέσμευσης άνθρακα δεύτερης γενιάς οξυκαυσίμου σε εργοστάσιο τσιμέντου και θα την παράσχει ως πρώτη ύλη για περαιτέρω επεξεργασία σε συνθετική μεθανόλη. Ένα άλλο που βρίσκεται στην Πολωνία θα δημιουργήσει μια αλυσίδα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα από άκρο σε άκρο, ξεκινώντας από τη δέσμευση και την υγροποίηση CO2 σε ένα εργοστάσιο τσιμέντου έως την αποθήκευση σε υπεράκτιες τοποθεσίες. Ένα τρίτο έργο θα συλλάβει τις εκπομπές CO₂ που προέρχονται από τα καυσαέρια που παράγονται κατά την παραγωγή ασβέστη και θα τα αποθηκεύσει μόνιμα σε υπεράκτιους γεωλογικούς σχηματισμούς στη Γαλλία. Τέλος, ένα άλλο έργο θα είναι το πρώτο έργο δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα πλήρους αλυσίδας στη Βουλγαρία, συνδέοντας εγκαταστάσεις δέσμευσης CO2 σε εργοστάσιο τσιμέντου με υπεράκτια μόνιμη αποθήκευση σε ένα εξαντλημένο κοίτασμα φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα, μέσω ενός χερσαίου και υπεράκτιου συστήματος αγωγών.

Χημικά προϊόντα (3 έργα): Στη Φινλανδία, ένα έργο θα ανακυκλώσει χημικά πλαστικά που θα χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για διυλιστήρια. Ένα άλλο έργο στη Σουηδία θα δημιουργήσει ένα πρώτο στο είδος του εργοστάσιο μεθανόλης που θα μετατρέπει το CO₂, τα ρεύματα υπολειμμάτων, το ανανεώσιμο υδρογόνο και το βιοαέριο σε μεθανόλη. Ένα άλλο έργο στη Φινλανδία θα παράγει μια νέα ίνα από πολτό σε υποκατάστατο πολυεστέρα σε εφαρμογές κλωστοϋφαντουργίας.

Υδρογόνο (3 έργα): Στην Ολλανδία, ένα έργο θα παράγει, θα διανέμει και θα χρησιμοποιεί πράσινο υδρογόνο μέσω ηλεκτρόλυσης που παρέχεται από υπεράκτια αιολική ηλεκτρική ενέργεια. Ένα άλλο θα παράγει 15.500 τόνους ανανεώσιμου υδρογόνου ετησίως. Το τρίτο θα επεξεργάζεται ροές μη ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων και θα τα μετατρέπει κυρίως σε υδρογόνο.

Διυλιστήρια (2 έργα): Στη Νορβηγία, ένα έργο θα κατασκευάσει και θα λειτουργήσει την πρώτη μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων σε εμπορική κλίμακα στον κόσμο, η οποία θα μετατρέπει τα δασικά απόβλητα σε προηγμένα βιοκαύσιμα και βιοαπανθράκωση δεύτερης γενιάς. Ένα έργο στη Σουηδία θα κατασκευάσει μια μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση για την παραγωγή συνθετικών βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων, με χρήση CO₂ που δεσμεύεται σε μονάδα συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού (CHP).

Κατασκευή εξαρτημάτων για αποθήκευση ενέργειας ή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (3 έργα): Στην Πολωνία, ένα έργο θα δημιουργήσει μια μονάδα παραγωγής καινοτόμων ηλεκτροχημικών συστημάτων μπαταριών για την παροχή βραχυπρόθεσμης αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα άλλο έργο στη Βόρεια Γαλλία θα κατασκευάσει ένα εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών βασισμένο σε καινοτόμο τεχνολογία ετεροζυγών. Ένα τρίτο έργο στη Γαλλία θα κατασκευάσει ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης Li-Ion στο σύμπλεγμα μπαταριών της Δουνκέρκης για την παραγωγή και τον εξευγενισμό μαύρης μάζας, παρέχοντας πρόσβαση σε μια δευτερεύουσα πηγή πρώτης ύλης μπαταριών.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Στο γερμανικό τμήμα της Βόρειας Θάλασσας, ένα έργο θα κατασκευάσει και θα λειτουργήσει ένα υπεράκτιο αιολικό πάρκο, το οποίο θα εφαρμόσει καινοτόμες λύσεις για τουρμπίνες και υδρογόνο.

Υποδομή δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα: Ένα έργο στην Ισλανδία θα κατασκευάσει έναν εξαιρετικά επεκτάσιμο χερσαίο τερματικό αποθήκευσης ορυκτών άνθρακα με εκτιμώμενη συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης 880 εκατομμυρίων τόνων CO₂.