ΕΣΜΥΕ: Να θεσμοθετηθούν άμεσα ρυθμίσεις για έργα ΑΠΕ

Την ανάγκη άμεσης θεσμοθέτησης ρυθμίσεων που αφορούν έργα ΑΠΕ, για την αποφυγή ανυπέρβλητων προβλημάτων στην αγορά, επισημαίνει σε επιστολή που απέστειλε σήμερα στον κ. Γιώργο Σταθάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον κ. Μιχάλη Βερροιόπουλο, Γενικό Γραμματέα Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών, στον κ. Κωστή Χατζηδάκη, Αντιπρόεδρο ΝΔ και Βουλευτή Β’ Αθηνών – Βόρειος Τομέας, στον κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, Βουλευτή ΠΕ Τρικάλων και στην κα Αλεξάνδρα Σδούκου, Σύμβουλο Προέδρου ΝΔ για θέματα Ενέργειας, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ).

Ειδικότερα, τα θέματα που σύμφωνα με τον ΕΣΜΥΕ χρήζουν άμεσης ρύθμισης είναι η παράταση της προθεσμίας έναρξης συμμετοχής έργων ΑΠΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό μέχρι την πλήρη λειτουργία της νέας αγοράς, η παράταση των ημερομηνιών λήξης των οριστικών προσφορών σύνδεσης έργων ΑΠΕ, η παράτασης των συμβάσεων των ειδικών επιστημόνων που λήγουν στις 30 Ιουνίου 2019 και η κατάργηση του τέλους διατήρησης των αδειών παραγωγής.

Σε διαφορετική περίπτωση ο Σύνδεσμος τονίζει ότι θα δημιουργηθούν ανυπέρβλητα προβλήματα στη συνέχιση της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ και στη λειτουργία της ΡΑΕ, οδηγώντας την αγορά σε τέλμα.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ο ΣΕΜΥΕ αναφέρει:

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, Κύριε Γενικέ, Κύριε Αντιπρόεδρε, Κύριε Βουλευτά και Κυρία Σδούκου,

Η πρόωρη προκήρυξη εκλογών αφήνει σε εκκρεμότητα σημαντικά θέματα του κλάδου των ΑΠΕ που ενώ έχουν επισημανθεί και έχουν εντοπιστεί εδώ και καιρό, παραμένουν άλυτα.

Η μη άμεση αντιμετώπιση των συγκεκριμένων θεμάτων μέσω των κατάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ανυπέρβλητων προβλημάτων στην συνέχιση της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, στην συμμετοχή τους στην αγορά και στην εύρυθμη λειτουργία της ΡΑΕ, οδηγώντας ουσιαστικά την αγορά σε τέλμα.

Τα κυριότερα ανοιχτά θέματα και εκκρεμότητες τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων – τα οποία μεταξύ άλλων ο συνολικός κλάδος των ΑΠΕ έχει αναδείξει πολλές φορές στο παρελθόν – είναι τα εξής:

•    Η παράταση της προθεσμίας έναρξης συμμετοχής έργων ΑΠΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό μέχρι την πλήρη λειτουργία της νέας αγοράς, λόγω αδυναμίας λειτουργίας των νέων ειδικών πλατφόρμων των διαχειριστών από την 01.07.2019, έτσι ώστε να μην σταματήσει η πληρωμή της παραγόμενης ενέργειας έργων ΑΠΕ με ΣΕΔΠ.

•    Η παράταση των ημερομηνιών λήξης των οριστικών προσφορών σύνδεσης έργων ΑΠΕ που έχουν υποβάλλει αίτησης χορήγησης άδειας εγκατάστασης και η παράταση των ημερομηνιών λήξης των αδειών εγκατάστασης ώριμων έργων ΑΠΕ έτσι ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε επόμενη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, με σκοπό να αποφευχθεί η ακύρωση σημαντικών επενδύσεων και η κατάπτωση εγγυητικών επιστολών.

•    Η διασφάλιση της εύρυθμης συνέχισης της λειτουργίας της ΡΑΕ μέσω της παράτασης των συμβάσεων των ειδικών επιστημόνων που λήγουν στις 30 Ιουνίου 2019.

•    Η κατάργηση του τέλους διατήρησης των αδειών παραγωγής, ρύθμιση η οποία, εκτός του ότι αποτελεί άδικη και επαχθή φορολόγηση των φορέων Α.Π.Ε μέσου, δεν αιτιολογείται με βάση τα χαρακτηριστικά της νέας αγοράς ενέργειας.

Σε συνέχεια των παραπάνω, παρακαλούμε όπως καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση των παραπάνω – εξόχως σημαντικών για τον κλάδο των ΑΠΕ – θεμάτων”.

Σχόλια
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More