Αύριο το νομοσχέδιο για ΔΕΗ και ΔΕΠΑ στη Βουλή

Σκληρή στάση αναμένεται να κρατήσει του υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) όσον αφορά στις απαιτήσεις διαφόρων κλάδων, φορέων αλλά και εργαζομένων στη ΔΕΗ και στη ΔΕΠΑ, για αλλαγές στο νομοσχέδιο «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ».

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ επεξεργάζεται τα 220 σχόλια που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία ολοκληρώθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρα, ωστόσο, η θέση της παραμένει σταθερή στα ζητήματα που αφορούν τις προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου (άρθρο 3) στη ΔΕΗ, αλλά και εκείνα που έχουν να κάνουν με τις προμήθειες.  Ωστόσο, δεν αποκλείεται να προσαρμόσει τις διατάξεις που αφορούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ),  υιοθετώντας ορισμένες από τις υποδείξεις που έγιναν από φορείς της αγοράς.

Τα περισσότερα σχόλια ωστόσο συγκέντρωσε το άρθρο που αφορά στη διάσπαση της ΔΕΠΑ, με στόχο την ιδιωτικοποίησή της. Η Ένωση Εργαζομένων Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) επαναλαμβάνει τη θέση της για «διατήρηση ποσοστού τουλάχιστον 35% του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ Υποδομών, διασφαλίζοντας το δικαίωμα καταστατικής μειοψηφίας του Δημοσίου και ταυτόχρονα τη συμμετοχή του στην περαιτέρω ανάπτυξη και διείσδυση του Φ.Α. σε όλη τη χώρα».

Όσον αφορά στα εργασιακά προτείνει να εισαχθεί διάταξη που να προβλέπει ότι οι νέες εταιρείες [ΔΕΠΑ Εμπορίας, ΔΕΠΑ Υποδομών, ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων και οι θυγατρικές τους] δεν μπορούν για χρονική περίοδο πέντε ετών από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης να προβούν για οικονομοτεχνικούς λόγους, ή λόγους οργανώσεως, σε απολύσεις των εργαζομένων που προέρχονται από την υφιστάμενη εταιρεία και απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, παρά μόνο για σπουδαίο λόγο.

Επίσης, θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη δυνατότητας να εφαρμόζονται στοχευμένα προγράμματα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού με επιβάρυνση της ΕΔΑ για συγκεκριμένες κατηγορίες/ειδικότητες ή για συγκεκριμένες υπηρεσιακές μονάδες.

Από την πλευρά του, το σωματείο «Ένωση Εργαζομένων στη ΔΕΠΑ – ΕΝΕΡ ΔΕΠΑ» που εκπροσωπεί τους συμβασιούχους (παρέχουν υπηρεσίες με συνεχόμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην μητρική εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. για πάνω από 20 έτη και αποτελούν το 80% του υφιστάμενου προσωπικού της) και με δεδομένο ότι στο σχέδιο νόμου δεν περιλαμβάνεται καμία πρόβλεψη για τη ρύθμιση των εργασιακών θεμάτων της ΔΕΠΑ, ζητά την εισαγωγή σχετικής διάταξης περί εργασιακών θεμάτων. Η πρόταση διάταξης του Σωματείου είναι η εξής:

«Μέχρι την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού της ΔΕΠΑ Α.Ε., η εταιρεία δύναται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης νόμου να προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με προηγούμενη συναφή εμπειρία σε ζητήματα εμπορίας, δικτυών διανομής και υποδομών αερίου. Για την εφαρμογή της παρούσας ως συναφής εμπειρία λογίζεται κάθε νόμιμα αποδεδειγμένη προγενέστερη της πρόσληψης απασχόληση στη ΔΕΠΑ Α.Ε. ή σε εργολαβικές εταιρείες που διέθεταν προσωπικό σε αυτήν, αναγνωρίζεται δε ως τέτοια και από την ΔΕΠΑ Α.Ε. ως προς όλες τις έννομες εργασιακές και μισθολογικές συνέπειες. Κάθε σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας ζήτημα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ Α.Ε.».

Πέρα από τα εργασιακά ζητήματα, προβληματισμός υπάρχει για το ζήτημα της εκ περιτροπής εναλλαγής τριών προμηθευτών στο ρόλο του προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα όσα σχολιάζει, μεταξύ άλλων, σε κείμενο του, στο πλαίσιο της διαβούλευσης ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ),  ο  στόχος των προτεινόμενων αλλαγών πρέπει να είναι η διόρθωση στρεβλώσεων που απορρέουν τόσο από το υπάρχον πλαίσιο όσο και από τον πρακτικό τρόπο εφαρμογής του πλαισίου από τον Διαχειριστή Δικτύου που τυγχάνει και θυγατρική της δεσπόζουσας επιχείρησης, και όχι απλά να μεταφέρει το πρόβλημα στους κατά πολύ μικρότερους ανταγωνιστές της.

Όπως σημειώνει ο ΕΣΑΗ, ο εθνικός νομοθέτης, ενσωματώνοντας την ευρωπαϊκή οδηγία 2009/72, διατυπώνει σαφώς ότι «οι υποχρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να είναι διαφανείς, αμερόληπτες και επαληθεύσιμες… και να μην εμποδίζουν τον υγιή ανταγωνισμό. Έτσι θα καταστεί η παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας ελκυστική προς όλους τους Συμμετέχοντες -όπως άλλωστε αποδεικνύει και η Ευρωπαϊκή εμπειρία- και θα σταματήσει αυτή να λειτουργεί ως καταφύγιο συστηματικών κακοπληρωτών». Υπό αυτό το πρίσμα ο ΕΣΑΗ διαφωνεί ρητά με την πρόβλεψη του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου σχετικά με την εκ περιτροπής εναλλαγή τριών Προμηθευτών στον ρόλο του Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ).

Σε κάθε περίπτωση, το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή αύριο και αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση στις Επιτροπές την ερχόμενη Δευτέρα, ώστε προς το τέλος του μήνα να ψηφιστεί από την Ολομέλεια.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More