LOADING

Type to search

NEWS OIL & GAS Φυσικό Αέριο

ΔΕΣΦΑ: Προκήρυξε διαγωνισμό 40,4 εκατ. για τον αγωγό Νέα Μεσημβρία – Εύζωνοι – Γευγελή

Share

Μεγάλο διαγωνισμό για την κατασκευή του αγωγού Νέα Μεσημβρία-Εύζωνοι-Γευγελή προκήρυξε ο ΔΕΣΦΑ.

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά τον λεπτομερή σχεδιασμό, προμήθεια υλικών και κατασκευή του αγωγού υψηλής πίεσης Νέα Μεσήμβρια – Εύζωνοι/ Γευγελή, με εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ 29.100.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Ισχύει δικαίωμα προαίρεσης για τα απρόβλεπτα σε ποσοστό 12% επί του συμβατικού τιμήματος ήτοι, κατ’ ανώτατο όριο 3.492.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων ο συνολικός προϋπολογισμός, μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των 32.592.000, πλέον ΦΠΑ . Δηλαδή με τον ΦΠΑ συνολικά φτάνει τα 40,4 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο όπως διευκρινίζεται ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού δεν συνιστά ανώτατο όριο για τις προσφορές.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 3 Οκτωβρίου 2023, και ώρα 12.00. Η αποσφράγισή τους έχει προγραμματιστεί να γίνει την ίδια μέρα. Η διάρκεια της σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών θα είναι 18 μήνες και δεν υπόκειται σε παράταση.

Τα κριτήρια συμμετοχής

Όσον αφορά τα κριτήρια συμμετοχής, σε επίπεδο οικονομικό προβλέπεται ότι κάθε συμμετέχουσα στον διαγωνισμό επιχείρηση ή στην περίπτωση κοινοπραξίας κάθε μέλος της πρέπει να διαθέτει μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων ετών τουλάχιστον 29 εκατ. ευρώ και πιστοληπτική ικανότητα (συμπεριλαμβανομένων των ποσών που αφορούν πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές) τουλάχιστον 2,9 εκατ.ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Σε περίπτωση κοινοπραξίας, το παραπάνω ποσό πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της.

Σχετικά με τα τεχνικά κριτήρια προβλέπεται μεταξύ άλλων και επί ποινή αποκλεισμού ότι κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς (τουλάχιστον μέχρι το στάδιο της μηχανικής ολοκλήρωσης), αυτοτελώς ή ως μέλος αναδόχου Ένωσης/ Κοινοπραξίας/Σύμπραξης με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 50%, κατά την τελευταία οκταετία, τουλάχιστον ένα έργο EPC με συμβατικό τίμημα τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ, που αφορά σε λεπτομερή σχεδιασμό, προμήθεια και κατασκευή:

  • Υποδομών φυσικού αερίου υψηλής πίεσης (αγωγός, Μετρητικός/ Ρυθμιστικός Σταθμός, σταθμός συμπίεσης με πίεση άνω των 19 bar) ή
  • Υποδομών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG infrastructure).

Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα στον διαγωνισμό είναι κοινοπραξία, η παραπάνω ελάχιστη απαίτηση εμπειρίας πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από το επικεφαλής μέλος (leader) αυτής. Επίσης, επί ποινή αποκλεισμού κάθε συμμετέχουσα εταιρεία ή σε περίπτωση κοινοπραξίας κάθε μέλος της, πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικά σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, EN ISO 3834-2, ISO 14001 και OHSAS 18001 ή ισοδύναμα ή αποδεικτικά στοιχεία διασφάλισης τήρησης ισοδύναμων μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ

Οι απαιτούμενες εγγυήσεις

Σχετικά με τις απαιτούμενες εγγυήσεις θα πρέπει να προσκομιστεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 582.000 ευρώ. Για την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους ίσου προς το 10% του συμβατικού τιμήματος και σύμφωνα με τα τεύχη του Διαγωνισμού.

Επιπλέον προβλέπονται κρατήσεις ύψους 10% επί των εκάστοτε τιμολογίων πληρωμής, με δυνατότητα αντικατάστασης των κρατήσεων με εγγυητικές επιστολές.

Πηγή: newmoney.gr

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *