ΔΕΗ: Τα ψιλά γράμματα του SPA για τις λιγνιτικές μονάδες

Με δύο δικλείδες ασφαλείας για τα συμφέροντα των υποψήφιων επενδυτών ενέκρινε χθες το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕH το κείμενο αγοραπωλησίας των μετοχών των λιγνιτικών σταθμών της Μελίτης και της Μεγαλόπολης.

Αυτές αφορούν τη σύνδεση του μηχανισμού αποζημίωσης επάρκειας λιγνιτικής ισχύος (ΑΔΙ) των μονάδων με το τίμημα καθώς και τη συμφωνία προμήθειας της Μελίτης με λιγνίτη από το ορυχείο της Αχλάδας.

Η εφαρμογή των δύο όρων καθορίζουν ουσιαστικά και την έκβαση του διαγωνισμού πώλησης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με πληροφορίες, στο SPA και συγκεκριμένα στο άρθρο του που αφορά στην αγοραπωλησία των μετοχών και το τίμημα ορίζεται ότι «το 30% του τιμήματος κατ’ ανώτατο όριο θα επιστραφεί στον αγοραστή, εφόσον εντός εννέα μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μηχανισμός ΑΔΙ που να καταλαμβάνει και τις λιγνιτικές μονάδες των εταιριών (σ.σ. Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε. και Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε)».

Το θέμα των ΑΔΙ ανάχθηκε σε μείζονα προτεραιότητα για τους υποψήφιους επενδυτές μετά τη μη υιοθέτηση του μηχανισμού επιμερισμού ζημιών – κέρδους αλλά και προφανώς, λένε κάποιες πληροφορίες, από τη στιγμή που οι πωλούμενες μονάδες μείωσαν τα κόστη λειτουργίας (αποχώρηση εργαζομένων). Σημειωτέον ότι χθες το ΥΠΕΝ έδωσε σε δημόσια διαβούλευση τον Μόνιμο Μηχανισμό Επάρκειας Ισχύος, ο οποίος προβλέπει μέσω δημοπρασιών την αποζημίωση των μονάδων που παρέχουν ασφάλεια στο σύστημα ηλεκτροδότησης.

Πέραν, αυτού, ένας ακόμη όρος που μπήκε είναι κι εκείνος που προβλέπει ότι «στην περίπτωση που ο μηχανισμός εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ΑΔΙ προβλέπει ανώτατο όριο πιθανής αποζημίωσης (bid cap) των λιγνιτικών μονάδων των εταιριών που είναι κατώτερο των 40.000 ευρώ ανά MWhπροβλέπεται μηχανισμός αναλογικής επιστροφής μέρους του τιμήματος στον αγοραστή εντός 15 ημερών από την έγκριση αυτού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Εξάλλου, στο ακανθώδες θέμα του κόστους εφοδιασμού της μονάδας της Μελίτης από τα ορυχεία της Αχλάδας, στο άρθρο που αφορά στις προϋποθέσεις (αιρέσεις) για την ολοκλήρωση της σύμβασης πώλησης, ορίζεται ότι για τη «σύμβαση που αφορά στη Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε. θα υπάρχει σύμβαση προμήθειας λιγνίτη, η οποία θα είναι προαιρετική για τον αγοραστή (δηλαδή τίθεται ως προϋπόθεση ολοκλήρωσης, την πλήρωση της οποίας μπορεί ο ίδιος να μην απαιτήσει». Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ έχει αναγγείλει το κλείσιμο των διαπραγματεύσεων με τους ιδιοκτήτες των ορυχείων της Αχλάδας με κόστος προμήθειας στα 16,5 ευρώ ανά τόνο για την πενταετία μετά το 2020, έναντι άνω των 21 ευρώ που είναι σήμερα.

Οι επενδυτές έθεταν το ζήτημα της λύσης των διαπραγματεύσεων της ΔΕH με την «Αχλάδα» και με την κατάληξη σε μία τιμή χαμηλή προκειμένου να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

Τέλος να σημειωθεί ότι στη διάρκεια του χθεσινού συμβουλίου έγινε γνωστό πως η εταιρία θα ζητήσει δεσμευτικές προσφορές στις 6 Μαΐου και στις 10 του ίδιου μήνα θα οριστεί Δ.Σ. το οποίο και θα αποφασίσει το χρόνο της διεξαγωγής της έκτακτης γενικής συνέλευσης για την πώληση των μονάδων.

Πηγή: euro2day.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More