LOADING

Type to search

NEWS ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Φωτοβολταϊκά

ΑΠΕ: Ζωντανό το πλαίσιο στήριξης «Green Pool» για τα PPAs των βιομηχανιών

Avatar
Share

Μεγάλο είναι το ενεργειακό κόστος που επωμίζονται οι μεγάλες ευρωπαϊκές αλλά και οι ελληνικές βιομηχανίες.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην περίοδο της ενεργειακής κρίσης σημαντικός αριθμός ευρωπαϊκών μεταλλουργικών βιομηχανιών προχώρησε σε αναστολή των δραστηριοτήτων τους, ενώ την ίδια στιγμή το «πακέτο Μπάιντεν» το γνωστό κι ως IRA που επιδοτεί με 379 δις. δολάρια πράσινες επενδύσεις, αποτελεί δέλεαρ για τη μετανάστευση εργοστασίων στις ΗΠΑ. Η Ε.Ε. δεν μπόρεσε να απαντήσει με αντίστοιχες ενισχύσεις.

Το Green Pool

Ένα από τα μέτρα στήριξης που ζητάνε οι ευρωπαϊκές ενεργοβόρες βιομηχανίες, ανάμεσα τους και οι ελληνικές είναι το «Green Pool».

Πρόκειται για ένα πλαίσιο κρατικής ενίσχυσης του κόστους για τη σύναψη πράσινων διμερών συμβάσεων (PPAs) μεταξύ ηλεκτροπαραγωγών και βιομηχανιών, οι οποίες αφορούν στην παροχή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στα εργοστάσια.

Διαβάστε επίσης:

Τα PPAs είναι πολυετή συμβόλαια και παρέχουν στη βιομηχανία ανταγωνιστικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Πώς λειτουργεί

Το Green Pool είναι ένας μηχανισμός όπου από τη μία μεριά βιομηχανίες ζητάνε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα και από την άλλη πλευρά την προσφέρουν ηλεκτροπαραγωγοί ΑΠΕ.

Ωστόσο, αυτές οι ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος χρειάζονται ειδική διαχείριση ώστε να προσαρμόζονται στο προφίλ κατανάλωσης κάθε βιομηχανικού καταναλωτή. Αυτή τη διαδικασία, μέσω αγοραπωλησιών μπορούν να την κάνουν οι διαχειριστές (aggregators) ή στην ελληνική γλώσσα οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ). Οι τελευταίοι λοιπόν επιδιώκουν την αντίστοιχη της παραγωγής της πράσινης ενέργειας με την κατανάλωση των εργοστασίων.

Για την επιλογή των ΦΟΣΕ διεξάγονται σχετικοι διαγωνισμοί, δημοπρασίες, τις οποίες διενεργούν αρμόδιοι Διαχειριστές. Στην Ελλάδα για παράδειγμα είναι ο ΔΑΠΕΕΠ.

Από αυτές τις εργασίες των ΦΟΣΕ προκύπτει ένα επιπλέον κόστος διαχείρισης (shaping cost). Σύμφωνα με εκτιμήσεις και μελέτες ειδικών της αγοράς κινείται από τα 10 έως τα 20 ευρώ/MWh. Οι βιομηχανίες ζητούν την ενίσχυση του 85% του κόστους. 

Συμβούλιο υπουργών Ενέργειας ΕΕ

Στα συμπεράσματα του τελευταίου συμβουλίου υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Οκτωβρίου υιοθετήθηκε πρόταση, η οποία προήλθε και από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία τα κράτη – μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα μέσα από την παροχή εγγυήσεων ή την κρατική στήριξη για την είσοδο καταναλωτών που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα διμερή συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας.

Με τον τρόπο αυτό το «Green Pool» μένει ζωντανό.

Η πρόταση που απορρίφθηκε αλλά επανήλθε…

Σημειώνεται πως το σχήμα στήριξης για το Green Pool είχε αιτηθεί από το 2021 η Ελλάδα στην Ευρ. Επιτροπή.

Οι πληροφορίες θέλουν στις αρχές του μήνα οι υπηρεσίες της Κομισιόν να το απέρριψαν.

Διαβάστε επίσης:

Ωστόσο, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διεκδίκησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την εφαρμογή πλαισίου παροχής κρατικών ενισχύσεων και τελικά το πέτυχε.

Η σχετική πρόταση επρόκειτο να αποσταλεί από το ευρωπαϊκό συμβούλιο προς ψήφιση στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Η σημασία για τη διείσδυση των ΑΠΕ

Το εργαλείο των διμερών συμβάσεων πράσινης ενέργειας (PPAs) μέσω του Green Pool είναι κρίσιμο για τη διείσδυση των ΑΠΕ στην κατανάλωση.

Με βάση τους στόχους του REPowerEU το 2030 το μερίδιο των ΑΠΕ θα αποτελεί το 45% που σημαίνει ότι θα εγκατασταθούν συστήματα συνολικής ισχύος 1.236 GW. Το 2025 θα προστεθούν νέα φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 320 GW διπλάσιο μέγεθος σε σχέση με πριν από 20 χρόνια.

Όλη αυτή η πράσινη ηλεκτρική ενέργεια θα πρέπει να ζητηθεί από τους καταναλωτές και κυρίως από τους ενεργοβόρους που κάνουν μεγαλύτερη κατανάλωση, ώστε τα συστήματα ΑΠΕ να διατηρήσουν την αποδοτικότητα τους σε οικονομικούς όρους.

Στην Ελλάδα ο στόχος είναι το 2030 η παραγωγή των ΑΠΕ να αυξηθεί κατά 4,2 GW και με βάση μελέτες όσο υψηλότερη είναι η διείσδυση των πράσινων συστημάτων ενέργειας τόσο υψηλότερο θα είναι το κόστος διαχείρισης.

Από την άλλη μεριά η ενεργοβόρος βιομηχανίας μέσω του σχήματος στήριξης Green Pool θα μειώσει το ενεργειακό κόστος θα περιορίσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και θα παράγει στο τέλος της ημέρας προϊόντα σε ανταγωνιστικότερες τιμές.

Πηγή: ot.gr

Tags: