LOADING

Type to search

NEWS ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Αυτές είναι οι επίσημες απαιτήσεις φύτευσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Avatar
Share

Με σχεδόν εξάμηνη καθυστέρηση αποφασίστηκαν και δόθηκαν επίσημα στη δημοσιότητα οι απαιτήσεις φύτευσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς, σε συνέχεια της υποχρέωσης που καθορίστηκε στον ν. 5069/2023.

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο ο οποίος επισημοποιήθηκε την 28η Νοεμβρίου 2023, η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη φύτευση των φυτών και θάμνων, θα έπρεπε να έχει εκδοθεί εντός ενός μήνα από την έκδοση του νόμου.

Με την απόφαση του Υπουργού κ. Σκυλακάκη, καθορίζονται μεταξύ άλλων:

 • οι επιφάνειες φύτευσης,
 • τα ύψη φύτευσης,
 • τα είδη φύτευσης,
 • οι φυτοτεχνικές μελέτες,
 • η τροποποίηση πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων για έργα φωτοβολταϊκών σταθμών,
 • οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί που απαλλάσσονται από περιβαλλοντική αδειοδότηση,
 • οι σταθμοί που εξαιρούνται της απόφασης καθώς και
 • οι έλεγχοι και οι κυρώσεις για την τήρηση των υποχρεώσεων φύτευσης.

Σε σχετική του ανακοίνωση, το ΥΠΕΝ σημειώνει τα εξής:

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, υπέγραψε την Απόφαση για τις απαιτήσεις φύτευσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Πρόκειται για μία Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι παράμετροι της υποχρεωτικής φύτευσης στις περιμετρικές ζώνες ή και στο εσωτερικό των φωτοβολταϊκών σταθμών.

Μεταξύ αυτών των παραμέτρων είναι τα χαρακτηριστικά των φυτών (όπως το είδος και το ύψος αυτών), οι αποστάσεις από τα στοιχεία της εγκατάστασης, η διαδικασία έγκρισης και ελέγχου, με αυτοψία και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης φύτευσης.

Στην Απόφαση προβλέπεται πως το ελάχιστο πλάτος αυτών των ζωνών φύτευσης είναι 10μ. για τα έργα μεγάλου μεγέθους, 8μ. για τα μεσαίου μεγέθους και 5μ. για τα μικρά έργα. Εάν το έργο καταλαμβάνει πάνω από 70 στρέμματα, απαιτείται εσωτερική φύτευση του 5% της έκτασής του, επιπροσθέτως της περιμετρικής.

Τα ελάχιστα ύψη δέντρων και θάμνων καθορίζονται στα 10μ. για μεγάλα και μεσαία έργα, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων, ειδη όπως η αμυγδαλιά, η ελιά, η δαμασκηνιά, η χαρουπιά κ.ά., ενώ στα μικρά έργα το ελάχιστο ύψος είναι 8μ.

Επισημαίνεται πως ο φορέας του έργου αναλαμβάνει την εγκατάσταση της βλάστησης και τη συντήρησή της για όλη τη διάρκεια του έργου.

Βασικό εργαλείο εξειδίκευσης του τρόπου φύτευσης για κάθε έργο είναι η φυτοτεχνική μελέτη, η οποία εντάσσεται στον φάκελο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Με τις ρυθμίσεις της νέας Υπουργικής Απόφασης βελτιώνεται η ένταξη των φωτοβολταϊκών σταθμών στο περιβάλλον και η διάθεση αποδοχής τους από τις τοπικές κοινωνίες».”

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά το πλήρες κείμενο της απόφασης:

Απαιτήσεις φύτευσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 52 «Υποχρέωση φύτευσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς» του ν. 5069/2023 «Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου, λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’193).
 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
 3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’133).
 4. Τα άρθρα 8 και 11 του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α’ 209).
 5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
 6. Την από 5.2024 γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (υπό στοιχεία α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/58614/4056).
 7. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/58372/1271/30.5.2024 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία δεν αναμένεται επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

 1. Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων και λεπτομερειών κατά την εκπλήρωση της υποχρέωσης φύτευσης σε χερσαίους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, όπως προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 52 του ν. 5069/2023 (Α’ 193).
 2. Ειδικότερα, με την παρούσα καθορίζεται η μέθοδος προσδιορισμού (α) των χαρακτηριστικών των φυτών, όπως το είδος και το ύψος αυτών, (β) των αποστάσεων από τα στοιχεία της εγκατάστασης, (γ) της διαδικασίας έγκρισης και ελέγχου με αυτοψία, και (δ) των κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης φύτευσης.
 3. Η εξειδίκευση των λεπτομερειών της φύτευσης για κάθε νέο φωτοβολταϊκό σταθμό της κατηγορίας Α του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 εντάσσεται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς της κατηγορίας Β του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 τηρούνται οι απαιτήσεις που εισάγονται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις με το άρθρο 6 της παρούσας.
 4. Για την προσαρμογή των υφιστάμενων φωτοβολταϊκών σταθμών που, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 5069/2023, καταλαμβάνονται από υποχρέωση φύτευσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Όσον αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων κατηγορίας Α της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, όπου η προσαρμογή στις απαιτήσεις του παρόντος συνιστά διαφοροποίηση μικρής κλίμακας, κατά την έννοια της παρ. 1α του άρθρου 6 του ν. 4014/2011, στην κοινοποίηση που υποβάλλεται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή περιλαμβάνεται η φυτοτεχνική μελέτη, η εφαρμογή της οποίας εντάσσεται στις υποχρεώσεις τήρησης περιβαλλοντικών όρων του έργου.
 5. Για τα σκέλη των φωτοβολταϊκών σταθμών που εγκαθίστανται σε εκτάσεις υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εφαρμόζονται οι πρόνοιες των εν λόγω διατάξεων, διαμέσου των οποίων επιδιώκεται η ανταπόκριση στο μέγιστο εφικτό βαθμό των υποχρεώσεων που ορίζονται στα άρθρα 2 έως

Άρθρο 2
Επιφάνειες φύτευσης

 1. Η επιφάνεια φύτευσης δένδρων και θάμνων εκκινεί από την περίμετρο του πολυγώνου του έργου, λαμβάνοντας μέριμνα για πρόσβαση και έλεγχο της περίφραξης, και εκτείνεται προς το εσωτερικό του, έως τη γραμμή που διατηρεί μια ζώνη ασφάλειας και πρόσβασης στα στοιχεία του έργου (φωτοβολταϊκά πλαίσια και υποστηρικτικός εξοπλισμός). Με τον τρόπο αυτό σχηματίζεται πράσινη περιμετρική ζώνη, το ελάχιστο πλάτος της οποίας ορίζεται αναλόγως της κατάταξης του έργου κατά το άρθρο 1 του ν. 4014/2011 ως εξής:
 2. α) 10 m για έργο υποκατηγορίας Α1, β) 8 m για έργο υποκατηγορίας Α2, γ) 5 m για έργο κατηγορίας Β.
 3. Εάν το έργο αποτελείται από περισσότερα του ενός πολύγωνα, η παρ. 1 εφαρμόζεται στο καθένα εξ αυτών.
 4. Όταν το εμβαδόν ενός πολυγώνου υπερβαίνει τα 70 στρέμματα (70.000 m2), τότε επιπροσθέτως της περιμετρικής φύτευσης απαιτείται εσωτερική φύτευση του 5% της έκτασης του, με είδη φυτών και σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τη φυτοτεχνική μελέτη.
 5. Σε θέσεις που το ανάγλυφο ή η σύσταση του εδάφους δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση φυτών, η φυτοτεχνική μελέτη περιέχει σχετική τεκμηρίωση και εξαντλεί τη δυνατότητα αντιστάθμισης των μη δυνάμενων να φυτευθούν εκτάσεων με άλλες εντός του έργου.

Άρθρο 3
Ύψη φύτευσης

 1. Τα υψηλότερα είδη δέντρων και θάμνων εγκαθίστανται προς το εξωτερικό του έργου, ενώ σε πιο εσωτερικές ζώνες εγκαθίστανται χαμηλότερου ύψους είδη, προκειμένου να μειώνεται η σκίαση των φωτοβολταϊκών πλαισίων.
 2. Το ελάχιστο ύψος που θα πρέπει να έχουν στην πλήρη ανάπτυξη τους τα υψηλότερα είδη δένδρων και θάμνων που θα εγκατασταθούν προς το εξωτερικό του έργου καθορίζεται ως εξής:

α) 10 m για έργο κατηγορίας Α (ενδεικτικά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σχεδόν το σύνολο των δασικών ειδών, η αμυγδαλιά, η ελιά, η δαμασκηνιά, η χαρουπιά κ.λπ.),

β) 8 m για έργο κατηγορίας Β,

 1. Σε πεδινές εκτάσεις με κλίση μικρότερη του 2% τα παραπάνω ύψη μειώνονται κατά 25%.

Άρθρο 4
Είδη φύτευσης

 1. Τα είδη δένδρων και θάμνων που θα επιλεγούν δια της φυτοτεχνικής μελέτης θα πρέπει να είναι ταχείας ανάπτυξης και κατά το δυνατόν βραδύκαυστα.
 2. Στη φυτοτεχνική μελέτη:

α) Επιλέγονται είδη συμβατά με τη φυτοκοινωνία της περιοχής του έργου και κατάλληλα για το έδαφος και το διαθέσιμο νερό στις θέσεις φύτευσής τους, κατόπιν κατάλληλης τεκμηρίωσης, ενώ ειδικά για τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 επιλέγονται είδη συμβατά με τη βιοποικιλότητα της περιοχής,

β) αποφεύγεται η επιλογή ενός μόνο είδους δένδρου ή θάμνου και προτείνονται μίξεις ειδών που προσεγγίζουν κατά το δυνατόν τις φυσικές αντίστοιχες διαπλάσεις που έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή του έργου,

γ) είναι δυνατή η επιλογή μη καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων για μέρος ή το σύνολο της φύτευσης, εφόσον, πρώτον, καλύπτονται οι απαιτήσεις των δύο προ- ηγούμενων άρθρων, δεύτερον, οι εκτάσεις υποδοχής είναι γεωργικού χαρακτήρα, τρίτον, η καλλιέργεια των εν λόγω ειδών έχει δοκιμασμένα επιτευχθεί στην περιοχή του έργου και, τέταρτον, τηρούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 με επισήμανση ότι οι απαιτούμενες καλλιεργητικές εργασίες συμπεριλαμβανομένης της συλλογής των παραγόμενων προϊόντων δεν εμποδίζονται από τις διελεύσεις υπόγειων ή εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τις θέσεις του υποστηρικτικού εξοπλισμού (αντιστροφέων, αντικεραυνικών εγκαταστάσεων κ.ά.), τις εσωτερικές οδικές διελεύσεις κ.λπ.

 1. Αποκλείεται η επιλογή ειδών του καταλόγου χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ή εθνικού ενδιαφέροντος των άρθρων 4 και 12 αντιστοίχως του Κανονισμού (ΕΕ) 1143/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 5
Φυτοτεχνική μελέτη

 1. Ο φορέας του έργου εκπονεί φυτοτεχνική μελέτη, η οποία συντάσσεται από κάτοχο πτυχίων μελετών κατηγορίας 25 της περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και εντάσσεται ως παράρτημα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή συνοδεύει την αίτηση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
 2. Στη φυτοτεχνική μελέτη εξετάζονται ιδίως οι ακόλουθοι παράγοντες προκειμένου να καθοριστούν οι επιφάνειες και τα είδη φύτευσης:

α) Ο τύπος και τα χαρακτηριστικά του εδάφους,

β) το τοπικό μικροπεριβάλλον,

γ) τα χαρακτηριστικά της φυτοκοινωνίας της περιοχής,

δ) η διαθεσιμότητα νερού για την ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης,

ε) οι λειτουργικοί περιορισμοί της φύτευσης που σχετίζονται με τη μορφολογία ή τη φυσιολογία του εδάφους, τις διελεύσεις υπόγειων ή εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τις θέσεις του υποστηρικτικού εξοπλισμού (αντιστροφέων, αντικεραυνικών εγκαταστάσεων κ.ά.), τις εσωτερικές οδικές διελεύσεις κ.λπ., με ιδιαίτερη επισήμανση τήρησης αυτών στα μη καλλωπιστικά δένδρα και θάμνους, όπως αναφέρεται στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 4.

στ) οι αποστάσεις ασφάλειας από την περίφραξη και από τον παραγωγικό και υποστηρικτικό εξοπλισμό του έργου, λαμβανομένων υπόψιν των απαραίτητων οδεύσεων για λόγους πυροπροστασίας και πρόσβασης, τηρώντας σε κάθε περίπτωση τις απαιτήσεις του άρθρου 2.

 1. Με βάση τα παραπάνω, η φυτοτεχνική μελέτη αναπτύσσει κατάλληλα τεκμηριωμένες προτάσεις για τα εξής θέματα:

α) Είδη δένδρων και θάμνων, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4, με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά (ύψος, μέγεθος, σχήμα κόμης, ανθοφορία), τη συσχέτιση με την υπάρχουσα βλάστηση εντός του έργου και τη φυτοκοινωνία της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τις απαιτήσεις κάθε είδους σε έδαφος και νερό.

β) Θέσεις φύτευσης ανά είδος, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις των άρθρων 2 έως 4, με βάση τις απαιτούμενες αποστάσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου είδους ή διαφορετικών ειδών, του βάθους φύτευσης, της ομαλής συνύπαρξης διαφορετικών ειδών κ.ά.

γ) Προπαρασκευαστικές παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση κατάλληλων προϋποθέσεων στις ως άνω θέσεις φύτευσης, όπως χωματουργικές παρεμβάσεις, εγκαταστάσεις σωληνώσεων κ.ά.

δ) Τρόπος ανάπτυξης και συντήρησης της βλάστησης, με κατάλληλο πρόγραμμα εργασιών άρδευσης, λίπανσης και κλαδέματος.

 1. Για τα έργα κατηγορίας Α του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, για την αξιολόγηση της φυτοτεχνικής μελέτης και εφόσον αφορά μη δασικές εκτάσεις, η αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση της ΜΠΕ δύναται να ζητά τη γνώμη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας.

Άρθρο 6
Τροποποίηση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για έργα φωτοβολταϊκών σταθμών

 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 3791/21.1.2013 (Β’ 104), προστίθεται υποπαρ. 10 ως εξής:

«4.10 Φυτοτεχνική μελέτη για την εκπλήρωση της υποχρέωσης φύτευσης του άρθρου 52 του ν. 5069/2023 (Α’ 193), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση της παρ. 6 του εν λόγω άρθρου.».

 1. Στο τέλος του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 3791/2013 (Β’ 104), προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«Διαφοροποιήσεις του έργου που προκύπτουν από την τήρηση των υποχρεώσεων φύτευσης ενσωματώνονται στην απόφαση υπαγωγής στις ΠΠΔ με υπεύθυνη δήλωση του φορέα του έργου, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία τροποποίησης του άρθρου 4.».

 1. Στην ενότητα ΙΙ του παραρτήματος Β.2 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Φωτοβολταϊκών Σταθμών» της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 3791/2013 (Β’ 104), προστίθεται παρ. ΙΙ.22 ως εξής:

«ΙΙ.22 Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών, είτε σε όλο το έργο είτε σε μέρη του, και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την ηλέκτριση του έργου, υλοποιείται η φυτοτεχνική μελέτη για την εκπλήρωση της υποχρέωσης φύτευσης του άρθρου 52 του ν. 5069/2023 (Α’ 193).»

 1. Στην ενότητα ΙΙΙ.1 του παραρτήματος Β.2 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Φωτοβολταϊκών Σταθμών» της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 3791/2013 (Β’ 104), προστίθεται παρ. ΙΙΙ.1.10 ως εξής:

«ΙΙΙ.1.10 Η βλάστηση που έχει εγκατασταθεί στο έργο συντηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του, με τις εξής τουλάχιστον ενέργειες:

α) Άρδευση, ώστε να υποστηρίζεται η ευρωστία και ανάπτυξη των φυτών, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

β) Φυτοκομική φροντίδα (κλάδεμα, λίπανση κ.λπ.) ώστε να εξασφαλίζεται η διαχρονικότητα του πρασίνου.

γ) Αντικατάσταση φυτών που είτε δεν επεβίωσαν της φύτευσης είτε προσβλήθηκαν από ασθένεια, είτε απονεκρώθηκαν για οποιοδήποτε άλλο λόγο, με υγιή φυτά παρόμοιου είδους και ύψους.».

 1. Στην ενότητα ΙΙΙ.2 του παραρτήματος Β.2 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Φωτοβολταϊκών Σταθμών» της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 3791/2013 (Β’ 104), προστίθεται παρ. ΙΙΙ.2.7 ως εξής:

«ΙΙΙ.2.7 Απαγορεύεται η καύση των αποβλήτων συντήρησης της βλάστησης (κλαδέματα και συναφή πράσινα απόβλητα) σε ανοιχτές εστίες καύσης.».

Άρθρο 7
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί που απαλλάσσονται από περιβαλλοντική αδειοδότηση

Σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς επί του εδάφους που απαλλάσσονται από περιβαλλοντική αδειοδότηση, συνιστάται η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης. Ειδικότερα, κατ’ αναλογία της παρ. 1 του άρθρου 2, συνιστάται φύτευση σε πλάτος πράσινης περιμετρικής ζώνης 4 m και, κατ’ αναλογία της παρ. 2 του άρθρου 3, με ελάχιστο συνιστώμενο ύψος δένδρων και θάμνων στην πλήρη ανάπτυξη τους τα 6 m, τα οποία επιλέγονται κατόπιν φυτοτεχνικής μελέτης κατ’ αναλογία του άρθρου 5.

Άρθρο 8
Εξαιρέσεις

 1. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εντάσσονται σε έργο υποδομής, όπως οι αυτοκινητόδρομοι, οι αερολιμένες, οι εμπορικοί ή τουριστικοί λιμένες κ.ά., ή εγκαθίστανται εντός οργανωμένων υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, τουριστικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών μονάδων κ.ο.κ., δεν υποχρεούνται σε περιμετρική ή εσωτερική φύτευση.
 2. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί που αναπτύσσονται επί δομημένων επιφανειών συμπεριλαμβανομένων και των χώρων στάθμευσης δεν υποχρεούνται σε περιμετρική ή εσωτερική φύτευση.
 3. Αγροφωτοβολταϊκά που επιτρέπουν την ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την γεωργική εκμετάλλευση δεν υποχρεούνται σε περιμετρική ή εσωτερική φύτευση.
 4. Οι διατάξεις της παρούσας δεν είναι υποχρεωτικές για τους σταθμούς που εξαιρούνται από περιβαλλοντική αδειοδότηση, στους οποίους πάντως ενθαρρύνεται η εφαρμογή τους.
 5. Σε περιπτώσεις που λόγω της μορφολογίας ή φυσιολογίας του εδάφους δεν είναι εφικτή η φύτευση δένδρων και θάμνων, η φυτοτεχνική μελέτη παρέχει σχετική τεκμηρίωση, στην οποία θα πρέπει να εξαντλούνται όλες οι δυνατότητες εγκατάστασης βλάστησης. Για τη χορήγηση της εξαίρεσης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της δασικής υπηρεσίας εφόσον οι εκτάσεις είναι δασικές ή της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας εφόσον οι εκτάσεις είναι μη δασικές. Εάν, στην περίπτωση φωτοβολταϊκών σταθμών, η τεκμηρίωση κριθεί επαρκής από την Υπηρεσία που εγκρίνει τη φυτοτεχνική μελέτη, τότε στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου εισάγεται πρόβλεψη εξαίρεσης από την υποχρέωση φύτευσης.

Άρθρο 9
Έλεγχοι – Κυρώσεις

 1. Η τήρηση των υποχρεώσεων φύτευσης υπάγεται σε έλεγχο στο πλαίσιο των τακτικών και έκτακτων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων του άρθρου 20 του ν. 4014/2011.
 2. Επιπροσθέτως, διενεργείται ετήσιος δειγματοληπτικός έλεγχος του δέκα τοις εκατό (10%) των φωτοβολταϊκών σταθμών από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της οικείας Περιφέρειας.
 3. Παραβάσεις των οποίων η έκταση είναι μεγαλύτερη του 40% της ελάχιστης προς φύτευση έκτασης, όπως αυτή προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας κατατάσσονται στην κατηγορία μέτριας σοβαρότητας του άρθρου 30 του ν. 1650/1986. Παραβάσεις μικρότερης έκτασης κατατάσσονται στην κατηγορία χαμηλής σοβαρότητας του ίδιου άρθρου.
 4. Περιπτώσεις πλήρους αθέτησης της υποχρέωσης φύτευσης, με μηδενική εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών και προπαρασκευαστικών παρεμβάσεων κατατάσσονται στην κατηγορία σημαντικής σοβαρότητας του άρθρου 30 του ν. 1650/1986.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.