Επίσημα η σύσταση της ΔΕΠΑ Υποδομών

Ολοκληρώθηκε η σύσταση της ΔΕΠΑ Υποδομών, της εταιρείας που αναμένεται να αποκρατικοποιηθεί πρώτη. Ποιες δραστηριότητες θα ανήκουν στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, ποιες στη ΔΕΠΑ Υποδομών. Στην ΕΔΕΥ οι Διεθνείς Δραστηριότητες. Το χρονοδιάγραμμα των διαγωνισμών και οι υποψήφιοι επενδυτές.

Είναι πλέον γεγονός η σύσταση της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ, με την καταχώριση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της από 27/04/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΠΑ για τη μερική διάσπαση του κλάδου υποδομών της ΔΕΠΑ και τη μεταβίβασή του στη νέα εταιρεία, καθώς και της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

Διαβάστε online το άρθρο στο τεύχος Μαΐου – Ιουνίου 2020, #97

Με τη σύσταση της νέας επιχείρησης, οι μετοχές της παραδόθηκαν στους μετόχους της ΔΕΠΑ ΑΕ σε αναλογία προς τα δικαιώματά τους στο κεφάλαιο της ΔΕΠΑ ΑΕ. Συγκεκριμένα, το 65% των μετοχών της μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ και το 35% στα Ελληνικά Πετρέλαια.

Όσον αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ, είναι εννεαμελές και απαρτίζεται από τους: Κυριαζή Χαρίτωνα, Χατζή Μιχάλη, Αναγνώστου Ευστάθιο, Καλούτση Νικόλαο, Μπάρκα Μάρθα, Φάκα Λεωνίδα, Φίλη Αικατερίνη, Διομήδη Σταμούλη (εκπρόσωπο ΕΛΠΕ), Τροκούδη Αλεξία (εκπρόσωπο ΕΛΠΕ).

Ποια είναι η ΔΕΠΑ Υποδομών

Στην εν λόγω εταιρεία θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

 • 100% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρeία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου Αττικής (Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής ΑΕ – ΕΔΑ Αττικης), 51% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας ΑΕ) και 100% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου λοιπής Ελλάδας (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύου Διανομής ΑΕ – ΔΕΔΑ ΑΕ),
 • η κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ επί των παγίων των δικτύων διανομής,
 • το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ,
 • ​τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ ΑΕ αναφορικά με την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων έργων υποδομής συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας ΥΦΑ, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Για τους σκοπούς της αξιοποίησης της συμμετοχής του στη ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ, το ΤΑΙΠΕΔ έχει προχωρήσει στην πρόσληψη χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων και συγκεκριμένα στις εταιρείες UBS Investment Bank & Τράπεζα Πειραιώς και Ποταμίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία αντίστοιχα.

Ποια είναι η ΔΕΠΑ Εμπορίας

Η ΔΕΠΑ ΑΕ μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης και της απόσχισης θα μετονομαστεί σε ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ και θα διατηρήσει το σύνολο των δραστηριοτήτων προμήθειας και εμπορίας, στις οποίες περιλαμβάνονται οι παρακάτω δραστηριότητες:

 • Η συμμετοχή (100%) της ΔΕΠΑ ΑΕ στην ΕΠΑ Αττικής ΑΕ,
 • Η εισαγωγή φυσικού αερίου στη Χώρα (είτε μέσω αγωγών είτε ΥΦΑ) μέσω των μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας της ΔΕΠΑ ΑΕ είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή,
 • Η προμήθεια φυσικού αερίου μέσω ή εκτός Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου,
 • Η εισαγωγή, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας,
 • Ο ανεφοδιασμός οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) μέσω ιδιόκτητων πρατηρίων ή μέσω συνεργαζόμενων δικτύων πρατηρίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών συμβάσεων, και η χρήση του εμπορικού σήματος «FISIKON»,
 • Η προμήθεια τελικών πελατών, μη συνδεδεμένων σε Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου ή στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) ή σε Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) ή ΥΦΑ (LNG), μεταξύ άλλων και για χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίμου σε κινητήρες μέσων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς,
 • Η προμήθεια απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου καθώς και των συνδεδεμένων σε αυτά πελατών,
 • Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με την προμήθεια φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΠΑ ΑΕ σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας– Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη,
 • Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από μνημόνια συνεργασίας ή συμφωνίες αναφορικά με τη μελλοντική συμμετοχή της ΔΕΠΑ ΑΕ στην εταιρεία ή στις εταιρείες που έχουν ως σκοπό την κατασκευή, ανάπτυξη και διαχείριση του νέου πλωτού τερματικού αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Floating Storage Regasification Unit – FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ ΑΕ, το ΤΑΙΠΕΔ θα κατέχει ποσοστό 65% των μετοχών της ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ και η Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ το υπόλοιπο 35%.

Για τους σκοπούς της αξιοποίησης της συμμετοχής του στη ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ, το ΤΑΙΠΕΔ έχει προχωρήσει στην πρόσληψη χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων και συγκεκριμένα των εταιρειών UBS Investment Bank & Τράπεζα Πειραιώς και Ποταμίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία, αντίστοιχα.

Στην ΕΔΕΥ οι Διεθνείς Δραστηριότητες

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων θα παραμείνει στο Δημόσιο και πλέον προβλέπεται ότι θα απορροφηθεί από την ΕΔΕΥ. Η ΕΔΕΥ ΑΕ έχει ως μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο (100%) και διαχειρίζεται τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων ανά την Ελληνική Επικράτεια.

Είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης του αρχείου δεδομένων της χώρας που περιλαμβάνει δεδομένα 179 γεωτρήσεων, σύγχρονα θαλάσσια γεωφυσικά δεδομένα δύο διαστάσεων, επανεπεξεργασμένα χερσαία και θαλάσσια γεωφυσικά δεδομένα δύο και τριών διαστάσεων παλαιοτέρων ετών, τόσο σε περιοχές αποδεδειγμένων πετρελαϊκών συστημάτων όσο και λιγότερο έως πρακτικώς ανεξερεύνητες.

Στη ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων ανήκουν έργα όπως οι συμμετοχές στον ελληνοβουλγαρικό αγωγό φυσικού αερίου, τον αγωγό EastMed που σχεδιάζεται να μεταφέρει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου προς την Δ. Ευρώπη μέσω Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ποσοστό 35% στη ΔΕΠΑ κατέχουν τα ΕΛΠΕ και επομένως και στη ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων. Η ΕΔΕΥ θα  προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση του μεριδίου 35% που ανήκει σήμερα στα ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων.

Οι διαγωνισμοί

Από τους δύο διαγωνισμούς εκείνος που θεωρείται ότι θα κινηθεί πιο γρήγορα είναι ο διαγωνισμός για τις Υποδομές, οι οποίες επηρεάζονται από την κρίση λιγότερο σε σύγκριση με την εμπορία, καθώς τα έσοδα της ΔΕΠΑ Υποδομών είναι σταθερά και ρυθμιζόμενα (ταρίφες δικτύου διανομής φυσικού αερίου).

Εκτιμήσεις αρμόδιων πηγών αναφέρουν ότι η φάση των δεσμευτικών προσφορών, αρχικά με την ανακοίνωση της short list των εταιρειών που περνούν στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού, θα εκκινήσει το καλοκαίρι, όταν και θα υπάρχει μια καλύτερη εικόνα για τη διάρκεια και την επίπτωση της κρίσης του κορονοϊού. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα ακολουθήσει με στόχο τουλάχιστον ο ένας από τους δύο διαγωνισμούς να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Οι υποψήφιοι της ΔΕΠΑ Υποδομών

Εννέα συνολικά επενδυτές, μεταξύ των οποίων έξι επενδυτικά funds, δύο από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου φυσικού αερίου, οι Italgas και ΕPH, και ο κορυφαίος όμιλος επιχειρήσεων φυσικού αερίου της Κίνας, China Resources Gas, εκδήλωσαν τον Φεβρουάριο ενδιαφέρον στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών (65% Δημόσιο και 35% ΕΛΠΕ).

Στον διαγωνισμό δεν προσήλθε, τελικά, η κοινοπραξία Senfluga, που ελέγχει τον ΔΕΣΦΑ, με επικεφαλής την ιταλική Snam, ύστερα από αίτημα της οποίας το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε σε παράταση της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά μία εβδομάδα, όπως και οι επίσης ευρωπαϊκές εταιρείες Εngie και Reganosa, που είχαν έρθει σε επαφή το προηγούμενο διάστημα με τους πωλητές.

Δεν αποκλείεται, πάντως, κάποιες εξ αυτών των εταιρειών, αλλά και άλλες, να εμφανιστούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού σε κοινά σχήματα με τους επενδυτές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που μεταφέρονται από τους εμπλεκομένους στη διαγωνιστική διαδικασία φορείς. Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε είναι ισχυρό και αποτυπώνει τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει ο τομέας των ενεργειακών υποδομών με το εγγυημένο ρυθμιζόμενο ετήσιο έσοδο. Για «εξαιρετικό αποτέλεσμα» έκαναν λόγο κύκλοι του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ την υψηλή συμμετοχή στον διαγωνισμό χαιρέτισαν με δηλώσεις τους τόσο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης όσο και ο υφυπουργός Γεράσιμος Θωμάς.

«Είναι μία ακόμη απόδειξη ότι η κυβέρνηση κινείται στον σωστό δρόμο και δημιουργεί προϋποθέσεις για να έρθουν κεφάλαια και επενδύσεις στη χώρα», δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης. Την εκτίμηση ότι η συμμετοχή και στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού «θα οδηγήσει στο κατάλληλο τίμημα, ώστε να υλοποιηθούν γρήγορα οι απαραίτητες επενδύσεις στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου με ασφαλή τρόπο και εντός του αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου, όπως έχει καθοριστεί από τη ΡΑΕ» έκανε ο κ. Θωμάς.

Αναλυτικά οι υποψήφιοι:

 • ANTIN Infrastructure Partners SAS. Ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο επικεντρωμένο σε επενδύσεις υποδομών, με συνολική αξία κεφαλαίων περί τα 6,6 δισ.
 • China Resources Gas (Hong Kong) Investment Limited. Ο κορυφαίος όμιλος επιχειρήσεων φυσικού αερίου της Κίνας. Ασχολείται κυρίως με διανομή.
 • EP Investment Advisors. Καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος της Τσεχίας με δραστηριότητα και σε Σλοβακία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ουγγαρία και Πολωνία.
 • First State Investments (European Diversified Infrastructure Fund II). Διεθνής διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με έδρα την Αυστραλία. Διαχειρίζεται κεφάλαια περί τα 160,6 δισ. και συμμετέχει στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την εξαγορά του 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.
 • Isquared Capital Advisors (UK) LLP. Διεθνής εταιρεία ανεξάρτητης διαχείρισης επενδύσεων που εστιάζει στην ενέργεια, στις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, στις τηλεπικοινωνίες και στις μεταφορές.
 • Italgas SpA. Ο μεγαλύτερος διανομέας φυσικού αερίου στην Ιταλία με μερίδιο αγοράς 34% και ο τρίτος μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύων στην Ευρώπη. Διαχειρίζεται 70.000 χλμ. δικτύων εξυπηρετώντας περισσότερους από 1.800 δήμους.
 • KKR (KKR Global Infrastructure Investors III LP). Διεθνής εταιρεία επενδύσεων που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας περί τα 206 δισ., εκ των οποίων τα 11,9 είναι επενδεδυμένα σε υποδομές.
 • MAQOUARIE (MEIF 6 DI Holdings). Ενας από τους 50 κορυφαίους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, που επενδύει σε υποδομές και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 129 δισ.
 • Κοινοπραξία SINO-CEE FUND & Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd Εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που εστιάζει στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και άλλες περιοχές που σχετίζονται με την πρωτοβουλία «One Belt, One Road», η οποία στοχεύει να αποτελέσει το μέσο διασύνδεσης της Κίνας με τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι «μνηστήρες» της ΔΕΠΑ Εμπορίας

«Βαριά ονόματα» συμμετέχουν και στον διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας, όπως προκύπτει από το προφίλ των 9 υποψήφιων επενδυτών που κατέθεσαν τον Μάρτιο τις προτάσεις τους στο ΤΑΙΠΕΔ για την αγορά της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι ενδιαφέρον για την εξαγορά του 65 % των μετοχών της ΔΕΠΑ (το υπόλοιπο 35% ανήκει στα ΕΛΠΕ τα οποία συμμετέχουν στον διαγωνισμό και είτε θα αγοράσουν το υπόλοιπο 65%, αν κερδίσουν το διαγωνισμό, είτε θα πουλήσουν το 35 % στον πλειοδότη) εξέφρασαν τα εξής επενδυτικά σχήματα:

-C.G. GAS LIMITED (όμιλος Κοπελούζου, δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα ενεργειακών τομέων, αλλά και σε έργα υποδομών, παραχωρήσεις, ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, εκθεσιακά και συνεδριακά κέντρα, κ.α.)

-MET HOLDING AG (ευρωπαϊκή εταιρεία με έδρα στην Ελβετία, με δραστηριότητες στο φυσικό αέριο, τον ηλεκτρισμό και το πετρέλαιο)

-POWER GLOBE LLC (Η Powerglobe Qatar είναι ο ενεργειακός βραχίονας της Optimized Holding (ALFAISAL), μιας ιδιωτικής εταιρείας που ιδρύθηκε στη δεκαετία του 1960.)

-SHELL GAS B.V. (η πολυεθνική εταιρεία ενέργειας που συμμετείχε έως πρόσφατα με 49 % στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΠΑ Αττικής)

-VITOL HOLDING B.V. (δραστηριοποιείται στην διύλιση, αγοραπωλησία εμπορευμάτων και ενεργειακών προϊόντων, στην παραγωγή ενέργειας και στην έρευνα, παραγωγή και προμήθεια πετροχημικών προϊόντων και είχε συμμετάσχει στον πρόσφατο διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ).

-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E. (δραστηριοποιείται σε παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, υποδομές, παραχωρήσεις, κ.α.)

-Κοινοπραξία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ & EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V. (ο ελληνικός ενεργειακός όμιλος που δραστηριοποιείται σε πετρελαιοειδή, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικό αέριο, ΑΠΕ, κ.α., συνεργάζεται με την ιταλική Edison στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου μέσω της Elpedison)

-Κοινοπραξία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ & ΔΕΗ Α.Ε.

-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E. (ο όμιλος δραστηριοποιείται στην μεταλλουργία, στον σχεδιασμό – προμήθεια – κατασκευή έργων (EPC), στην ηλεκτρική ενέργεια και την εμπορία φυσικού αερίου).

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ, αφού αξιολογήσουν τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού (υποβολή δεσμευτικών προσφορών).

Σε μήνυμα του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο χθες σε δηλώσεις του για «αχτίδα αισιοδοξίας για την ελληνική οικονομία μέσα στην διεθνή καταιγίδα» αλλά και για «απόδειξη ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για την ελληνική οικονομία οικοδομήθηκε σε σωστές βάσεις».

Διαβάστε online το άρθρο στο τεύχος Μαΐου – Ιουνίου 2020, #97

Τα σχόλια είναι κλειστά.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More