Άδεια εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ ζητά η Μυτιληναίος

Αίτηση χορήγηση άδεια για την άσκηση της δραστηριότητας εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικήβ ισχύος 500 MW υπέβαλε η εταιρεία Μυτιληναίος στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΡΑΕ η εν λόγω άδεια ισχύει για είκοσι χρόνια με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Με ανακοίνωσή της η ΡΑΕ ενημερώνει όποιον έχει έννομο συμφέρον ότι μπορεί να υποβάλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αιτιολογημένεε αντιρρήσεις εντός δεκαπέντε ημερών έως τις 27 Μαρτίου.


Σχόλια
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More