ΔΕΗ: Τι ρώτησαν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές για τους λιγνίτες

Ζωηρό δείχνει να είναι το ενδιαφέρον των επενδυτών, και μάλιστα κι εκτός της Ε.Ε. για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ.

Αυτό προκύπτει τουλάχιστον από τη δημοσίευση των ερωτήσεων που υπέβαλλαν ενδιαφερόμενες εταιρίες και των απαντήσεων που έδωσε η επιχείρηση, στη φάση πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σημειωτέον ότι αυτή είναι στις 21 Ιουνίου.

Όπως προκύπτει από το κείμενο των 26 ερωτήσεων – απαντήσεων, το ενδιαφέρον από χώρες εκτός της Ε.Ε. προκύπτει από δύο ερωτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, ρώτησαν αν «θα ήταν επαρκής μια εγγυητική επιστολή τράπεζας από μια τράπεζα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)».

Με τη ΔΕΗ να απαντά ότι «οι επιστολές θα πρέπει να εκδίδονται από τραπεζικά ιδρύματα που έχουν υποκατάστημα, εγκατάσταση ή θυγατρική σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου».

Επιπλέον ενδιαφερόμενος ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με το ποια πρέπει να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία που θα κάνει τη μετατροπή του νομίσματος για να παρουσιάσει τις οικονομικές καταστάσεις του. Η δημόσια επιχείρηση απάντησε ότι η συναλλαγματική ισοτιμία θα αναφέρεται στην τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου έτους των οικονομικών καταστάσεων.

Επίσης ερώτημα που δείχνει και τις προθέσεις των επενδυτών για να κατέβουν στο διαγωνισμό είναι  κι εκείνο σχετικά με το αν μπορεί ενδιαφερόμενο μέρος στη συνέχεια του διαγωνισμού να υποκατασταθεί από μια εταιρεία ειδικού σκοπού,η οποία θα ελέγχεται από την οντότητα που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Η απάντηση στο ερώτημα ήταν θετική, δηλαδή θα μπορεί στην πορεία να δημιουργηθεί SPV που θα συμμετάσχει στην τελική φάση του διαγωνισμού.

Από τις απαντήσεις που έδωσε επίσης η ΔΕΗ προκύπτει η βαρύτητα που δίνει στην απόδειξη της ανεξαρτησία των ενδιαφερόμενων από δικούς της μετόχους και εταιρίες αλλά και στην δυνατή τεκμηρίωση της τεχνικής ικανότητας των υποψήφιων επενδυτών.

Πηγή: euro2day.gr

Σχόλια
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More