LOADING

Type to search

NEWS OIL & GAS

Η Γαλλία υστερεί στους στόχους ανακύκλωσης της ΕΕ για το 2025

Share

Η Γαλλία παραδέχθηκε ότι έχει «σημαντικό περιθώριο προόδου» στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης αποβλήτων της ΕΕ έως το 2025, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε 18 κράτη μέλη ότι δεν βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο ΕΕ.

Το 2021, ανακυκλώθηκε λιγότερο από το 50% των άνω των 200 εκατομμυρίων τόνων αστικών αποβλήτων που παρήγαγαν οι Ευρωπαίοι πολίτες, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Για να βελτιωθεί η διαχείριση των αποβλήτων και να καταστεί πιο βιώσιμη, η ΕΕ συμφώνησε ότι, έως το 2025, το 55 % των αστικών αποβλήτων θα πρέπει να επαναχρησιμοποιείται ή να ανακυκλώνεται, με στόχο ανακύκλωσης 65 % για τα απορρίμματα συσκευασίας, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για τα απόβλητα, η οποία επικαιροποιήθηκε τελευταία φορά το 2018.

Διαβάστε επίσης:

Η οδηγία καθορίζει επίσης ειδικούς τομεακούς στόχους για κάθε υλικό: 75% για το χαρτί και το χαρτόνι, 70% για το γυαλί, 50% για το αλουμίνιο και το πλαστικό και 25% για το ξύλο.

Ωστόσο, σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (8 Ιουνίου), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι μόνο εννέα κράτη μέλη βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων, συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας, της Γερμανίας, του Βελγίου, της Δανίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, των Κάτω Χωρών, της Σλοβενίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Γαλλία κινδυνεύει να μην επιτύχει τον γενικό στόχο για τα αστικά απόβλητα, με ποσοστό ανακύκλωσης μόλις 42,7 % το 2020.

Βεβαίως, τα αστικά απόβλητα αντιπροσωπεύουν μόνο το 7-10% των αποβλήτων που παράγονται στην ΕΕ, αλλά δεδομένης της πολυπλοκότητας της ροής αποβλήτων, «ο τρόπος με τον οποίο [διαχειρίζονται] παρέχει γενικά μια καλή ένδειξη της ποιότητας του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων μιας χώρας στο σύνολό του», αναφέρει η οδηγία του 2008.

Διαβάστε επίσης:

Το πρόβλημα του πλαστικού

Ωστόσο, όσον αφορά ορισμένους τομεακούς στόχους, όπως το ξύλο, το χαρτόνι, το χαρτί, το γυαλί, το αλουμίνιο και τα σιδηρούχα μέταλλα, η Γαλλία έχει καλύτερες επιδόσεις.

Οι στόχοι ανακύκλωσης για τις συσκευασίες βρίσκονται επίσης σε καλό δρόμο για την επίτευξή τους, καθώς η Γαλλία ανακύκλωσε το 60% των απορριμμάτων συσκευασίας το 2020, κοντά στον στόχο του 65% της ΕΕ, ανέφερε η έκθεση της Επιτροπής.

Όσον αφορά τα πλαστικά, η Γαλλία ανακύκλωσε μόνο 20,1% το 2020 έναντι στόχου 50%.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Γαλλία να «εντείνει σημαντικά τη δράση της» – μια κατάσταση που οι γαλλικές αρχές γνωρίζουν καλά. Οι γαλλικές αρχές παραδέχονται ακόμη ότι με την εναρμόνιση των στατιστικών ανακύκλωσης σε επίπεδο ΕΕ, τα γαλλικά ποσοστά ανακύκλωσης είναι ακόμη χειρότερα από τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το 2021, η Γαλλία θέσπισε νόμο για τα απόβλητα και την κυκλική οικονομία, ο οποίος προβλέπει ποσοστό ανακύκλωσης 100% για πλαστικά μίας χρήσης έως το 2025.

Ο νέος νόμος ορίζει επίσης ότι έως την 1η Ιανουαρίου 2024, όλα τα νοικοκυριά πρέπει να έχουν μια πρακτική λύση για τη διαλογή των βιολογικών αποβλήτων τους. Με 100 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των τοπικών και περιφερειακών αρχών, η Γαλλία προετοιμάζει επί του παρόντος εκστρατεία για την εφαρμογή λύσεων στις περιφέρειες, σύμφωνα με το υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης.

Συστάσεις της Επιτροπής

Μεταξύ των συστάσεών της, η Επιτροπή καλεί το Παρίσι να βελτιώσει τη συλλογή των βιολογικών αποβλήτων και να υιοθετήσει ένα σύστημα πληρωμής αποβλήτων «για ολόκληρο τον πληθυσμό».

Η Γαλλία διαθέτει ήδη ένα σύστημα τιμολόγησης βάσει κινήτρων, το οποίο χρεώνει τους τομείς της οικονομίας ανάλογα με τις ποσότητες αποβλήτων που παράγουν. Ωστόσο, το 2022, μόνο 6-7 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γαλλία χρησιμοποίησαν αυτό το σύστημα, σύμφωνα με το γαλλικό πράσινο υπουργείο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά επίσης την επέκταση των χωριστών συστημάτων συλλογής για κάθε τύπο υλικού – ένα σημείο που διχάζει τα κράτη μέλη. Ενώ η Αυστρία έχει υιοθετήσει μια «ακραία θέση, διαχωρίζοντας τα πλαστικά από τις πλαστικές ρητίνες για παράδειγμα», η Γαλλία υπερασπίζεται μια πιο μετριοπαθή προσέγγιση, εξήγησε το υπουργείο.

Επιπλέον, «όλοι οι μοχλοί που συνιστώνται από την Επιτροπή μελετώνται από τις κρατικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές», πρόσθεσε το υπουργείο. Ανέφερε επίσης ότι ένας «οδικός χάρτης» για το 2024-2029 για τη βελτίωση της συλλογής συσκευασιών θα παρουσιαστεί την εβδομάδα της 19ης Ιουνίου.

Ωστόσο, η Επιτροπή παραμένει επιφυλακτική, σημειώνοντας ότι «έχουν υιοθετηθεί πολλά μέτρα, αλλά θα χρειαστεί χρόνος πριν αποφέρουν αποτελέσματα».

Ωστόσο, σύμφωνα με τη CITEO, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία υπεύθυνη για τη συλλογή και τη διαλογή αστικών αποβλήτων στη Γαλλία, το Παρίσι δεν θα επιτύχει τους στόχους ανακύκλωσης της ΕΕ με τον τρέχοντα ρυθμό.

Επιπλέον, η Γαλλία εξακολουθεί να πληρώνει στην ΕΕ τον λεγόμενο «πλαστικό φόρο» για κάθε κιλό πλαστικών απορριμμάτων που δεν ανακυκλώνονται. Το 2021, το ποσό αυτό θα ανέλθει σε περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: euractiv.com

ΔΚ

Tags:

You Might also Like