LOADING

Type to search

Featured NEWS ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Έρχεται πρόγραμμα virtual net metering για επιχειρήσεις

Energy World
Share

Ειδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, το οποίο θα περιλαμβάνει και «virtual net metering» για επιχειρήσεις, ύψους 1,259 δισ. ευρώ δημόσιας δαπάνης, έρχεται εντός του έτους. Ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net metering) μπορεί να αποτελέσει μια διέξοδο από την ενεργειακή κρίση για τον επιχειρηματικό κόσμο καθώς γίνεται επιτρεπτός ο συμψηφισμός της ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από έναν φωτοβολταϊκό σταθμό αυτοπαραγωγής με εκείνη που απορροφάται από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού, δίχως να υφίσταται ο περιορισμός που ισχύει στο απλό net metering ως προς τη χωροθέτηση της εγκατάστασης παραγωγής.

Στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, το φωτοβολταϊκό δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται στον ίδιο (ή όμορο) χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης και να συνδέεται ηλεκτρικά με αυτή (σύνδεση στο δίκτυο μέσω της αυτής παροχής), όπως συμβαίνει στον κλασικό ενεργειακό συμψηφισμό. Έτσι εξυπηρετεί επιχειρηματικές μονάδες που δεν έχουν την απαραίτητη έκταση.

Έτσι, όπως αναφέρεται σε έγγραφο (υπ’ αριθ. 29995/21-3-2022) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, το νέο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», με προϋπολογισμό 3,606 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης (εντάσσεται στην Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης 2021-2027) υπεβλήθη επισήμως στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2021.

Σε συνέχεια σχετικών παρατηρήσεων της Κομισιόν, τις προηγούμενες ημέρες (Απρίλιος 2022 θα ακολουθήσει η δεύτερη επίσημη υποβολή του προς έγκριση. Σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να εγκριθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022, επιτρέποντας την ενεργοποίησή του με την έκδοση των πρώτων προσκλήσεων χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τους φορείς που συγκροτούν την εταιρική σχέση στο εν λόγω σχέδιο προγράμματος έχει προβλεφθεί διακριτός άξονας προτεραιότητας με τίτλο «Ενεργειακή απόδοση – Προώθηση ΑΠΕ – Ενεργειακές Υποδομές», με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής, ύψους 1,259 δισ. ευρώ δημόσιας δαπάνης, στο πλαίσιο του οποίου δύναται να υποστηριχθούν και δράσεις προώθησης του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σε επιχειρήσεις.

Πάγιο αίτημα της βιομηχανίας ο ενεργειακός συμψηφισμός
Διέξοδο από την ενεργειακή κρίση, με όχημα την «πράσινη» ηλιακή ενέργεια αναζητούν εδώ και μήνες οι βιομηχανίες, καθώς η ενεργειακή κρίση έχει δημιουργήσει αδιέξοδο στη μεταποιητική βιομηχανία της χώρας. Ήδη από τα τέλη του 2021, σε επιστολή των εταιρειών ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ΚΡΙ ‐ ΚΡΙ Α.Ε. και FIBRAN S.A. προς τον υφυπουργό Εσωτερικών κ. Σταύρο Καλαφάτη γινόταν αναφορά στις αδυναμίες εφαρμογής του net metering (ενεργειακός συμψηφισμός), το οποίο «σκοντάφτει» στις αδυναμίες του Διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς ρεύματος (ΔΕΔΔΗΕ) να υποδεχτεί περισσότερους παραγωγούς ενέργειας. Η ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις της μέσης τάσης να επενδύσουν στο net metering, σύμφωνα με τα όσα επισημαίνουν οι τρεις εταιρείες, αναιρείται λόγω κορεσμού των μετασχηματιστών στους υπάρχοντες υποσταθμούς του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο κάθε μετασχηματιστής κοστίζει 2,5 με 3 εκατ. ευρώ και προσθέτει απορρόφηση στο δίκτυο 50ΜW. Ειδικά, για τον νομό Σερρών το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες ΔΡΟΜΕΑΣ και ΚΡΙ‐ ΚΡΙ, θα λυνόταν με την εγκατάσταση ενός νέου υποσταθμού με έναν μετασχηματιστή που θα κάλυπτε πολλαπλάσια δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από τις ανάγκες των δύο εταιρειών που υπολογίζονται σε περίπου 7ΜW. Το όφελος από την ανάπτυξη των υποδομών του ΔΕΔΔΗΕ ώστε να εφαρμοστεί στην πράξη το net‐metering θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο και για την FIBRAN που είναι η πλέον ενεργοβόρος παραγωγική επιχείρηση στην περιοχή με ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη από 85GWh.

Πολύ περιορισμένες και οικονομικά ασύμφορες είναι και οι δυνατότητες που έχουν για αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση ενέργειας οι βιομηχανίες που είναι συνδεδεμένες στην υψηλή τάση. Γι΄ αυτό εδώ και μήνες ζητούν από την κυβέρνηση να αλλάξει το ισχύον καθεστώς και να ανοίξει ο δρόμος για το net metering και για αυτές. Το είχαν ζητήσει και στα μέσα Μαρτίου σε σύσκεψη υπό τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ενέργειας και Επικρατείας κ.κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Κώστα Σκρέκα και Άκη Σκέρτσου.

Σήμερα, οι βιομηχανίες της υψηλής τάσης μπορούν να κάνουν αυτοπαραγωγή ενέργειας, με υποχρέωση ιδιοκατανάλωσης, σε πραγματικό χρόνο, τουλάχιστον του 80% της παραγόμενης ενέργειας σε ετήσια βάση. Το υπόλοιπο 20% (ή παραπάνω εάν δεν καταναλώνεται άμεσα) έχουν πλέον τη δυνατότητα να το πωλήσουν στη χονδρεμπορική αγορά (σε συνεργασία με ένα Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης) ή να προχωρήσουν σε σύναψη διμερών συμβάσεων προμήθειας «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, το ισχύον καθεστώς έχει πολλές …αγκυλώσεις. Καταρχάς, η υποχρέωση ιδιοκατανάλωσης του 80% της ενέργειας περιορίζει τις βιομηχανίες που μπορούν να κάνουν χρήση της «αυτοπαραγωγής σε πραγματικό χρόνο» σε εκείνες που έχουν τη δυνατότητα να το καταναλώνουν στη διάρκεια της ημέρας, όσο υπάρχει ήλιος και δουλεύουν τα φωτοβολταϊκά. Ακόμη, ενέργεια που παράγεται σε αργίες ή τις ημέρες που μπορεί να παρουσιαστεί κάποια βλάβη σε μια βιομηχανική μονάδα, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έτσι, παραγόμενη ενέργεια μένει ανεκμετάλλευτη και χάνεται και η διάρκεια απόσβεσης της επένδυσης επιμηκύνεται. Γι΄ αυτό ζητούν αλλαγές στο ισχύον καθεστώς αλλά και να ανοίξει ο δρόμος για το net metering στην υψηλή τάση ώστε η παραγόμενη ενέργεια να μπορεί να εγχέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο και να συμψηφίζεται με την ενέργεια που θα καταναλώνει η βιομηχανία από το δίκτυο όποτε τη χρειαστεί στο μέλλον.

πηγή: ot.gr

EG

Tags: