ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του target model

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοινώνει την επιτυχή έναρξη λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης διασυνοριακών διασυνδέσεων στις 22 Ιουνίου 2020.

Με την υλοποίηση του νέου συστήματος XBMS (Cross-border Management System), ο Διαχειριστής εκπληρώνει τη δέσμευσή του να παρέχει στους συμμετέχοντες της αγοράς σύγχρονα και ευέλικτα state of the art εργαλεία χρήσης των διασυνδέσεων της Ελλάδας.

Με την υλοποίηση των αγορών του Target Model, θα καταστεί δυνατή η σύζευξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας με τις γειτονικές ευρωπαϊκές αγορές επόμενης ημέρας μέσω του διασυνοριακού συστήματος XBMS, καθώς και η σύζευξη της χώρας με το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεχούς ενδοημερήσιας αγοράς, XBID.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More