ΕΣΗΑΠΕ: Ζητά μείωση της χρέωσης προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας

Να ακολουθηθεί συντηρητική πολιτική στη μείωση της χρέωσης προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, ζητά ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (EΣΗΑΠΕ) ενόψει της κατάθεσης τροπολογίας του υπουργείου ΠΕΝ στο νομοσχέδιο για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.

Ειδικότερα ο ΕΣΗΑΠΕ με μακροσκελή του ανακοίνωση υπεραμύνεται για μία ακόμη φορά της χρέωσης προμηθευτών, ενώ υποστηρίζει την ανάγκη συγκρατημένης μείωσης επικαλούμενος σειρά αβεβαιοτήτων που δεν διατηρούν μεγάλο πλεόνασμα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ).

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΗΑΠΕ μεταξύ άλλων σημειώνει ότι η συγκεκριμένη χρέωση είναι ανταποδοτική “την οποία πληρώνουν οι προμηθευτές για φθηνότερο (λόγω ΑΠΕ) ρεύμα που αγοράζουν”. Μάλιστα με βάση μελέτη που επικαλείται ο Σύνδεσμος “οι ΑΠΕ μειώνουν την Οριακή Τιμή Συστήματος,τουλάχιστον κατά 8 ευρώ τη Μεγαβατώρα, μεσοσταθμικά”.

Σύμφωνα με τον ΕΣΗΑΠΕ αυτή η μείωση “δεν μεταφερόταν από τους προμηθευτές στα τιμολόγια των καταναλωτών”, ενώ παράλληλα οι παραγωγοί ΑΠΕ δεν πληρώνονταν εμπρόθεσμα και στο σύνολο του το συμβολαιοποιημένο τίμημα για την ενέργεια που έδιναν στο σύστημα. Έτσι κατά τον Σύνδεσμο διογκώθηκαν τα ελλείμματα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ με αποτέλεσμα τις συνεχείς αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ, αλλά και τις αναδρομικές μειώσεις στις συμβολαιοποιημένες τιμές που έθεσαν σε κίνδυνο τον κλάδο και την οικονομία της χώρας.

Τα θετικά

Ο ΕΣΗΑΠΕ υποστηρίζει ότι ενάμιση χρόνο μετά τη θεσμοθέτηση της χρέωσης προμηθευτών μηδενίστηκε το έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ και μάλιστα ήδη εμφανίζει πλεόνασμα. Παράλληλα η χρέωση απέτρεψε νέες αυξήσεις στο ΕΤΜΕΑΡ και στα τιμολόγια ρεύματος. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο επέτρεψε και τη μείωση του Ειδικού Τέλους.

Το άνοιγμα της αγοράς

Στην ίδια ανακοίνωση επιδιώκεται να δοθεί απάντηση από τους παραγωγούς ΑΠΕ και στην κριτική που ασκείται σε βάρος της χρέωσης προμηθευτών για το μη άνοιγμα της αγοράς λιανικής του ρεύματος. Όπως υποστηρίζουν η συγκεκριμένη χρέωση βαρύνει αναλογικά όλους τους προμηθευτές και “το όποιο πλεονέκτημα – περιθώριο, σε μοναδιαίες τιμές χρονδρεμπορικού κόστους υπήρχε πριν από τη θεσμοθέτηση της (λόγω ΝΟΜΕ) και παρέμεινε και μετά την ισχύ της”. Κατά τον ΕΣΗΑΠΕ οι εναλλακτικοί προμηθευτές έχουν μικρό μερίδιο λόγω των υψηλών τιμών στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, της δυναμικής εκπτωτικής πολιτικής του δεσπόζοντα προμηθευτή κλπ.

Μάλιστα, ο ΕΣΗΑΠΕ σημειώνει ότι η μείωση των τιμολογίων ρεύματος θα έλθουν μόνο από τη μείωση του κόστους παραγωγής, καθώς τα περιθώρια στη λιανική είναι μόλις 3 με 4%. “Και οι ΑΠΕ επιτυγχάνουν και το στόχο αυτό, και γι αυτό προωθούνται πλέον κατά προτεραιότητα στην ΕΕ και διεθνώς έναντι όλων των άλλων τεχνολογιών”, σημειώνει ο Σύνδεσμος.

Οι κίνδυνοι

Όσον αφορά την εκτίμηση του πλεονάσματος του ΕΛΑΠΕ για το 2018, από την οποία και θα προκύψει το εύλογο ύψος της μείωσης της Χρέωσης Προμηθευτών για το τρέχον έτος, όπως λέει ο ΕΣΗΑΠΕ “είναι απολύτως αναγκαίο να υιοθετηθεί μια συντηρητική προσέγγιση, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές αβεβαιότητες για τον υπολογισμό του, οι οποίες επισημαίνονται ξεκάθαρα τόσο στις Οικονομικές Καταστάσεις του ΛΑΓΗΕ και τα Μηνιαία Δελτία του ΕΛΑΠΕ που εκδίδει, όσο και στην πρόσφατη απόφαση της ΡΑΕ για το ύψος του ΕΤΜΕΑΡ του 2018, αλλά και προκύπτουν, ως μείζονες επισφάλειες, από τον πρόσφατο νόμο για το Χρηματιστήριο Ενέργειας”.

Οι μεγάλες αυτές αβεβαιότητες και επισφάλειες στις χρηματοροές του ΕΛΑΠΕ για το 2018, ύψους πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, αφορούν, σύμφωνα με τον ΕΣΗΑΠΕ:

1. Τον κίνδυνο επιβαρύνσεων από εκκρεμούσες εκκαθαρίσεις ΕΤΜΕΑΡ των ετών 2012-2016 (ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μόνη ολοκληρωθείσα εκκαθάριση της περιόδου αυτής, για το έτος 2015, κατέληξε σε πρόσθετη επιβάρυνση του ΕΛΑΠΕ ύψους 42 εκατ. ευρώ περίπου),

2. Τον κίνδυνο επιβαρύνσεων από τις αγωγές για τις συναλλαγές στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό, και συγκεκριμένα για τόκους υπερημερίας, διεκδικήσεις αποζημιώσεων, κλπ., της τάξης των πολλών εκατομμυρίων ευρώ,

3. Τον κίνδυνο επιβαρύνσεων αντίστοιχα από τις δίκες (αγωγές, κλπ.) που σχετίζονται με τον ΕΛΑΠΕ,

4. Την πραγματική λογιστική εικόνα του ΕΛΑΠΕ για τους 2 πρώτους μήνες του 2018 (1/1-28/2/2018), η οποία δεν επιβεβαιώνει την πρόβλεψη του προηγούμενου Δελτίου του ΛΑΓΗΕ και εμφανίζει μειωμένα έσοδα κατά 30 εκατ. ευρώ περίπου, και

5. Τον κίνδυνο μειωμένων εσόδων μέχρι την αντικατάσταση της Χρέωσης Προμηθευτών από ένα μηχανισμό που θα παράγει μετρήσιμο και εν πολλοίς προβλέψιμο αποτέλεσμα και δεν θα βασίζεται σε μέτρα αμφιβόλου οικονομικής απόδοσης, όπως π.χ. ο προταθείς μηχανισμός Εγγυήσεων Προέλευσης.

Η ενεργοβόρος βιομηχανία

Τέλος ο ΕΣΗΑΠΕ με αφορμή και την κριτική που ασκούν ορισμένοι από την ενεργοβόρο βιομηχανία σημειώνουν ότι εδώ και χρόνια απολαμβάνουν το χαμηλότερο ΕΤΜΕΑΡ σε σχέση με τους υπόλοιπους καταναλωτές.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More